Butiken på resa / On the road

Då och då lastar jag bilen full med musikböcker, noter och cd och reser till landets musikhögskolor, mässor och körkurser. Här ser du de närmaste planerna. Välkommen!

On the Road
Occasionally I load up my car with music books, sheet music and CD’s, and travel to musical colleges, trade fairs and choir classes. This is where you find my plans for the nearest future. Welcome! Current itinerary:

Aktuell resplan:

15 november
Repertoarseminarium, Musikhögskolan i Malmö

5-8 April
Music Fair, Frankfurt

22-29 July
IFCM, World Symposium on Choral Music, Barcelona. I hope to be there!

Hör gärna av dig om du planerar något arrangemang där du tror att jag skulle kunna deltaga som utställare och försäljare.
Bo Ejeby