BOK / BOOKS

Visar 1–20 av 61 resultat

  Musiklära. Övningsbok

  Övningsbok till den tidigare utgivna Musiklära av Helle Rosenborg. Här ges eleverna tillfälle att öva på det som de lärt sig i grundboken. Liksom i grundboken rör det sig om elementära kunskaper om notnamn och notvärden, klaver, taktarter och förtecken, skalor, intervall och ackord. Lämplig för barn på grundskolenivå, men kan förstås även användas av nybörjare bland vuxna utan tidigare kunskaper i musikens elementa.
  Om grundboken Musiklära skrev lärartidningen Uttryck: Lättlästa och lättfattliga 30 sidor!

  En revolution i huvudet. The Beatles inspelningar och 60-talet

  Bästa boken om Beatles musik nu i storpocket!

  Om The Beatles och deras musik kommer det kanske en hyllmeter nya böcker varje år. Bland alla dessa böcker står sig Ian MacDonalds En revolution i huvudet med säkerhet som den mest lovordade. Idag betraktas den som standardverket om gruppens musik.

  MacDonald skriver om alla låtar som Beatles spelade in. Han detaljgranskar dem och han värderar dem. Samtidigt förmedlar MacDonald en levande bild av The Beatles som grupp och av medlemmarnas liv och ställer dem och deras musik i relief mot det händelserika 60-talet: politiken, kulturen, ungdomsrevolten, drogerna.

  Här är några av omdömena om boken:
  Very good. (Sir George Martin)
  ”En bibel för varje Beatles-fan!” (Tidningen Vi)
  En revolution i huvudet … har också långa texter om populärmusikens inälvor, strider och omfamningar, översatt av Erik Andersson till ett språk som fängslar och gör läsaren ny.” (Ingmar Glanzelius, DN)
  ”Den bästa bok som skrivits om The Beatles och därmed en av de bästa böcker som skrivits om sextiotalet. Rekommenderas å det varmaste.” (Tidningen Pop)
  I härlig översättning dessutom med tajmning och sinne för kantslag på virvelkaggar och ostämda Höffnergitarrer … MacDonalds gehör imponerar. (Mikael Strömberg, AB)
  Som helhet är detta ett imponerande … arbete vars tillförlitliga uppgifter och självständiga kommentarer fyller en stor lucka i litteraturen om rockhistoriens mest betydande band. (Gert-Ove Fridlund, Btj.)

  Tillfälligheternas spel

  Den amerikanske tonsättaren John Cage (1912–1992) är kanske mest känd som upphovsman till det ”ljudlösa” stycket 4 minuter, 33 sekunder. Detta verk – och många andra i hans rika produktion – har orsakat irritation, skratt, vrede, men också varit en öppning till en ny musik. Cage ville få oss att lyssna, han önskade oss ”Happy new ears!”

  I Tillfälligheternas spel ger Karl Aage Rasmussen ett insiktsfullt porträtt av John Cage – hans liv, hans tänkande och hans musikaliska universum: ”Sannolikt är det för litet att kalla honom en av sin tids mest inflytelserika konstnärer. Kanske var han helt enkelt den mest inflytelserika, därför att hans tankar och idéer strålade ut i alla riktningar, till bildkonst, poesi, performing arts, dans, film, estetik och filosofi; det finns knappast ett enda konstområde som inte har blivit berört av hans tankar och aktiviteter.”

  Översättning från danska: Bo Ejeby.

  ”En medryckande men också kritiskt reflekterande introduktion till John Cage … en inlevelsefull klarhet”. Martin Nyström, Dagens Nyheter

  ”Fint porträtt av en av 1900-talets mest intressanta tonsättare.” Johan Norberg, Tidningen Vi

  ”… en fin och begriplig introduktion till 1900-talets intressantaste ljudkonstnär”. Carita Forslund, enkeltuttryckt.nu

  ”… Rasmussens filosofiskt tänkvärda biografi …” Johanna Paulsson, Nutida musik

  Hör Eric Schüldts timslånga program Text och musik om John Cage och boken Tillfälligheternas spel:
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/965010?programid=4914

  Iskra – gränslös musik

  Iskras banbrytande improvisationsmusik utmanade traditionens gränser. Oblygt blandade man konventionella instrument med leksaker och hemmagjorda ljudverktyg och skapade en musik med helt egna förutsättningar. Släppte man sina förväntningar på hur musik borde låta var den lätt att ta till sig.

  Iskras musik kunde vara ett fantasifullt äventyr eller som någon skrev - som ren erotik. Jazzen – i sin friaste form – har varit en utgångspunkt, men egentligen finns det ingen etikett som passar för denna gränslösa, fria musik.

  Journalisten Bo C Bengtsson berättar om Iskras tjugo år under de politiskt och kulturellt dynamiska 70- och 80-talen, då gruppen skapade sig ett eget utrymme på den svenska musikscenen. Med konserter, musikverkstäder och radio- och TV-produktioner för både vuxna och barn nådde Iskra en stor publik.

  Iskras medlemmar har under åren växlat något, men dessa sex musiker är ”iskrorna”: slagverkaren Sune Spångberg, saxofonisten Allan Olsson, basisterna Arvid Uggla och Tuomo Haapala, gitarristen Jörgen Adolfsson, trumpetaren Tommy Adolfsson.

  ”För oss i gruppen var Iskra vårt sociala nav, vår läroanstalt och våra sinnens förlösare. Vår musik skapades i stunden och kunde uppfattas som svårtillgänglig men många kom att uppskatta vårt tonspråk och vår musikaliska attityd. För både lyssnare och oss utövare hade musiken frigörande, sinnesutvidgande och själshelande funktioner och åren i Iskra bidrog till att forma oss till dem vi är idag.”

  Boken om Iskra är rikt illustrerad med fotografier och tidningsklipp.

  I samband med att boken kom ut släpptes också ett digitalt album med samma titel som boken. Albumet Iskra – gränslös musik innehåller tretton låtar, varav flera tidigare outgivna, och ges ut av Caprice Records för lyssning på Spotify, iTunes och liknande tjänster.

  Författaren Bo C Bengtsson är en kultur- och nöjesjournalist med musik som favoritområde. Mötet med Iskra förändrade för alltid hans musiksyn och under många år följde han gruppens utveckling.

  ”Det har blivit en väldisponerad och välskriven bok.” Peter Bornemar, digmusic.se

  ”Mycket intressant om en svensk institution bland improvisationsmusik och pionjärer inom det som lite slarvigt kallas modern jazz. Snarare var det väl så att de bara utforskade musik tillsammans och verkar ha haft väldigt roligt.” Johan Norberg, Tidningen Vi

  ”Bo C Bengtsson skildrar gruppens bakgrund och dess musikaliska utveckling, han gör det med omsorg, kärlek, god kunskap, med närvaro och noggrannhet.” Bo Bjelvehammar, Tidningen Kulturen

  ”Det är en intressant läsning för vänner av jazz och improviserad musik, särskilt om man vill förstå hur intimt musikscenen var sammankopplad med händelserna i samhället på 70-talet. Med tanke på dagens krassa konsumism i vilken musik och unga artister underställs stora men billiga maskinerier i form av snäva artisttävlingar kan 70-talet verka besynnerligt.” Jan-Erik Holmberg, Hufvudstadsbladet

  ”Det är en fascinerande historia som Bengtsson berättar … Bengtssons bok är upplysande och mycket välkommen.” Magnus Nygren, OJ

  ”Bo C Bengtssons bok om ISKRA är ett yvigt collage av bilder och citat sammanhållet av en berättande text med många glimtar av författarens egna upplevelser och möten med medlemmarna. Det är just så en bok om ISKRA bör se ut för att göra rättvisa åt brokigheten och konkretionen i musiken och dess ’allsinnlighet’.” Peter Hackman, rootsy.nu

  Folkliga koraler från Dalarna

  Jörgen Dicanders samling Folkliga koraler från Dalarna har sedan utgivningen i två delar på 1970-talet varit en inspirerande källa för sångare, tonsättare, arrangörer och musikforskare. Nu har de två delarna slagits samman till en, försetts med nya förord av Gunnar Ternhag och Ingrid Åkesson och tillgängliggörs därmed för en ny generation intresserade.

  Ur Gunnar Ternhags förord till nyutgåvan av Folkliga koraler från Dalarna:

  Folkliga koraler från Dalarna 1–2 utgavs 1975 respektive 1979. Det skedde under ett 1970-tal som såg en stark ökning av intresset för folkmusik – i ett klimat där folkmusiken uppfattades på ett nytt sätt och dessutom framfördes i tidigare aldrig hörda former (…)
  Med ett växande intresse för folkliga koraler och med några som aktivt letade efter sådana melodier publicerades samlingarna Folkliga koraler från Dalarna 1–2. Tanken var att i samlad form servera ett intressant och direkt användbart melodimaterial för sångare, tonsättare och forskare. Formellt stod Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund som utgivare, i praktiken låg Dalarnas museum i Falun, min dåvarande arbetsplats, bakom utgåvorna. Det hela började för min del med en frank förfrågan från Jörgen Dicander, då komminister i Stora Tuna församling. Med sitt stora musikintresse och utgående från sin verksamhet i kyrkan hade han på egen hand inventerat tryck och arkiv efter uppteckningar av folkliga koraler från Dalarna. (…)
  Den samling som kom ut 1975 skulle enligt sammanställaren vara heltäckande, det vill säga innehålla alla kända folkliga koraler från landskapet. Det var bland annat den omständigheten som gjorde intryck på den blivande musikforskaren. Men det visade sig finnas fler melodier. Jörgen Dicander fortsatte sitt letande, utgåvan skapade dessutom en uppmärksamhet som fick andra att visa upp sina ägandes uppteckningar. Fyra år senare kunde vi tillsammans föra del två till trycket. Därmed fanns 197 folkliga koraler från Dalarna enkelt tillgängliga. Det är dessa båda utgåvor som här återutges i en sammanslagen volym.”

  Scenkonst. En handbok i musik och teater

  Den kunskapsbildning som föds via våra sinnen och känslor kallar vi för estetisk kunskap. Den kunskap som vi endast läser oss till, den intellektuella, är inte förankrad i vårt hjärta med samma djup och har därför inte samma förmåga att beröra. Vi behöver kombinera hjärta och hjärna för att bry oss om varandra i livet och på scenen i empatisk kommunikation. Denna kunskap är ett nödvändigt komplement till livet av i dag.
  Pedagoger, regissörer, musiker, sångare och skådespelare får i Scenkonst förslag på övningar och handfasta tips och råd om hur vi kan utveckla och fördjupa vår passion för olika scenkonstformer. Att få oss att tala, sjunga och agera med vår egen röst och ställa oss själva till förfogande för vårt berättande har blivit ett signum för Gunilla Gårdfeldts arbete under många år.
  Även den som har sin yrkesidentitet någon annanstans än på det konstnärliga området, kanske som chef, kan i Scenkonst hitta angelägna tankar om ledarskap och om hur man stärker sin personliga kommunikation med sin omgivning.

  Gunilla Gårdfeldt är professor emerita i scenisk / musikalisk kommunikation och dramatik, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Hon har parallellt med eget artisteri som skådespelare, sångare och regissör utvecklat och översatt den Stanislavskij-inspirerade teatermetod som brukar gå under benämningen The Method till en interpretationsmetod för sångare och musiker.

  ”När jag först fick Gunilla Gårdfeldts bok om scenkonst i min hand undrade jag om det överhuvudtaget är möjligt att beskriva ett så komplicerat utvecklingsarbete som skådespelarens. Och jo, det är det. Med sin stora erfarenhet som lärare i scenframställning har Gårdfeldt författat en detaljerad instruktion för improvisationslektioner som jag nästan tycker att man skulle kunna följa i detalj om man vore teaterlärare … Den som är nyfiken på teaterprocessen kommer säkert att finna läsningen av denna gedigna bok spännande.” Lena Nordin, Tidskriften Opera

  Barn i kör

  Idéer och metoder för barnkörledare.

  Ny, oförändrad upplaga av boken som första gången utkom 1990.

  Barn i kör är en bok som mångsidigt och uttömmande behandlar olika aspekter på en barnkörledares arbete:
  – metodiska frågor såsom tonbildning, gehörsträning, notläsning, flerstämmighet, rytmik, repetitionsrutiner;
  – samspelet i barnkören och hur man kan organisera verksamheten;
  – barnkörens roll i församlingen och sångtexternas betydelse för barns upplevelser;
  – barnkören i ett historiskt perspektiv.

  Barn i kör vänder sig till alla som har med barn i kör att göra:
  – körledare
  – musiklärare
  – låg- och mellanstadielärare
  – präster och pastorer
  – barn- och ungdomsledare
  – musikintresserade föräldrar

  Medverkande författare:
  Carl-Bertil Agnestig, musiklärare, körledare
  Eva Svanholm-Bohlin, körledare
  Inger Dejke, folkhögskollärare
  Inga Olsson Ekström, metodiklektor
  Gunnel Fagius, musiklärare, kyrkomusiker
  Gunnar Forshufvud, sångpedagog
  Daniel Helldén, tonsättare, körledare
  Gun-Britt Holgersson, musiklärare, barnkörledare
  Carl Høgset, sångpedagog, körledare
  Per Jennervall, pastor
  Elisabet Jonsson, sångpedagog
  Eva-Katharina Larsson, musiklärare, metodiklärare
  Kerstin Linzander, rytmikpedagog
  Matts Norman, rytmikpedagog, körledare
  Stefan Parkman, körledare
  Lennart Reimers, musikpedagog
  Birgitta Rosenquist-Brorson, kyrkomusiker
  Bror Samuelson, musiklärare, körledare
  Birgitta Höök Seuffert, kyrkomusiker
  Göte Strandsjö, sångpedagog
  Börje Ström, kyrkomusiker
  Björn Wrangsjö, barnpsykiater

  ”En nyttig bok!” (Annika Dzedina, Uttryck)

  Tussa lulla

  Vaggvisor från världen

  ”Vackra, melodiska, sorgliga, svängiga. Vaggvisorna från hela världen går faktiskt att lyssna på dygnet runt – och alla värmer de på något sätt själen.” Betyg: 5 nappar. (Anna Matzinger, Vi föräldrar)

  Grekiska och orientaliska ornament, karibisk puls, nordiskt gung, kurbits och färgkaskader smyckar denna skatt av vaggvisor.

  Tetras vackra vaggvisesamling, Tussa lulla, är ett spännande samarbete med sångmålaren Malin Skinnar. En bok med färgstarka, fantastiska bilder, sprungna direkt ur musiken. Musiken målas och är spännande att titta på både för föräldrar och barn.
  Välkomna in i Tetras magiska musikvärld, där vackra instrument och sånger på språk från olika väderstreck möts. En utmärkt gåva till dej själv, eller till de nyblivna föräldrarna i din närhet. Dessutom kan du sjunga med! Boken innehåller noter och texter på originalspråk och på svenska.

  Och på en CD som medföljer boken framför Tetra sångerna till ackompanjemang av allehanda rytminstrument.

  Tetra är sångerskorna Maria Stellas, Ingrid Brännström, Sanna Källman och Anna Ottertun. Om du är nyfiken på Tetras musik, lyssna och titta på www.tetramusik.se!

  Nyfiken på Malins konst? Sök upp den på www.malinstoryteller.com!

  Röster och ekon. Gunnar Eriksson med egna ord

  Körledaren Gunnar Eriksson berättar om sitt liv och sin musik – i synnerhet körmusik.

  Jan Lennart Höglund, bland annat tidigare producent på Sveriges Radio P2, som känt Gunnar sedan 50-talet, samtalar med honom om de tidiga årens verksamhet i Svenska Missionsförbundet, men följer honom också fram till i dag. Martin Nyström, huvudkritiker för klassisk musik och opera på Dagens Nyheter, talar med Gunnar om hans konstnärliga ambitioner med utgångspunkt från en konsert 2015 med Rilkeensemblen.
  Dessa två nya intervjuer inramar tidigare publicerade intervjuer från olika tider och sammanhang. Gunnars egna texter, tre porträtt av betydelsefulla tonsättare i hans värld, Arne Mellnäs, Sven-Eric Johanson och Per Nørgård, samt förorden från de tre »ad lib-samlingarna« ger ytterligare bitar till bilden av hans musikaliska och konstnärliga värld.
  Boken avslutas med en diskografi över de inspelningar på EP, LP, CD och DVD som Gunnar varit inblandad i sedan början av 1960-talet.

  Röster och ekon är rikt illustrerad med foton och Gunnar Erikssons egna teckningar.

  Musiklära

  En grundläggande lärobok i musiklära, framtagen för eleverna vid Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm av deras lärare Helle Rosenborg.

  Här presenteras elementära kunskaper på ett lättfattligt och pedagogiskt sätt om notnamn och notvärden, klaver, taktarter, förtecken, skalor, intervall och ackord.

  Lämplig för barn på grundskolenivå, men kan förstås även användas av vuxna som vill få en första inblick i musikens elementa.

  ”Lättlästa och lättfattliga 30 sidor!” (Annika Dzedina, Uttryck – Lärande estetik och kommunikation)

  A cappella. Tjugofem körledares röster

  ”Det här är en viktig bok, en bok att ständigt återkomma till i vårt vardagliga arbete med våra körer. Rekommenderas varmt!” Kerstin Odeberg, KMT

  Hur ser dagens körledare och dirigenter på körverksamhet? Varför är det
  angeläget att hålla på med kör? Hur arbetar man konstnärligt och pedagogiskt för att utveckla kören och sig själv som körledare? Vad är viktigt att satsa på i utbildningen av nya körledare och körsångare? Hur kan körlivet utvecklas i Sverige och hur ser framtiden ut?
  I denna bok möter vi tjugofem framstående körledare från olika delar av Sverige, alla med lång erfarenhet av olika typer av körarbete, som ger sin syn på dessa och andra frågor. Tillsammans ger de en kalejdoskopisk bild av vad det innebär att vara körledare idag. Boken vänder sig till körledare och körsångare, till musikerstudenter och lärare, men också till alla som är engagerade i kultur- och föreningsverksamhet och intresserade av inifrånperspektiv på musikaliskt lärande och skapande.

  Karin Johansson utbildade sig till kyrkomusiker vid Musikhögskolan i Malmö (MHM) och har sedan 1985 varit verksam som kyrkomusiker, orgellärare och frilansande organist. Hon disputerade 2008 i musikpedagogik och är professor i konstnärlig forskning i musik vid MHM, där hon undervisar, handleder och bedriver forskningsprojekt kring improvisation, högre musikutbildning och körverksamhet. Tillsammans med Ursula Geisler initierade hon 2009 det internationella körforskningsnätverket Choir in Focus.
  A cappella är producerad av Lena Ekman Frisk vid Körcentrum Syd, Lunds Universitet. Bokens porträttfoton är tagna av Leif Johansson.

  De medverkande körledarna:
  Eva Svanholm Bohlin
  Anders Eby
  Karin Eklundh
  Gunnar Eriksson
  Gunnel Fagius
  Karin Fagius
  Per-Henrik Holgersson
  Lone Larsen
  Fredrik Malmberg
  Ingemar Månsson
  Karin Oldgren
  Gunno Palmquist
  Mats PaulsonIrene Perdahl
  Incca Rasmusson
  Birgitta Rosenquist-Brorson
  Cecilia Rydinger Alin
  Johan-Magnus Sjöberg
  Agneta Sköld
  Dan-Olof Stenlund
  Peter Wallin
  Erik Westberg
  Jan Yngwe
  Almaz Yebio
  Leif Åkesson

  Hemisfärernas musik

  En ny, uppdaterad och väsentligt utvidgad upplaga av Hemisfärernas musik. Om musikhanteringen i hjärnan.

  ”… ett imponerande helhetsgrepp … en mycket läsvärd och innehållsrik presentation av musiken i våra hjärnor. Fagius har gjort en storartad insats i att sammanställa det mycket omfattande forskningsområdet som hela tiden expanderar.” Jörgen Lundmark, Opus

  ”Det är … mycket glädjande att Fagius bok nu släpps i en ny, helt uppdaterad upplaga där de senaste årens fascinerande framsteg på området ges stort utrymme. Ett blivande standardverk på svenska för alla som är intresserade av musik och hjärnan!” Fredrik Ullén, Den kulturella hjärnan

  ”Jan Fagius är en god pedagog och förklarar hjärnans komplexitet så att även en medicinskt obevandrad läsare kan hänga med. På samma sätt förklarar han musiktermer för den som är okunnig inom det området.” Birgitta Söderfeldt, Läkartidningen

  Den mänskliga hjärnan har skapat fenomenet musik, som utövar en stark dragningskraft på oss och utgör en viktig ingrediens i den mänskliga kulturen. Hur gör hjärnan detta – vad pågår när vi tar del av eller utövar musik? Och var – finns ett specialiserat musikcentrum i hjärnan? Hanterar hjärnan musikaliska förlopp på skilda sätt hos den musikaliskt otränade och hos proffsmusikern? Hur påverkar en hjärnskada musikaliteten? Föds vi alla med samma grundläggande musikaliska förmåga eller är några av oss medfött tondöva? Musik väcker känslor – vad händer i hjärnan då? ”Mozarteffekten” sägs göra oss intelligentare av att syssla med och lyssna till Mozarts musik – kan det vara sant? Varför har vi musik – tillför musiken något specifikt biologiskt överlevnadsvärde?

  Hjärnans funktioner är i vissa avseenden väl kartlagda. Den musikaliska förmågans plats i hjärnan är mindre väl utredd än vår språkliga förmåga, men det finns en omfattande forskning om hjärnan och musiken.

  Denna bok söker ge en lättläst exposé över kunskaperna om vad som sker i hjärnan då musik pågår. Boken vänder sig i första hand till en intresserad allmänhet, men för den som önskar dyka djupare finns en rikhaltig litteraturförteckning.

  Sedan den första upplagan av Hemisfärernas musik utkom 2001 har forskningen på detta område gjort stora framsteg. Inte minst har funktionsavbildande tekniker allt tydligare visat var och hur musikupplevelsen blir till. Jämförande studier av musik och språk har tillfört nya kunskaper. Skillnader mellan notläsare och improvisationsmusiker har kartlagts. Och hjärnan registrerar en felspelning redan innan den är ett faktum! Vi mår väl och blir kanske friskare av att sjunga och musicera – och nyare forskning styrker tron på att musikutövning ökar vår mentala förmåga även på andra områden. I denna väsentligt utvidgade nya upplaga redogör Jan Fagius även för de senaste årens spännande rön.

  Jan Fagius är läkare, docent i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, mångårigt verksam som klinisk neurolog, pedagog och forskare. Han är också hängiven amatörmusiker och har omfattande erfarenhet som körsångare. Denna kombination har medfört ett intresse för forskningen om ”musikens neurologi”, som han följt och förmedlat i populariserad form, dels som ofta anlitad föreläsare, dels med första upplagan från 2001 av denna bok. Han har också utgivit läroböcker i neurologi och om sjukdomen MS.

  Om originalupplagan av Hemisfärernas musik skrevs många berömmande ord, bl.a. dessa:
  ”Jan Fagius lyckas på ett imponerande sätt med den allt annat än enkla populärvetenskapliga uppgiften att sammanfatta stora delar av den relevanta neruobiologiska litteraturen utan att vare sig bli otillgänglig för lekmannen eller överförenklande … Sammanfattningsvis kan Hemisfärernas musik varmt rekommenderas till alla med en nyfikenhet på vad som händer i hjärnan när vi sysslar med musik.” Fredrik Ullén, Läkartidningen
  ”Neurologen Jan Fagius skriver lättfattligt och relevant om musikens neurobiologi. Det är en god introduktion där den internationella forskningen sammanfattas.” Erik Wallrup, Svenska Dagbladet
  ”Meget af det Fagius refererer til er hardcore videnskabelig forskning, men han formår at genfortælle det meste på en fængslende og begribelig måde. For læseren med interesse i musik, klinisk psykologi og behaviorisme er det en oplagt og fascinerende bog.”  Erik H.A. Jacobsen, Information
  ”Författaren närmar sig denna problematik med neurologens kunskaper om hjärnan och amatörmusikerns och körsångarens engagemang och insikt i musiken, en synnerligen lyckad kombination av reslutatet att döma.” Björn Merker, Svensk Tidskrift för Musikforskning
  ”Jan Fagius bok Hemisfärernas musik, den första begripliga översikten på svenska, är en ypperlig introduktion till ämnet … Resultatet är en mycket läsvärd och tänkvärd bok. Lena von Bonsdorff, Hufvudstadsbladet

  Att närma sig Mahler

  ”Den här boken om tonsättaren Gustav Mahler är varken ett försök till en genomgripande nytolkning eller en detaljrik biografisk grundbok med verkanalyser. Det är en liten bok tillkommen enbart av lust att dela en livslång fascination för en man och hans musik med intresserade läsare, skriven av en tonsättare vars egen musik tidigt starkt påverkades av Mahler; en bok som tecknar en biografisk skiss och kastar en ljusglimt över sitt ämne från olika, även nutida håll. Varken mer eller mindre. Den ställer inga krav på musikfackliga insikter, bara på ett visst intresse för Mahlers musik.” Karl Aage Rasmussen

  Den danske tonsättaren och skribenten Karl Aage Rasmussen har författat en rad uppmärksammade essäböcker om musik och musiker. På svenska finns sedan tidigare hans böcker om pianisterna Glenn Gould och Svjatoslav Richter.
  Översättning Bo Ejeby

  ”… musikessäistik på absolut högsta nivå”. (Michel Ekman, Hufvudstadsbladet)

  ”… beundransvärt djuplodande och kringsynt.” (Carlhåkan Larsén, Opus)

  Dagens Nyheters Martin Nyströms positiva recension bär rubriken: ”Elegant granskning av modernitetens Mahler”. Nyström skriver bland annat: ”Elegant frilägger Rasmussen Mahlers inneboende modernitet och hur den med sina närmast filmiska korsklippningar, oberäkneliga brottytor och montageliknande sammansättningar av motsägelsefulla uttryck föregår det sena 1900-talets stilpluralism och postmodernism.”

  ”… Rasmussens rika Mahlerbok – en heltäckande presentation av liv och verk trots att den är på bara 150 sidor.” (Carl-Johan Malmberg, Svenska Dagbladet)

  Den som kan lite om klassisk musik men vill höra mer bortom Bach, Mozart och Beethoven, hamnar oundvikligen hos Mahler. Man gör honom extra rättvisa genom att läsa lite, det blir roligare att lyssna då.” (Johan Norberg, Tidningen Vi)

  Ljud och andra rum. Sound and Other Spaces

  REA-priset är giltigt under tiden 27 februari – 30 mars. Men förhandsbeställningar kan göras.

  Ljud och andra rum är en bok om urbana ljudmiljöer, ljudkonst, ljudrum och rumsljud. Texterna i boken ger personliga reflektioner om ljudkvalitet och upplevelse, ljuddesign och akustisk redigering, tekniska lösningar på konstnärliga problem och hur man kan tänka och komponera ljud i formandet av arkitektur och stad.

  I text och bild har författarna samlat erfarenheter från ett antal projekt inom den konstnärliga och tvärvetenskapliga forskargruppen Urban Sound Institute, USIT. Tanken har varit att göra en lättläst, lättburen och användbar bok som kan fungera som en brygga mellan specialister och en intresserad allmänhet.

  Urban Sound Institute är arkitekten Catharina Dyrssen, tonsättaren Anders Hultqvist, tonsättaren och ljudkonstnären Staffan Mossenmark samt akustikern och ljudingenjören Per Sjösten.

   

  Sound and Other Spaces

  Sound and Other Spaces is a book about urban sound environments, sound art, acoustic space and spatial aspects of sound. The texts in the book comprise personal reflections on quality and awareness of sounds, sound design and audio editing, technical solutions for artistic problems, and how one can think and compose sound in the shaping of architecture and cities.

  In texts and images the authors present experiences from a number of projects performed within the artistic and interdisciplinary research group Urban Sound Institute, USIT. The intention has been to make an easily readable, handy and usable book that can serve as a bridge between specialists and an interested general public.

  Urban Sound Institute is the architect Catharina Dyrssen, composer Anders Hultqvist, composer and sound artist Staffan Mossenmark and sound engineer Per Sjösten.

  Zetterquist. En värmländsk konstnärsfamilj

  Zetterquist är en dokumentation av ett stycke europeisk kulturhistoria under drygt hundra år, som den speglas i ett antal konstnärer och musiker i den värmländska konstnärssläkten Zetterquist. En lättillgänglig och saklig framställning av fyra generationer Zetterquists kulturbärande betydelse och hur de spelat framträdande roller i livaktiga kulturmiljöer i Värmland och annorstädes. Den tar sin början i det slutande artonhundratalet, i wienklassicism och romantik som följs av det moderna genombrottet och slutar i samtidens svårbedömbara ifrågasättande av det moderna projektet. Den beskrivs lämpligen genom en uppräkning av de tolv personer som porträtteras.

  Det börjar med Pappa Lars, 18601946. Skolad i Stockholm och Paris, professor vid Musikaliska akademien, konsertmästare i både Kungliga Hovkapellet och Konsertföreningen, spelman. Prominent medlem av Rackstadkolonien, associerad med Valdemar Dahlgren och Folkliga Musikskolan på Ingesund, tidig tillskyndare till spelmanstävlingar i Arvika och övriga Värmland och till uppkomsten av Sellskapet Wermlänningarne och därmed en mer än 75-årig tradition att spela F. A. Dahlgrens bygdespel.

  Bland Lars Zetterquists barn tilldrar sig Lasse, i egenskap av cellist och lärare på Folkliga Musikskolan på Ingesund, och Jérôme, bildkonstnär, elev på Wilhelmssons konstskola i Stockholm, och spelman, särskilt intresse. Genom Jérômes äktenskap med Märta Swenson utvidgas kretsen med ytterligare en namnkunnig målare, också hon elev på Wilhelmssons konstskola; Märta företar en livslång utforskning av det tjugonde seklets modernism.

  Nästa generation domineras av de tre kusinerna och målarna Kajsa, Jörgen och Olle. Med Kajsa, dotter till Jérôme och Märta Zetterquist och utbildad på Konstfackskolan, hos Signe Barth och hos Lennart Rodhe på Konstakademien, fortsätter Stockholms-perspektivet från pappa Lars, men det utvidgas åt fjäll och Norge och förstärks genom hennes livslånga förbindelse med Per Adde, född i Filipstad, också han målare.

  Med bröderna Jörgen och Olle, söner till Knut och Hillevi Zetterquist, är perspektivet Värmland och Göteborg. De är båda elever till Endre Nemes på Valands konstskola. Med Olles hustru Denice Larson från New York, också hon Valandselev knyts ytterligare en målare till kretsen. Jörgen för det musikaliska arvet vidare som kornettist och ledare av en rad tradjazzband. Hans äktenskap med Britta Göran införlivar hennes far skulptören Niklas Göran och hans maka Gerd, textilkonstnär och målare och därmed förbindelsen med de berömda smederna på Myra i Rackstad. Och i den övriga familjen Göran återfinns ytterligare ett antal musiker och konstnärer.

  Fjärde generationen omfattar kusinerna Petter, Nina och Johan. Petter och Johan är söner till Jörgen och Britta Zetterquist. Petter målar i traditionen och broder Johan arbetar i ett internationellt och konceptuellt sammanhang. Hans förbindelse med fotografen Annika von Hausswolff från Göteborg är både personlig och professionell och tillsammans intar de en långt framflyttad konstnärlig förpostposition. Olles och Denice Zetterquists dotter Nina anknyter till den textila traditionen från Gerd, men också till den starka Göteborgstraditionen av textilkonstnärer med namn som Sandra Ikse.

  Musik och konst är sammanflätade, i släkten Zetterquist råder ett konstnärligt växelbruk.
  Här finns också en axel mellan det urbana och det provinsiella. Ett växelbruk mellan det folkligt lokala och internationella strömningar. Mellan det traditionsbevarande och det nydanande.

  Författaren Sven Smedberg är poet och tidigare rektor på Ingesunds folkhögskola. Bildredaktören Per-Inge Fridlund, tidigare intendent för Rackstadmuseet, har tillsammans med Sven Smedberg även författat boken Tjusning om Racken-konstnärerna.

  Pelops ö

  En essä i lyrisk ton, ett läggspel av korta texter där ordningen är slumpartad. Sven Smedberg – värmländsk poet och översättare – gör resor på Peloponnesos, genom dess historia, historier och myter. Men att resa i Grekland är att – oundvikligen – färdas också i texter, från Homeros till Svenbro. Resor, således, både i landskapet och i litteraturen. Ytterligare en poet sällar sig därmed till den långa raden av vägvisare. Sagan om Pelops och hans efterkommande är den röda tråden.

  Med tolv vävda bilder av Gunilla Brander-Smedberg.

  ”Författaren kan sitt ämne, hans prosa är lyrisk och väl balanserad.” Mikael Wallin, Btj

  ”De senaste dagarna har jag haft den saligbringande förmånen att få ägna mig åt en orgie i grekiska myter, sagor, landskap, dofter och ljud. Den som har försett mig med rusningsmedlet är grekkännaren och skalden Sven Smedberg … Han skriver så vackert, så entusiastiskt och så generöst inkluderande att jag bara vill dit..” Anders Hjertén, Värmlands Folkblad

  ”Att läsa Sven Smedbergs nya bok är som att göra en fantastisk upptäcktsfärd till Peloponnesos med en erfaren, nyfiken och vältalig guide. Pelops är inget mindre än ett fullkomligt överväldigande läsäventyr, där den vackra prosan samstämmer med de fragmentariska texterna och det de berättar om Peloponnesos.” Mikael Johansson, Arvika Nyheter

  Alice Tegnér – Musikskapare

  REA-priset är giltigt under tiden 27 februari – 30 mars. Men förhandsbeställningar kan göras.

  Alice Tegnér (1864-1943) är först och främst känd som barnvisekompositör. Många av våra allra mest kända och bästa barnsånger har skrivits av henne.
  I den här boken blir bilden av Alice Tegnér väsentligt mer komplex. Hon hade ambitionen – men hindrades delvis av sin tids fördomar – att utvecklas till en bredare konstmusikalisk tonsättare. Vid sidan av barnvisorna blev det mest bruksmusik, skriven för särskilda tillfällen och för undervisningen: sånger, körmusik och pianostycken. Ett större verk, en violinsonat, utgör närmast ett 20 minuters undantag i produktionen; annars är det mesta småstycken – men av högsta kvalitet!
  Alice Tegnér Sällskapets ordförande, Gudrun Tegnér, har uppdragit åt flera engagerade författare att skriva om olika sidor av Alice Tegnérs verksamhet. Redaktören själv skriver om Alices liv, med utgångspunkt från bland annat tidigare okända brev. Andra behandlar Alices förhållande till folkmusiken, konstmusiken, barnmusiken m.m.
  Några texter av Alice Tegnér själv publiceras här för första gången.

  Textdelens innehåll:
  Alice Tegnér och Ett liv fyllt av musik, Gudrun Tegnér
  Fru Musica på Djursholm, Ingemar von Heijne
  Curriculum vitae, Alice Tegnér
  Mörker, Alice Tegnér
  Alice Tegnér och konstmusiken, Eva Öhrström
  Alice – redaktör för Sjung, svenska folk! Gustaf Zethelius
  Alice Tegnér och den folkliga musiken, Marie Länne Persson
  Om rytm, Alice Tegnér
  Alice Tegnér och barnvisekulturen, Kajsa Paulsson
  Kära Alice! Birgitta Bäckström
  Musik – i fast form, Gudrun Tegnér
  Alice Tegnér och hennes kompositioner, Astrid Selling Sjöberg och Ingrid Pi Björngreen Nilsson
  En rik källa, Bo Ejeby

  Förutom dessa texter innehåller boken inte mindre än 72 musikstycken av Alice Tegnér – solosånger, körsånger, pianostycken och musik för cello och piano. Denna musik har inte tidigare publicerats eller har bara funnits i sedan länge utgångna samlingar. Urvalet har gjorts ur en stor samling av Alice Tegnérs efterlämnade manuskript. Här finns en rik källa att ösa ur för sångare och musiker, allt från enkla vismelodier till genomkomponerade romanser och från små karaktärsstycken för pianoelever till stycken i Chopins anda.

  Som komplement till bokens texter och noter finns en bifogad CD med nyinspelat material. För soloinsatserna svarar sopranen Karolina Andersson och barytonen Olle Persson; körsångerna framförs av Rilkeensemblen under ledning av Gunno Palmquist, och pianosolist och ackompanjatör är Magnus Ricklund.

  Lira Musikmagasin ger boken utmärkelsen ”Lira gillar”:
  ”… denna omfattande och mycket rekommenderade biografi … Respektfullt men långt ifrån romantiserande breddar boken den gängse uppfattningen om henne. … Konflikten mellan den musikaliska passionen och förväntningarna som maka och moder är en ständigt återkommande punkt i medförfattarnas välskrivna sakprosa.” Tomas Jonsson, Lira

  ”Alices mångfacetterade liv skildras i boken, och jag fascineras av berättelserna som blir levande i de olika skribenternas texter … Dessa skribenter bidrar till att göra bilden av Alice så bred som möjligt. Och man har lyckats fullt ut, Alice har blivit levande, vilket inte var en dag för tidigt … Efter att ha läst, spelat, sjungit och lyssnat, kan jag inte annat än rekommendera denna bok. Länge leve Alice!” Carin Åkesson, Sändaren

  Repliker. Några studier av musikalisk form

  ”Repliker” är ett urval av professor Lennart Halls närläsningar av västerländsk konstmusik genom mer än fyra århundraden med början hos Heinrich Isaac och Monteverdi. Här möter vi den Orfeo som med renässansens självmedvetenhet fastställer sin individualitet: Orfeo son io – Det är jag som är Orfeus. Men redan skymtar målet för den långa exposén: Arnold Schönberg där han ställt sig i farstun till moderniteten i färd med att vidareföra arvet från Bach, Beethoven och Brahms. Mellan dessa poler behandlas verk av Händel, Roman, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Chopin, Debussy och några till.
  Texterna redovisar erfarenheter av 40 års undervisning i strukturlyssning, lektioner/repetitioner som när de inleddes på 1970-talet lockade åhörare från när och fjärran till Musikhögskolan i Göteborg. Således är dessa essäer repliker i ett samtal om musikalisk form. I dem problematiseras och fördjupas innebörden av begrepp som sonat, kontrapunkt och serialitet, varvid oväntade historiska sammanhang uppstår.
  ”Repliker” är även ett uttryck för det förtjänstfulla i att betrakta den instrumentala frasen som en verbal utsaga med referenser till operaarian – den musikaliska gesten låter sig analyseras med termer hämtade från metriken, från litteraturstudiet.
  Bokens mittvalv utgörs av en detaljerad analys av Beethovens pianosonat opus 2 nr 2, vilken framstår som både länk och vattendelare i den europeiska musikhistoriens växling mellan tradition och förnyelse.
  När dessa musikaliska insikter nu görs tillgängliga i ett tjugotal skarpsinniga och underhållande essäer skapas efter granskningens sönderdelning nya sammanhang – ny musik. Efter sönder följer samman.

  ”En bok av den här typen är inte bara en kort summering av ett långt livsverk, det är också och inte minst en guldgruva för den som söker information som går utanför skivkonvolut eller biografiska skildringar och förmedlar personlig entusiasm och infallsrik lärdom.” (Carlhåkan Larsén, Opus)

  ”… en för svenskt musikliv synnerligen viktig bok … Lennart Hall har givit musiksverige en gåva, en bok, som med sin personliga berättarton är intellektuellt underhållande. Som läsare kommer man ofta på sig med att le åt finurligt formulerade bilder och åt knivskarpa sentenser som i få ord summerar komplexa samband … Lennart Halls ’Repliker’ är just repliker i ett evigt samtal om konstens magiska ’hur’ och är angelägna utsagor för alla musicerande – om så redan på parnassen eller på väg i trappan!” (Sverker Magnusson, Arvika Nyheter)

  ”Göran Tunström var passionerad musiklyssnare men själv inte musiker. När han skulle beskriva stråkkvartettens göranden och låtanden i romanen ”Skimmer” auskulterade han på Lennart Halls lektioner i strukturlyssning vid Musikhögskolan i Göteborg. På så sätt fick han synpunkter, ingångar, ordförråd från allra sakkunnigaste håll.
  Lennart Hall är också han värmlänning, född 1938, ekshäring, tog studentexamen i Karlstad och var ständig sommarvikarie vid orgeln i domkyrkan.
  Vid Musikhögskolan i Stockholm studerade han sedan inom den teoripedagogiska klassen: gehör för Lars Edlund, formlära för Bo Wallner och kontrapunkt för Valdemar Söderholm och tog högre organistexamen för Alf Linder och högre kantorsexamen för Eric Ericson. Från den här tiden minns somliga bl.a. hans uppmärksammade föreläsningsserie om Arnold Schönbergs ”Verklärte Nacht”.
  Efter en tid som organist i Svenska kyrkan i Paris, ditsänd av Alf Linder, började han sedan sin långa pedagogiska gärning på Musikhögskolan Ingesund och – i spann med Jan Ling – på Musikhögskolan i Göteborg i ämnen som musikteori, interpretation, musikhistoria och formlära. Till dessa skall läggas det viktiga tillskottet strukturlyssning. Det var den undervisningen Tunström avlyssnade med en stråkkvartett i tanken.
  Att denna lilla presentation av Lennart Hall startar i litteraturen är helt i sin ordning. Hos honom samsas konsterna kring notstället.
  Sedan 1995 är Lennart Hall ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och blev år 2000 utnämnd till professor vid Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs universitet.” Sven Smedberg

  Rock på svenska. Från Little Gerhard till Laleh

  REA-priset är giltigt under tiden 27 februari – 30 mars. Men förhandsbeställningar kan göras.

  ”Rock på svenska” handlar om den svenska rockmusikens historia, från Little Gerhard till Laleh, från mitten av 1950-talet till 2013.
  Skildringen bygger på idén att svensk rockmusik skapas i ett möte mellan musik som redan finns i Sverige och stilimpulser som kommer utifrån. Titeln ska förstås som att svensk rockmusik har en egen accent och ofta inte låter som engelsk eller amerikansk musik – vare sig den sjungs på svenska eller engelska.
  Utöver historiken finns också analyser av ett urval svenska artister, som Eldkvarn, Laleh, Kent, Säkert!, Peps och Timbuktu, och stilar som dansband, folkrock, blues, landsortsrock och hiphop. Ett kapitel handlar om texter: varför sjunger man på svenska eller engelska och vad får valet av språk för konsekvenser?
  Boken tar inte bara upp musik och texter utan också kulturella förändringar vad gäller tänkesätt, livsstilar, politik, mode, media och musikjournalistik.
  ”Rock på svenska” vänder sig både till studenter på universitet och högskolor och en bred musikintresserad allmänhet.
  Boken är en kraftigt bearbetad version av Lars Lilliestams tidigare bok ”Svensk rock”.

  Lars Lilliestam är professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet.

  ”Lars är helt suverän på att berätta om vad musik är, hur vi påverkas av den och vilken roll den fyller i människors vardagsliv och varför det är så viktigt med musik, så att den verkligen kan bli som ’Soundtrack of our lives’. Han är dessutom bra på att få fram det här budskapet ’live’ som en slags underhållande föredragshållare, i likhet med skolans bästa lärare som lyckas med att få alla elever att bli passionerat intresserade av fysik eller matematik. Och all berättarglädje som Lars har, den har han lyckats översätta till 344 sidor text i sin bok ’Rock på svenska’ där mitt exemplar är alldeles fullt med gula post-it lappar intill alla träffsäkra formuleringar som jag gärna citerar.” Lennart Wretlind, Wretlinds värld

  Havsvåg solvåg och vindarna fria. Göteborgs Kammarkör 50 år

  När Göteborgs Kammarkör 2013 firar sitt femtionde levnadsår gör man det med en egen festskrift. Här medverkar flera av körens vänner, nuvarande och f.d. medlemmar:

  Karin Careborg
  Wolf Biermann
  Kiki Eldh
  Lena Ekman Frisk
  Kerstin Selén
  Anders Dejke
  Jan Ling
  Anne Marie Tålig
  Britt Ling
  Martin Berggren
  Gunnar Lindgren
  Catharina Dyrssen
  Mattias Erlandsson
  Elisabet Hermodsson
  Abelone Rasmussen
  Michael Edén

  Minnen och reflektioner varvas med foton och teckningar. Ett par längre intervjuer med körens ständige ledare Gunnar Eriksson fördjupar den speciella musikalitet som alltid kännetecknat Göteborgs Kammarkör.