Körpedagogik / Choral teaching

Visar alla 7 resultat

  Barn i kör

  Idéer och metoder för barnkörledare.

  Ny, oförändrad upplaga av boken som första gången utkom 1990.

  Barn i kör är en bok som mångsidigt och uttömmande behandlar olika aspekter på en barnkörledares arbete:
  – metodiska frågor såsom tonbildning, gehörsträning, notläsning, flerstämmighet, rytmik, repetitionsrutiner;
  – samspelet i barnkören och hur man kan organisera verksamheten;
  – barnkörens roll i församlingen och sångtexternas betydelse för barns upplevelser;
  – barnkören i ett historiskt perspektiv.

  Barn i kör vänder sig till alla som har med barn i kör att göra:
  – körledare
  – musiklärare
  – låg- och mellanstadielärare
  – präster och pastorer
  – barn- och ungdomsledare
  – musikintresserade föräldrar

  Medverkande författare:
  Carl-Bertil Agnestig, musiklärare, körledare
  Eva Svanholm-Bohlin, körledare
  Inger Dejke, folkhögskollärare
  Inga Olsson Ekström, metodiklektor
  Gunnel Fagius, musiklärare, kyrkomusiker
  Gunnar Forshufvud, sångpedagog
  Daniel Helldén, tonsättare, körledare
  Gun-Britt Holgersson, musiklärare, barnkörledare
  Carl Høgset, sångpedagog, körledare
  Per Jennervall, pastor
  Elisabet Jonsson, sångpedagog
  Eva-Katharina Larsson, musiklärare, metodiklärare
  Kerstin Linzander, rytmikpedagog
  Matts Norman, rytmikpedagog, körledare
  Stefan Parkman, körledare
  Lennart Reimers, musikpedagog
  Birgitta Rosenquist-Brorson, kyrkomusiker
  Bror Samuelson, musiklärare, körledare
  Birgitta Höök Seuffert, kyrkomusiker
  Göte Strandsjö, sångpedagog
  Börje Ström, kyrkomusiker
  Björn Wrangsjö, barnpsykiater

  ”En nyttig bok!” (Annika Dzedina, Uttryck)

  Röster och ekon. Gunnar Eriksson med egna ord

  Körledaren Gunnar Eriksson berättar om sitt liv och sin musik – i synnerhet körmusik.

  Jan Lennart Höglund, bland annat tidigare producent på Sveriges Radio P2, som känt Gunnar sedan 50-talet, samtalar med honom om de tidiga årens verksamhet i Svenska Missionsförbundet, men följer honom också fram till i dag. Martin Nyström, huvudkritiker för klassisk musik och opera på Dagens Nyheter, talar med Gunnar om hans konstnärliga ambitioner med utgångspunkt från en konsert 2015 med Rilkeensemblen.
  Dessa två nya intervjuer inramar tidigare publicerade intervjuer från olika tider och sammanhang. Gunnars egna texter, tre porträtt av betydelsefulla tonsättare i hans värld, Arne Mellnäs, Sven-Eric Johanson och Per Nørgård, samt förorden från de tre »ad lib-samlingarna« ger ytterligare bitar till bilden av hans musikaliska och konstnärliga värld.
  Boken avslutas med en diskografi över de inspelningar på EP, LP, CD och DVD som Gunnar varit inblandad i sedan början av 1960-talet.

  Röster och ekon är rikt illustrerad med foton och Gunnar Erikssons egna teckningar.

  A cappella. Tjugofem körledares röster

  ”Det här är en viktig bok, en bok att ständigt återkomma till i vårt vardagliga arbete med våra körer. Rekommenderas varmt!” Kerstin Odeberg, KMT

  Hur ser dagens körledare och dirigenter på körverksamhet? Varför är det
  angeläget att hålla på med kör? Hur arbetar man konstnärligt och pedagogiskt för att utveckla kören och sig själv som körledare? Vad är viktigt att satsa på i utbildningen av nya körledare och körsångare? Hur kan körlivet utvecklas i Sverige och hur ser framtiden ut?
  I denna bok möter vi tjugofem framstående körledare från olika delar av Sverige, alla med lång erfarenhet av olika typer av körarbete, som ger sin syn på dessa och andra frågor. Tillsammans ger de en kalejdoskopisk bild av vad det innebär att vara körledare idag. Boken vänder sig till körledare och körsångare, till musikerstudenter och lärare, men också till alla som är engagerade i kultur- och föreningsverksamhet och intresserade av inifrånperspektiv på musikaliskt lärande och skapande.

  Karin Johansson utbildade sig till kyrkomusiker vid Musikhögskolan i Malmö (MHM) och har sedan 1985 varit verksam som kyrkomusiker, orgellärare och frilansande organist. Hon disputerade 2008 i musikpedagogik och är professor i konstnärlig forskning i musik vid MHM, där hon undervisar, handleder och bedriver forskningsprojekt kring improvisation, högre musikutbildning och körverksamhet. Tillsammans med Ursula Geisler initierade hon 2009 det internationella körforskningsnätverket Choir in Focus.
  A cappella är producerad av Lena Ekman Frisk vid Körcentrum Syd, Lunds Universitet. Bokens porträttfoton är tagna av Leif Johansson.

  De medverkande körledarna:
  Eva Svanholm Bohlin
  Anders Eby
  Karin Eklundh
  Gunnar Eriksson
  Gunnel Fagius
  Karin Fagius
  Per-Henrik Holgersson
  Lone Larsen
  Fredrik Malmberg
  Ingemar Månsson
  Karin Oldgren
  Gunno Palmquist
  Mats PaulsonIrene Perdahl
  Incca Rasmusson
  Birgitta Rosenquist-Brorson
  Cecilia Rydinger Alin
  Johan-Magnus Sjöberg
  Agneta Sköld
  Dan-Olof Stenlund
  Peter Wallin
  Erik Westberg
  Jan Yngwe
  Almaz Yebio
  Leif Åkesson

  Havsvåg solvåg och vindarna fria. Göteborgs Kammarkör 50 år

  När Göteborgs Kammarkör 2013 firar sitt femtionde levnadsår gör man det med en egen festskrift. Här medverkar flera av körens vänner, nuvarande och f.d. medlemmar:

  Karin Careborg
  Wolf Biermann
  Kiki Eldh
  Lena Ekman Frisk
  Kerstin Selén
  Anders Dejke
  Jan Ling
  Anne Marie Tålig
  Britt Ling
  Martin Berggren
  Gunnar Lindgren
  Catharina Dyrssen
  Mattias Erlandsson
  Elisabet Hermodsson
  Abelone Rasmussen
  Michael Edén

  Minnen och reflektioner varvas med foton och teckningar. Ett par längre intervjuer med körens ständige ledare Gunnar Eriksson fördjupar den speciella musikalitet som alltid kännetecknat Göteborgs Kammarkör.

   

   

  Choir in Focus 2011

  Att sjunga i kör är närmast att betrakta som en folkrörelse. Sverige är känt för sina många och goda körer. Men körsjungandet är stort i de flesta länder. Forskningen kring körsång och körliv har dock inte varit så högt prioriterat. På initiativ av två svenska körforskare startades därför 2009 ett internationellt nätverk, ”Choir in Focus”, som samlar forskare från olika länder i Europa.

  Förra året kom den första rapporten, Choir in Focus 2010, med bidrag av 15 internationella forskare. Nu är det dags för nästa textsamling. Choir in Focus 2011 innehåller ett dussintal texter som speglar den forskning som rör körlivets och körsjungandets olika aspekter. Några av bidragen härstammar från ett körforskningssymposium som ägde rum i Lund i oktober 2010.

  Språken är engelska och tyska.

  The international research network Choir in Focus was initiated in 2009 by Dr. Ursula Geisler and Dr. Karin Johansson at Körcentrum Syd, Sweden. The network held its second meeting during Lund International Choral Festival in October 2010. The seminars included presentations relating to choir and identity, gender, choral leadership as well as intra-musical and artistic questions.

  One aspect of the network’s activity is to explore possibilities for connections between historical and contemporary perspectives, and between research and choral performance practice. For example, a central research interest from the perspective of higher music education and musical practitioners is to increase the knowledge about what goes on during music making: What do choir leaders and choristers experience and how do they interact? Another important area is the study of leadership role models and gender issues in a historical perspective, which points to continuities and discontinuities over time in different national choir discourses.

  This publication documents 11 network members’ works in progress and illustrates how choir singing and choral life may be approached from differing disciplinary origins. Choir in Focus 2011 aims at contributing to a transnational choral debate and to encourage further research on choral topics.

  English and German text.

  Contents:
  Karin Johansson: Inside Views on Contemporary Swedish Choral Practice
  Anne Haugland Balsnes: Songs of Søgne – Aspects of Place, Identity and Belonging
  Colin Durrant: Engineering, Settling Baritones and Sexuality: the Togetherness of Choral Singing
  Sverker Zadig: The Single Voice in the Choral Voice. How Does the Role of Informal Leaders in the Choral Voices Affect the Other Singers?
  Pia Bygdéus: Artistic Leadership. The Design of a Study for Making Visible Mediating Tools for Choir Directors
  Martin Ashley: The Canaries in the Cage: Lessons in the Role of Leadership and Pedagogy in Conducting from the Widening Young Male Participation in Chorus Project
  Ursula Geisler: Choir Singing and Socio-Musical Attitudes. Continuity and Change in a Swedish-German Long-Term Perspective
  Martin Loeser: The Beginnings of Mixed Choral Singing in early 19th Century Germany – A Brief Comparison with Sweden
  Guillaume Lurton: The Social Properties of Amateur Choir Singing in France
  Friedhelm Brusniak: Musikalischer Gemeinschaftsgedanke und chorsoziologische Reflexionen auf dem I. Kongress für Chorgesangwesen in Essen 1928 und der VIII. Reichsschulmusikwoche in Hannover 1929
  Helmke Jan Keden: “Das neue Volkslied auf Grund der heutigen Melodie” – Anmerkungen zum Repertoirekanon des deutschen Männergesangs in der Weimarer Republik

  Choir in Focus 2010

  In order to highlight choir, choir singing and choral work as fruitful research topics the network Choir in Focus was initiated in 2009 by Dr. Ursula Geisler and Dr. Karin Johansson at Körcentrum Syd in the south of Sweden. Although there are vast possibilities for cooperative and cross-disciplinary projects in this area such studies seemed to be lacking, and the intention was to create a meeting point for researchers from different traditions. Today, this international network provides a platform for discussing theoretical and methodological issues under the umbrella of common research interests related to choir.

  This publication is one of the results from the network’s first meeting in November 2009, which drew together 15 participants from universities and music academies in Sweden, Denmark, Norway, Germany, France and the UK. The contributions in this volume illustrate how choir singing and choral life may be approached from differing disciplinary origins that vary from historical studies to studies of contemporary performance practice.

  Contents:

  Introduction – Ursula Geisler & Karin Johansson
  I National Perspectives
  Choir Research. A Norwegian Perspective – Anne Haugland Balsnes
  Research into Choirs and Choral Education at the Institute of Education, University of London – Colin Durrant & Graham Welch
  Sweden. A National Perspective – Gunnel Fagius
  Choir Research in Europe. Perspectives for a Comparative Research Approach – Helmke Jan Keden
  Choir Music in France. A Historical Insight – Guillaume Lurton
  Danish Choir Research Traditions – Peter Nissen
  II Projects and Individual Perspectives
  Widening Young Male Participation in Chorus: Keeping Boys Singing? – Martin Ashley
  Choir in Focus Research Network. Personal Reflections on Choir Research – Martin Ashley
  Learning in Choirs. Belcanto as a Community of Practice. Summary of a Research-Ph.D. Project – Anne Haugland Balsnes
  „Blick zurück nach vorn“. Chorwissenschaftliche Forschung im Zeichen der 150.
  Wiederkehr der Gründung des Deutschen Sängerbundes 1862 – Friedhelm Brusniak
  Choir in Focus Network. Draft Collaborative Research Proposal. Concepts and Practices of Leadership in Choir Culture within Europe – Colin Durrant
  Personal Reflections on Choir Research – Gunnel Fagius
  Choral Research: Remarks to a Global Bibliography – Ursula Geisler
  Practice-related Studies of Choir: Music Education and Artistic Research Perspectives -Karin Johansson
  “Soldiers of German Song” and “Singing Revolutions”. Fields of Ideology-Critical “Choir Research” – Helmke Jan Keden
  Nationalism and National Religiosity. The German Oratorio in the 19th Century – Linda Maria Koldau
  National Songs in the German-Danish Conflict – Linda Maria Koldau
  Reflections upon Choir Research from my Individual Perspective – Linda Maria Koldau
  Come, Let us Sing! Choirs, Music and Identity in the History of Modern Mass Society – Peter Nissen
  My Thoughts about Choir Research – Peter Nissen
  Shaping Musical Performances. A Social Semiotic Study of Choir Conductors’ Multimodal Communication in Choir – Ragnhild Sandberg Jurström
  Choir in Focus Network. Personal Reflections upon Choir Research – Ragnhild Sandberg Jurström
  Musical Learning. Learning in a Choir. How do Singers in a Choir Cooperate, Learn Together and Learn from Each Other? – Sverker Zadig
  Suggestions for Further Research

  Körkonst – om sång, körarbete och kommunikation

  Körkonst är en bok om sång, körarbete och kommunikation. Det är inte en bok om att dirigera, men om att vara dirigent.
  Boken är tänkt som en lärobok i körpedagogik, som inspiration för körledare och som fördjupningsmaterial för körsångare.
  På ett muntligt och lättfattligt språk presenterar Tone Bianca Dahl sina idéer om körrösten, om dirigentyrket och om kommunikationen mellan kör, dirigent och publik. Många av hennes tankar är hämtade från andra områden, som idrottsvärlden, där vikten av ett gott ledarskap ofta betonas.
  Tone Bianca Dahl är en erfaren körledare som även arbetar som lektor vid Norges Musikhögskola i Oslo, där hon undervisar i dirigering och kördidaktik.