Musikteknik / Music technique

Visar alla 2 resultat

  På tal om musikproduktion

  Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde.

  Musikproduktion är namnet på ett nytt och växande utbildningsområde. Undervisning i musikproduktion handlar kort sagt om att lära ut hur man producerar och sprider musik med hjälp av vår tids underbara musikskaparverktyg. Utbildningen på detta område bedrivs på såväl gymnasier och folkhögskolor som universitet och musikhögskolor.
  Boken innehåller elva artiklar om centrala företeelser i musikproduktion. De är tänkta som tankeväckande introduktioner till ämnen som berörs i undervisningen. Författarna kommer från Sverige, Norge och Finland – och är ledande forskare inom detta nya kunskapsområde.
  Bland ämnena som behandlas märks: Musikens industriella produktion, Vad är ett fonogram, Begreppen analog, digital och sampling, Filmljudteknikerns yrkesroll, Funktionell analys av musik i film.
  Bokens initiativtagare och redaktörer är Gunnar Ternhag och Johnny Wingstedt. Gunnar Ternhag är professor i ljud- och musikproduktion vid Hög­skolan Dalarna och gästprofessor i musikvetenskap vid Stockholms universitet. Johnny Wingstedt är universitetslektor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

  Innehåll:
  På tal om musikproduktion. Begreppsbildning i ett nytt utbildningsämne – Gunnar Ternhag
  Musikens industriella produktion: organisation, ekonomi och kultur – Johannes Brusila
  Musikproduktion, kunskap och lärande – Petter Dyndahl och Siw Graabræk Nielsen
  Musikproduktion – ett nytt ämne i högre utbildning – Gunnar Ternhag
  Analog, digital och sampling – tre centrala begrepp – Tellef Kvifte
  Vad är (egentligen) ett fonogram? – Tore Simonsen
  Att kalla på Echo: musiken och rummet – Toivo Burlin
  Filmljudteknikerns yrkesroll: tekniker eller konstnär? – Klas Dykhoff
  Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande gestaltningar – Johnny Wingstedt
  Metafunktioner, dieges och interaktivitet – Johnny Wingstedt
  Lyssningstester – ett experimentellt sätt att fånga en upplevelse – Jan Berg

  Vad är det jag hör? Analys av musikinspelningar

  En vägledning för den som önskar förstå olika typer av musikinspelningar.

  Många av dagens utbildningar i musik, musikproduktion och media introducerar de studerande i musikteknologi. En del av skolningen i denna konst handlar om att lyssna på befintliga musikinspelningar och genom analys försöka avslöja deras tillkomsthistoria.

  Gunnar Ternhags bok är upplagd så att läsaren först får en introduktion i ämnet, där olika frågor diskuteras: Varför lyssnar vi idag så mycket på inspelad musik? Hur lyssnar vi? Var lyssnar vi? Därefter presenteras olika analysmetoder. Och till sist ges några konkreta analyser av musik ur olika genrer – en schlager av Sven-Olof Sandberg, en kulning från Älvdalen, en poplåt av 60-talsgruppen Tages och en folkrockinspelning med Hedningarna.

  Gunnar Ternhag är professor i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna och gästprofessor vid Musikhögskolan i Örebro.

  Vad är det jag hör? är en nyttig och läsvärd bok som slår välbehövliga broar mellan disciplinerna ljud- och musikproduktion och musikvetenskap; den för in musikvetenskapliga och humanistiska perspektiv i den förstnämnda, praktiskt orienterade disciplinen, och gör förhoppningsvis samtidigt musikvetenskapen mer uppmärksam på det rika och fascinerande forskningsfält som inspelningar av musik erbjuder.” Toivo Burlin, Svensk tidskrift för musikforskning