Musikvetenskap / Music science

Visar alla 2 resultat

  Musiken och jag

  Musiken och jag är resultatet av forskningsprojektet ”Musik i männi­skors liv”, ett projekt som riktar intresset mot vardagsanvändningen av musik och ställer frågor om musikens betydelser i framför allt vuxna människors vardag.
  Författarna, som båda är knutna till Göteborgs universitet, har intervjuat 42 människor i åldrarna 20–95 år och boende i Göteborg om vad de gör med musik och vad musik betyder för dem.
  Projektet är unikt och har bara några få internationella motsvarigheter. Teman som behandlas är musiklyssning, konsertbesök, spelande, sjungande och dansande, men också att läsa om musik, att köpa och samla musik, minnen till musik, starka musikupplevelser. Människornas egna berättelser står i centrum och analyseras med hjälp av moderna kultur- och samhällsteorier.
  Boken är en resa från sociologiska hårddata via analyser av musikaliska aktiviteter till resonemang om musik, hälsa och livsåskådning.
  Thomas Bossius är fil.dr och lektor i kulturstudier. Hans avhandling, Med framtiden i backspegeln. Black metal och transkulturen, handlar om ungdomar, musik och religion. – Lars Lilliestam är professor i musikvetenskap och har tidigare gett ut bl.a. Svensk rock och Musikliv.

  ”Det är välkommet med studier som inte bara behandlar musikens uppbyggnad och historia, utan har ambitionen att ta ett helhetsgrepp. Lilliestam och Bossius definierar musikalisk habitus som verktyg för att förstå den musiklyssnande människan som samhällsvarelse.” Agnes Arpi, Axess

  Musikliv. 2:a upplagan

  Musiken är ett av de största och viktigaste intressena i människors liv. Med stöd av forskningsrapporter, tidningstexter och skönlitterära skildringar ger Lars Lilliestam i Musikliv en bred kulturanalytisk exposé över musikens roll i våra liv. Här finns svar på frågor som:
  Vad är musik och varför har vi musik?
  Vad gör människor med musik – och vad gör musiken med oss?
  När, var, hur och varför spelar vi och lyssnar på musik?
  Hur tänker, talar och skriver vi om musik?
  Varför har människor olika musiksmak?
  Vilka människor tycker om vilken sorts musik?
  Finns det bra och dålig musik?
  Hur påverkar ny teknik vårt förhållande till musiken?
  Vad kostar musiken?

  Här diskuteras begreppen ”musikande” och ”att musika” (från engelskans ”musicking” och ”to music”). Dessa begrepp inbegriper all verksamhet som har med musik att göra, alltså förutom det att musicera och att lyssna på musik, tala, skriva och läsa om musik, samla på musik, dansa osv. Exempel ges från alla typer av musik. Här finns också siffror och statistik om det svenska musiklivet.

  Boken är lämpad för studier i musikvetenskap, på musikhögskola, på musiklinjer, i kultur- och mediestudier, i lärarutbildning, i studiecirkel och i läsfåtöljen.

  Lars Lilliestam är professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har tidigare publicerat bland annat böckerna Gehörsmusik, Sälj det i toner (med Erling Bjurström), ”En dödsmetall-hardcore-hårdrockgrej, det är jättesvårt att förklara” – göteborgska gymnasister tänker och talar om musik, och Rock på svenska (tidigare kallad Svensk rock).

  ”Med imponerande frenesi kastar han sig över ett gigantiskt område och lyckas mycket väl … Detta är intressant läsning för alla oss som jobbar med musik dagligen … Detta är en bok värd att läsa. Gör det!” (Hans Lundgren, Körledaren)