NOTER / SHEET MUSIC

Visar 61–80 av 1239 resultat

  Ensam är du ingen (instrument)

  Svit för barnkör, diskantkör, klarinett, violin, viola, violoncell och slagverk.

  Musiken till Ensam är du ingen är en beställning från GöteborgsOperans Barn- och Diskantkörer till deras föreställning Play On, byggd på texter av William Shakespeare, med urpremiär ledd av Ida Rosén Hamrå den 17 maj 2016.
  Texterna består av Shakespeares Sonett nr 128 och Sonett nr 8 i svensk tolkning av Eva Ström. Dessa rika texter har inspirerat till ett energifyllt möte med en musik som når över både tids- och åldersgränser. Tonspråket bär som ofta i Susanna Lindmarks musik folkmusikaliska spår i klanger och rytmer, både med svenskt ursprung och med influenser från helt andra delar av världen.

  ”Shakespeares tidlösa texter kan även i vår tid klinga, dansa och berika såväl unga som äldre med sin klokskap och skönhet. De belyser att vi människor, trots olikheter vad gäller bakgrund och kulturer, har många beröringspunkter – varav en är att vi behöver varandra.” (Susanna Lindmark)

  Märk hur en sträng, i annan maka kär,
  vibrerar i gemensam harmoni;
  en lyckosam familj fullbordas här
  binds samman till gemensam melodi:
  En ordlös sång förenar sångarringen
  och sjunger samfällt: ensam är du ingen.

  Partitur och körpartitur säljs separat.

  Ensam är du ingen (körpartitur)

  Svit för barnkör, diskantkör, klarinett, violin, viola, violoncell och slagverk.

  Musiken till Ensam är du ingen är en beställning från GöteborgsOperans Barn- och Diskantkörer till deras föreställning Play On, byggd på texter av William Shakespeare, med urpremiär ledd av Ida Rosén Hamrå den 17 maj 2016.
  Texterna består av Shakespeares Sonett nr 128 och Sonett nr 8 i svensk tolkning av Eva Ström. Dessa rika texter har inspirerat till ett energifyllt möte med en musik som når över både tids- och åldersgränser. Tonspråket bär som ofta i Susanna Lindmarks musik folkmusikaliska spår i klanger och rytmer, både med svenskt ursprung och med influenser från helt andra delar av världen.

  ”Shakespeares tidlösa texter kan även i vår tid klinga, dansa och berika såväl unga som äldre med sin klokskap och skönhet. De belyser att vi människor, trots olikheter vad gäller bakgrund och kulturer, har många beröringspunkter – varav en är att vi behöver varandra.” (Susanna Lindmark)

  Märk hur en sträng, i annan maka kär,
  vibrerar i gemensam harmoni;
  en lyckosam familj fullbordas här
  binds samman till gemensam melodi:
  En ordlös sång förenar sångarringen
  och sjunger samfällt: ensam är du ingen.

  Partitur och instrumentalstämmor säljs separat.

  Ensam är du ingen (partitur)

  Svit för barnkör, diskantkör, klarinett, violin, viola, violoncell och slagverk.

  Musiken till Ensam är du ingen är en beställning från GöteborgsOperans Barn- och Diskantkörer till deras föreställning Play On, byggd på texter av William Shakespeare, med urpremiär ledd av Ida Rosén Hamrå den 17 maj 2016.
  Texterna består av Shakespeares Sonett nr 128 och Sonett nr 8 i svensk tolkning av Eva Ström. Dessa rika texter har inspirerat till ett energifyllt möte med en musik som når över både tids- och åldersgränser. Tonspråket bär som ofta i Susanna Lindmarks musik folkmusikaliska spår i klanger och rytmer, både med svenskt ursprung och med influenser från helt andra delar av världen.

  ”Shakespeares tidlösa texter kan även i vår tid klinga, dansa och berika såväl unga som äldre med sin klokskap och skönhet. De belyser att vi människor, trots olikheter vad gäller bakgrund och kulturer, har många beröringspunkter – varav en är att vi behöver varandra.” (Susanna Lindmark)

  Märk hur en sträng, i annan maka kär,
  vibrerar i gemensam harmoni;
  en lyckosam familj fullbordas här
  binds samman till gemensam melodi:
  En ordlös sång förenar sångarringen
  och sjunger samfällt: ensam är du ingen.

  Körpartitur och instrumentalstämmor säljs separat.

  The Way We Go

  Tonsättaren Laura Stevens är född i Kapstaden, Sydafrika, men lever och verkar numera i London. Även poeten Katharine Towers är hemmahörande i den brittiska huvudstaden.
  Laura Stevens The Way We Go erhöll 3:e priset i Linköpings Studentsångares kompositionstävling 2016.

  Laura Stevens is a native English South African, educated in Cape Town and London, but living and working in London. The poet Katharine Towers is also a londoner.
  Laura Stevens’ The Way We Go is the winner of the 3rd prize in Linköpings Studentsångare Composition Award 2016.

  Tron är som en fågel

  I Stefan Forsséns samling God morgon, ögonblick! fann Tore Sunesson sången Tron är som en fågel och arrangerade den för blandad kör. Pianoarrangemanget – som kan användas ad lib – är Forsséns eget.
  Texten är skriven av den indisk-bengaliske poeten och nobelpristagaren Rabindranath Tagore:

  Tron är som en fågel som sjunger
  medan natten ännu är mörk.
  Tro är aning,
  tro är hopp,
  gryningsljus i natten.

  Karawane

  Marimba-solisten, läraren och kompositören Daniel Berg har här tonsatt en text av den tyska författaren Hugo Ball, kanske mest känd för att vara en av pionjärerna inom dadaismen i början av 1900-talet. För talkör och solo slagverk.

  Två sånger till Linnea

  Tove Ditlevsen: Bara för dig
  Björn Ranelid: Förgätmigej

  Hans Lundgrens Två sånger till Linnea är födelsedagspresenter till den akademiska damkören Linnea i Linköping, en kör som Hans Lundgren var med och startade 1997 och ledde under en rad år.

  ”Tove Ditlevsens förunderligt vackra kärleksdikt ‘Alene for dig’ drabbade mig en dag, som god poesi ofta gör, och då jag fann en svensk översättning (av Birger Hedén och Anita Johanson) kom musiken till.
  Under sommaren 2015 samlade Svenska Dagbladet med hjälp av läsarna in tusentals förslag på ‘svenskans vackraste ord’. En jury valde ut 40 finalister och under september röstade läsarna fram en vinnare som presenterades på bokmässan i Göteborg. Det blev ordet ‘förgätmigej’. Ordet nominerades bland annat av författaren Björn Ranelid och han skrev en längre motivering i Svenska Dagbladet i samband med tävlingen. Ur det inlägget är sångtexten till den här kompositionen hämtad.” – Hans Lundgren

  Children of the wind

  Children of the wind, an English adaptation of Vindens barn, was commissioned by The Swedish Children’s and Youth’s Choir Association, UNGiKÖR, 2008. Composed for 2-parts children’s choir, soprano saxophone, piano and percussion.

  Children of the wind was created to inspire a sense of freedom. To make you feel the wind in your hair, see the majesty of high mountains or the greatness of the oceans. To return to places where life can be simple and authentic.
  Having grown up in the far north of Sweden, above the Arctic circle, living close to nature with long snowy winters and that very special Nordic light, this piece is inspired by the games that children play outdoors – catching snowflakes, playing hide-and-seek in harmony with the elements. Who can better speak the language of snowflakes and whisper secrets to the wind than the children of the earth? The children are our future, and every child should in his or her own environment have the right to explore this kind of freedom.
  The song is also inspired by the Sami cultural expression known as Yoyk. – Susanna Lindmark

  Children of the wind är en sång om längtan efter att ta fram frihetens vingar och flyga iväg! Att känna vinden blåsa i håret, att se ut över vita vidder eller över ett glittrande hav, platser där livet kan fylla oss med energi och ny kraft.
  Och vem kan bättre tala snöflingors språk och viska hemligheter med vinden än
  barnen?
  Vi är alla vindens barn. Vi är alla barn av den stora friheten.” – Susanna Lindmark
  Susanna Lindmark är ledare för Arctic Light, som utsågs till Årets Kör 2009.

  Approximately Four Improvisations. Alto saxophone

  Ungefär fyra improvisationer av Emil Råberg är en lekfull komposition för blandad kör och altsaxofon. Tonsättaren uppmanar sångarna och musikern att testa nya sätt att skapa musik – och att ha roligt medan man gör det. De fyra satserna behöver inte framföras tillsammans eller i en bestämd ordning. Ramarna är givna, men vad som händer innanför dessa bestämmer exekutörerna själva.

  Try new ways of making music together and above all, have fun! Feel free to shape this piece as you see fit – the movements do not have to be performed together, or in any specific order (except for mvt. III., which is an exception in itself). – Emil Råberg

  Uppsala Vokalensemble under ledning av Sofia Ågren framförde stycket i Mikaelskyrkan, Uppsala, i maj 2013 tillsammans med Jesper Eriksson på saxofon. Här delar ur sats I och IV.

  Approximately Four Improvisations. SATB

  Ungefär fyra improvisationer av Emil Råberg är en lekfull komposition för blandad kör och altsaxofon. Tonsättaren uppmanar sångarna och musikern att testa nya sätt att skapa musik – och att ha roligt medan man gör det. De fyra satserna behöver inte framföras tillsammans eller i en bestämd ordning. Ramarna är givna, men vad som händer innanför dessa bestämmer exekutörerna själva. – Separat saxstämma finns.

  Try new ways of making music together and above all, have fun! Feel free to shape this piece as you see fit – the movements do not have to be performed together, or in any specific order (except for mvt. III., which is an exception in itself). – Emil Råberg
  Separate sax part available.

  Uppsala Vokalensemble under ledning av Sofia Ågren uruppförde stycket i Mikaelskyrkan, Uppsala, i maj 2013 tillsammans med Jesper Eriksson på saxofon. Här delar ur sats I och IV från cd:n Urverk.

  Fem allvarsamma dikter

  Edith Södergran: Höstens sista blomma
  Urban Andersson: Jag hugger in min kärlek
  Erik Lindorm: Lyckans minut
  Hanna Håkansson: Du är långt borta
  Barbro Lindgren: Någon gång ska vi dö

  Fem allvarsamma dikter skrevs i mars 2002, utom den första, ”Höstens sista blomma” som tillkom i oktober 2000.
  Tonsättningarna är tillägnade Bo Johansson (1943–2016), Adolf Fredriks Flickkör och min dotter Elisabeth, som sjöng 1:a sopran i kören åren 2000–2004. Två av styckena är uruppförda, ”Lyckans minut” av Bo Johansson och AFF vid en konsert tillsammans med Danska Radions Pigekor på Musikaliska, Nybrokajen 11, den 16 maj 2004, och ”Du är långt borta” av Mikael Wedar och en kör från Kungsholms Gymnasium vid en konsert på Berwaldhallen den 18 oktober 2005.
  Edith Södergrans dikt ”Höstens sista blomma”, vars musik skrevs först, berörde mig starkt,
  och senare ville jag fortsätta att göra en svit om fem stycken. En av impulserna för diktvalet var satsningen från SL i Stockholms tunnelbana, ”Poesi på väg”, och där hittade jag Urban Anderssons dikt ”Jag hugger in min kärlek” ur diktsamlingen Fågelns öga, samt ”Du är långt borta” av Hanna Håkansson. Så kompletterade jag med ytterligare två älskade klassiker: ”Lyckans minut” av Erik Lindorm och ”Någon gång ska vi dö” av Barbro Lindgren.
  Jag har försökt utforma ett enhetligt tonspråk för sviten, gemensamt material dyker upp i alla satserna. Stor betydelse fick ett 4-tonsmotiv (e-f-g-giss), modalt präglat, som uppträder i det första stycket för att sedan återkomma i de övriga satserna, kanske mest tydligt i den sista, ”Någon gång ska vi dö”.
  En stor inspirationskälla var AFF:s oförlikneligt klara och renstämda körklang, och Bo Johanssons hängivna musicerande. – Nils Larsson

  Weary with toil, I haste to my bed

  Sonnet No. 27

  Weary with toil, I haste to my bed är Shakespeares sonett nr 27.

  I Eva Ströms svenska översättning börjar dikten ”Tröttkörd och slut jag hastar till min säng”. På Shakespearesällskapets hemsida kommenterar hon dikten:
  ”Att ligga sömnlös och längta efter den älskade är inget ovanligt tema för en dikt, men det finns en frisk naturlighet i sonetten som gör att den verkar självupplevd mer än en poetisk konvention. Den uppburne poeten Sydney skrev i Astrophil and Stella en sonett på liknande tema där ‘night’ och ‘day’ är de ständigt varierade och enda slutrimmen. Shakespeare hade säkert rest många gånger mellan Stratford och London, tröttsamma resor som kan ha inspirerat till dikten, medan intrycken från den nya bekantskapen snurrar i huvudet. Det finns i vart fall en fräschör i dikten som gör att somliga gärna vill se den som baserad på en autentisk biografisk händelse. Det hindrar inte att första radens ‘Weary with toil’ är en översättning av Ovidius Cum lassa quiete. Pilgrimsresor företogs vid denna tid och var förstås också de som alla resor fyllda av mödosamma strapatser.”

  Nedan kan du lyssna på en bit ur stycket, från en live-inspelning med kören Landesjugendchor Sachsen-Anhalt under ledning av Wolfgang Kupke.

  … and my silence holds every word

  . . . and my silence holds every word kan sägas vara någon form av elegi, kanske en ”sorgesång över tillståndet i världen”. Över allt som är så svårt att ta till sig, förstå och acceptera: alla konflikter och krig världen över, alla katastrofer, all intolerans, rasism och främlingsfientlighet, men också tragedier i ens personliga närhet. Känslor som inte så lätt går att uttrycka i ord – därav ett ordlöst stycke.
  Orden i titeln ingår egentligen i en dikt av Margareta Melin där hela meningen lyder: ”Ljuset rymmer alla färger och min tystnad alla ord.”
  Verket uruppfördes av Kammerchor Hannover 2015. – Sven Hagvil

  . . . and my silence holds every word may be seen as a kind of elegy, perhaps a “song of mourning for the state of our world”. For all that is hard to take in, understand and accept: all conflicts and wars around the world, all catastrophes, all intolerance, racism and xenophobia, but also tragedies in one’s personal relations. Feelings that are not so easily expressed in words – hence a piece without words.
  The title comes from a poem by Margareta Melin and the full line reads: “The light holds all colours and my silence every word.”
  The work was premiered by Kammerchor Hannover in 2015. – Sven Hagvil

  Lyssna på en bit ur stycket, från en inspelning av Kammerchor Hannover under ledning av Stephan Doormann.

  Under the Greenwood Tree

  Shakespeares kärleksdikt ”Under the greenwood tree” är hämtad från hans pjäs Som ni behagar. Claes af Geijerstam (ej identisk med Clabbe) har tillägnat Uppsala Akademiska Kammarkör sin tonsättning. Lyrisk sång för kör a cappella, i några partier diviserad i sopran och bas.

  Shakespeare’s love poem ”Under the greenwood tree” comes from his play As you like it. Claes af Geijerstam’s composition is dedicated to Uppsala Chamber Choir. Lyric piece for mixed choir a cappella, partly divisi in soprano and bass.

  Il est né

  Fransk julsvit för blandad kör och orgel