… and my silence holds every word

Sven Hagvil           

Bo Ejeby Förlag

36 kr

Artikelnr: E-1299

. . . and my silence holds every word kan sägas vara någon form av elegi, kanske en ”sorgesång över tillståndet i världen”. Över allt som är så svårt att ta till sig, förstå och acceptera: alla konflikter och krig världen över, alla katastrofer, all intolerans, rasism och främlingsfientlighet, men också tragedier i ens personliga närhet. Känslor som inte så lätt går att uttrycka i ord – därav ett ordlöst stycke.
Orden i titeln ingår egentligen i en dikt av Margareta Melin där hela meningen lyder: ”Ljuset rymmer alla färger och min tystnad alla ord.”
Verket uruppfördes av Kammerchor Hannover 2015. – Sven Hagvil

. . . and my silence holds every word may be seen as a kind of elegy, perhaps a “song of mourning for the state of our world”. For all that is hard to take in, understand and accept: all conflicts and wars around the world, all catastrophes, all intolerance, racism and xenophobia, but also tragedies in one’s personal relations. Feelings that are not so easily expressed in words – hence a piece without words.
The title comes from a poem by Margareta Melin and the full line reads: “The light holds all colours and my silence every word.”
The work was premiered by Kammerchor Hannover in 2015. – Sven Hagvil

Lyssna på en bit ur stycket, från en inspelning av Kammerchor Hannover under ledning av Stephan Doormann.