Approximately Four kör

Approximately Four Improvisations. SATB

Råberg, Emil           

Bo Ejeby Förlag

90 kr

44 s. SATB divisi + altsaxofon

Artikelnr: E-1294.

Kategorier: , , , , .Ungefär fyra improvisationer av Emil Råberg är en lekfull komposition för blandad kör och altsaxofon. Tonsättaren uppmanar sångarna och musikern att testa nya sätt att skapa musik – och att ha roligt medan man gör det. De fyra satserna behöver inte framföras tillsammans eller i en bestämd ordning. Ramarna är givna, men vad som händer innanför dessa bestämmer exekutörerna själva. – Separat saxstämma finns.

Try new ways of making music together and above all, have fun! Feel free to shape this piece as you see fit – the movements do not have to be performed together, or in any specific order (except for mvt. III., which is an exception in itself). – Emil Råberg
Separate sax part available.