Sånger med Salvia

Damkören Salvia   Cederberg-Orreteg, Anna   Uggla, Lena     

Annat förlag

98 kr


Damkören Salvia har här med ett antal gästartister spelat in ett album med musik främst skriven och arrangerad av Anna Cederberg-Orreteg. Förutom kören medverkar Maria Böhm (cello), Petri Goman (accordeon), Margareta Nilsson (harpa) och Lena Willemark (sång). Kören leds av Anna Cederberg-Orreteg och Lena Uggla.

Innehåll / Contents:

Någon håller dig i handen
Som liljan på sin äng*
Maria går bland törnrossnår*
Adoramus och Vocalise (Jesus talar till de gråtande kvinnorna)
Vita kronblad
Missa brevis:
– Kyrie
– Gloria
– Sanctus
– Agnus Dei
Dona nobis pacem
Någon håller dig i handen
Är kärleken
Menuett ur Harmonium-Album (J. S. Bach)
Cellosvit nr 1 i G-dur, Menuett 1 & 2
Och frid på jorden
Kvällen stundar*

*Utgiven på Bo Ejeby Förlag