Se vem du är

Emil Råberg   Ylva Eggehorn        

24 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
4 s. SATB
Artikelnr: E-1308


Se vem du är kom på tredje plats i Stockholms Stifts Kyrkosångsförbunds kompositiontävling 2017 i kategorin för ungdomskör. Ett tema för tävlingen var ’Befriad av Guds nåd’, något som Ylva Eggehorns dikt sätter ord på. Musiken vill genom vackra men dissonanta klanger spegla den paradox som består i insikten om att vara älskad och vacker trots att det inte alltid känns så.” – Emil Råberg

”Den fina dikten Se vem du är av Ylva Eggehorn har tonsatts av Råberg i en lugn homofont präglad sats.” Per Rönnblom, KMT