Sensommar

Geijerstam, Claes af           

Bo Ejeby Förlag

24 krEn sång i nordisk, körlyrisk anda om den försvinnande sommaren, ”en svindlande sommarsekund”. Både text och musik av musikforskaren Claes af Geijerstam, Uppsala.