Under the Greenwood Tree

Geijerstam, Claes af   Shakespeare, William        

Bo Ejeby Förlag

24 kr

Artikelnr: E-1286

Shakespeares kärleksdikt ”Under the greenwood tree” är hämtad från hans pjäs Som ni behagar. Claes af Geijerstam (ej identisk med Clabbe) har tillägnat Uppsala Akademiska Kammarkör sin tonsättning. Lyrisk sång för kör a cappella, i några partier diviserad i sopran och bas.

Shakespeare’s love poem ”Under the greenwood tree” comes from his play As you like it. Claes af Geijerstam’s composition is dedicated to Uppsala Chamber Choir. Lyric piece for mixed choir a cappella, partly divisi in soprano and bass.