Välkommen till ejeby.se / Welcome!

Nu är vi igång med att producera nya böcker och noter inför kommande säsong / New books and sheet music in the pipeline:
Ny körmusik av / New choral music by Linda ALEXANDERSSON, Mikael CARLSSON, Henrik DAHLGREN, Andreas EDLUND, Kjell EDSTRAND och Lena EKMAN FRISK, Cecilia FRANKE, Anders JORMIN, Sara KOLLBERG, Ingunn LIGAARDEN, Josefine LINDSTRAND, Emil RÅBERG, Tore SUNESSON, David ÅBERG
En övningsbok till Helle ROSENBORGS Musiklära
Martin BAGGES samling av visor och psalmer av 1700-talsskalden Johan RUNIUS