Välkommen | Welcome

Tävlingsfinalister

VÄLKOMMEN | Welcome

Bo Ejeby Förlag fyller 30 år 2021! Vi hälsar stort grattis till vår kompositionstävlings tre finalister: Kjell Perder, Henrik Dahlgren och Sven Hagvil! Ett extra stort hurra utbringar vi förstås för vinnaren Henrik, i mitten på bilden ovan.
Detta jubileumsår presenteras mängder av nya noter och böcker om bl.a. Lars Gullin, Eric Ericson och av Alfred Brendel. Under året har vi dessutom arrangerat en kör-workshop, offentliga samtal, en kompositionstävling och flera bokreleaser. Läs mer om våra evenemang under fliken ”Aktuellt”. Välkommen att fortsätta firandet!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Subscribe to our newsletter

NYHETER | News

30.00 SEK
350.00 SEK
Kjell Perder
36.00 SEK
Henrik Dahlgren
36.00 SEK
Sofia Söderberg
32.00 SEK
Kjell Perder
Gudrun Rosén
32.00 SEK
Fritz Sjöström
Gunnar Eriksson (arr)
28.00 SEK
Henrik Dahlgren
Maya Angelou
54.00 SEK
Lars Gullin
Andreas E. Olsson (arr)
28.00 SEK
Stephen Johnson
Helena Hansson, övers.
190.00 SEK

NOTER | Sheet music

Mattias Ekström Koij
Thomas Aquinas
48.00 SEK
Kjell Perder
64.00 SEK
Håkan Brandqvist
32.00 SEK
Kjell Perder
36.00 SEK
Kjell Perder
Gudrun Rosén
32.00 SEK

BÖCKER | Books

Jan Bruér
Lars Westin
170.00 SEK
59.00 SEK
250.00 SEK
190.00 SEK
190.00 SEK

CD | Music

John Høybye
Voces Nordicae
149.00 SEK
Riedel/Svensson/Skokic
Sarah Riedel
149.00 SEK
Jonas Forssell
Magnus Florin
149.00 SEK
Voces Nordicae
149.00 SEK
TGLI
Lindha Kallerdahl
98.00 SEK
Schola Gothia
Packe, Thomas
159.00 SEK