Aftonport till evigheten

Martin Åsander   Pär Lagerkvist        

64.00 kr

Information

Tre dikter av Pär Lagerkvist:
Min längtan är inte min (ur Aftonland, 1953)
Det blir vackert där du går (ur (Hjärtats sånger, 1926)
Aftonport till evigheten (ur Genius 1937)

Martin Åsander skriver i förordet: ”Tonsättningarna i detta häfte kan betraktas som en triptyk. Sångerna, som är ett urval ur olika diktsamlingar, kan framföras tillsammans i föreslagen ordning eller var för sig. Jag har försökt att finna en musikalisk ton och linje där musiken både binder ihop och kontrasterar.”

Sviten är tillägnad St Jacobs Kammarkör och dirigenten Gary Graden, som uruppfört musiken våren 2016 i Stockholm. En bit av Aftonport till evigheten går att lyssna på nedan, från en liveinspelning vid uruppförandet.

Three poems by Swedish Nobel laureate Pär Lagerkvist, with music dedicated to conductor Gary Graden.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…