Fem barnsliga sånger för röst och piano

Alice Tegnér           

95.00 kr

Information

Nu finns tre särtryck ur den stora boken Alice Tegnér – Musikskapare med några av Alice Tegnérs bästa solosånger.
I denna samling finns fem sånger som kanske inte kan karaktäriseras som barnsånger men som handlar om barn eller som vänder sig till barn.

April (Elsa Beskow)
Dansa, lilla herdinna (okänd)
Regnprinsessan (Elisabeth Bremer)
Ro, ro barnet (trad.)
Vaggsång för prinsessan (Magda Bergquist)

”Five childish songs for solo voice and piano”. Alice Tegnér was one of Swedens most beloved composer of children’s songs. These five songs are not strictly speaking songs for children – rather songs about children, or for children to be sung to. They have never been published before.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…