Om Bo Ejeby Förlag

Att Bo Ejeby Förlag heter just så speglar ett enkelt faktum: jag ger ut böcker och noter som intresserar mig personligen och som jag tycker är angelägna och värdefulla.
Böckerna handlar om musik, mest om vår tids musik, om upplevelsen av musik, om musiker och tonsättare, om musikens historia och om att skapa musik.
Noterna utgörs till allra största delen av musik för kör, såväl arrangemang av visor och populära sånger som originalmusik. Men här finns även några visböcker.

He’s definitely a one-man army. (Betty Punkert, Canadian Choral Centre)

bosseJag har ett mångårigt förflutet i svensk körsång, särskilt den göteborgska, varför körnoter dominerar min notutgivning. Innan jag startade förlaget 1991, utbildade jag mig till lärare i svenska och musik, arbetade på folkhögskola fem år och tio år på Bokförlaget Korpen.
Mitt personliga förhållande till utgivningen följer jag upp med att personligen betjäna mina kunder, via telefon, brev eller e-mail. Order expedieras vanligen samma dag. Det är min förhoppning att den här sidan ytterligare ska underlätta mina kontakter med gamla och nya kunder.

Varma hälsningar
Bo Ejeby
Förläggare, redaktör, expedit, lagerarbetare, handelsresande, sångare, skivproducent, enmansföretagare