Ack, ack

En härlig slängpolska i svängigt arrangemang av Amanda-medlemmarna Sanna Källman och Johan och Patrik Hogenäs.

Läs vidare! →

Dubito

…is based on lyrics by Amanda Björnerås. The text, which expresses doubts and worries is… Läs vidare! →