Ljudmiljö / Sound environments

Visar alla 3 resultat

  Ljud och andra rum. Sound and Other Spaces

  REA-priset är giltigt under tiden 27 februari – 30 mars. Men förhandsbeställningar kan göras.

  Ljud och andra rum är en bok om urbana ljudmiljöer, ljudkonst, ljudrum och rumsljud. Texterna i boken ger personliga reflektioner om ljudkvalitet och upplevelse, ljuddesign och akustisk redigering, tekniska lösningar på konstnärliga problem och hur man kan tänka och komponera ljud i formandet av arkitektur och stad.

  I text och bild har författarna samlat erfarenheter från ett antal projekt inom den konstnärliga och tvärvetenskapliga forskargruppen Urban Sound Institute, USIT. Tanken har varit att göra en lättläst, lättburen och användbar bok som kan fungera som en brygga mellan specialister och en intresserad allmänhet.

  Urban Sound Institute är arkitekten Catharina Dyrssen, tonsättaren Anders Hultqvist, tonsättaren och ljudkonstnären Staffan Mossenmark samt akustikern och ljudingenjören Per Sjösten.

   

  Sound and Other Spaces

  Sound and Other Spaces is a book about urban sound environments, sound art, acoustic space and spatial aspects of sound. The texts in the book comprise personal reflections on quality and awareness of sounds, sound design and audio editing, technical solutions for artistic problems, and how one can think and compose sound in the shaping of architecture and cities.

  In texts and images the authors present experiences from a number of projects performed within the artistic and interdisciplinary research group Urban Sound Institute, USIT. The intention has been to make an easily readable, handy and usable book that can serve as a bridge between specialists and an interested general public.

  Urban Sound Institute is the architect Catharina Dyrssen, composer Anders Hultqvist, composer and sound artist Staffan Mossenmark and sound engineer Per Sjösten.

  Noise Design

  Stadens ljud omtalas ofta i termer av buller, vilket brukar beteckna ”oönskat ljud”. Men buller är inte bara buller, utan är alltid något mer än sig självt. Betydelsen av begreppet buller kan således utvidgas till att på samma gång behandlas som ”oönskat” och ”önskat”. Det mesta av den forskning som behandlar ljud och ljudmiljö är defensiv i den meningen att man söker utveckla metoder för hur ljuden kan reduceras. Samtidigt finns det förvånansvärt lite kunskap om stadens ljud ur ett ”offensivt” perspektiv, dvs, hur man kan designa – eller ljudsätta – den fysiska miljön.

  Björn Hellström vill med sin bok Noise Design genomlysa ljuden ur en konstruktiv och kreativ synvinkel, vilket innefattar ljuden som förmedlare av kvalitativ information.
  I boken finns en ordlista, med ca tvåhundra begrepp, som klarlägger och exemplifierar ljudens komplexa sammanhang ur arkitektoniska, musikaliska, sociala, estetiska och perceptuella perspektiv. Boken – vars text är på engelska – innehåller även en CD-rom med ljudinspelningar, musikexempel och konst-/ljudinstallationer (för PC och Mac).
  Björn Hellström är arkitekt, ljudartist och forskare vid Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

  Noise is more than noise. Abstract and yet universal, the sounds around us express information that may be social in character but may also unleash aesthetic experiments. Noise develops networks of relationships that are vital for our actions in physical space. 

  Noise Design examines our rich and complex sound world. It adopts a structural approach to sound-related issues in general, and particularly to urban acoustic space. It explores the concept of transparent and fluid space as a central principle for architectural conception. Urban acoustic space is seen as transient and immaterial, making public and private spaces less predictable, less monotonous. While most recent research efforts in the field adopt a defensive attitude by seeking to protect people from sounds, this book celebrates our constructive and creative relations with the sound world and develops methods to manage sounds as mediators of qualitative information.
  The book addresses architects, acousticians, musicians, sound artists, sound designers, sound technicians, film makers, and everyone fascinated by sound. The attached CD contains sound recordings, musical examples, films and art work (for PC and Mac) which support and illustrate the arguments in the text.

  Ljudbildning. 100 övningar i konsten att lyssna och skapa ljud

  I dagens allt bullrigare samhälle är det viktigare än någonsin att lyssna aktivt och kritiskt. Runtomkring oss finns alltid ljud, även när vi inte tänker på det. Somliga är njutbara, andra störande.

  Den kanadensiske tonsättaren, pedagogen och författaren Robert Murray Schafer har ägnat många år åt forskning kring vår ljudmiljö. På senare tid har allt fler människor börjat bli medvetna om den ”förslumning” som ljudmiljön utsatts för. Till stor del har Murray Schafers grundläggande arbeten bidragit till denna ökade medvetenhet.
  I Ljudbildning har Schafer samlat 100 stimulerande övningar i konsten att lyssna och själv skapa ljud. Boken är synnerligen lämpad för musikundervisningen. Men den kan också läsas – och användas – med stor behållning av var och en som vill öka sin medvetenhet om den ljudvärld vi lever i.

  ”En av mina favoritböcker är R. Murrat Schafers Ljudbildning från 1992. Genom 100 korta övningar vill han lära oss konsten att lyssna, att ’göra örat känsligt för den fantastiska ljudvärlden omkring oss’. Läsaren tränas i att höra akustiska skuggor (till exempel hur en röst blir dämpad bakom ett draperi), att bedöma om steg är på väg uppför eller nedför en trappa, att känna igen sin egen nyckelknippa, att identifiera smådjur på taket. Eller att leta upp ett ljud som ’börjar med ett skrapande och slutar med en klang’.
  Syftet är att vi ska fokusera på de små skiftningarna och diskreta variationerna. Att analysera vad det är vi hör, och hur det nästan obemärkt glider över i något annat. Han hyllar stillheten och det subtila, vill förhöja det vardagliga och lyfta fram de skygga läten som vi inte längre uppfattar.” (Ida Holmbom, I Hear a New World 1958–1962)

  ”En underbar liten bok…” (Jonas Almquist, Fotnoten)

  ”Vi skulle vilja påstå att det är ett utkast till 100 musiklektioner i musikskapande. Musiklärare! Håll till godo!” (MR-Aktuellt)

  ”Den är en praktisk handledning i kampen för bevarandet av tystnaden som biotop.” (Jan Norming, Akademiker)