Konsten att se långt. Nya perspektiv på Evert Taube

Martin Nyström           


Arche Press
184 s. Danskt band. Illustrerad
Artikelnr: AP79

Kategorier: ,

250.00 SEK

Information

Få har som Evert Taube i sitt konstnärskap så övertygande lyckats förbinda hemma och borta, nära och fjärran. Vart han än kom i världen kände han igen sig. Han ställde aldrig det främmande i motsats till det välbekanta. Därför rimmar han doften av sydamerikanska ”feberträn” med ”sten från Bohuslän”, ”Atención!” med ”Johansson” och ”Genuaskutan” med ”den svenskbyggda lutan”.

Evert Taube liknade oceanerna vid förbindande byvägar, för det var havet och den fria horisonten västerut från Vinga som lärde honom att se långt. Ett kosmopolitiskt perspektiv som ytterligare förstärktes av att Vinga var en livlig och oförutsägbar mötesplats för sjöfolk från olika länder och kulturer. Där översättandet var en livsnödvändighet. Men också en källa till trygghet och upptäckarglädje.

Förutom den inledande titelessän innehåller Konsten att se långt en första mera omfattande studie av Evert Taubes sista och mycket originella roman Don Diego Karlsson de la Rosas roman från 1962, där han gestaltar sin uppväxt genom att översätta ön Vinga och Västerhavet till en ranch ute på Pampas gräshav. I en tredje essä behandlas Evert Taubes poetiska tematisering av faderskapet som når en höjdpunkt under 1950-talet. Och i den fjärde och avslutande essän ställs frågan varför gryningen är så oändligt mycket viktigare för diktaren Evert Taube än skymningen.

Martin Nyström är sedan 1993 Dagens Nyheters huvudkritiker för opera och klassisk musik, men med en livslång kärlek till Evert Taube, hans musik och diktning. Nyström är uppvuxen och bor i Göteborgs södra skärgård.

Konsten att se långt ges ut av Arche Press och distribueras av Bo Ejeby Förlag. Arche Press rör sig liksom kulturtidskriften Arche inom fälten psykoanalys, humaniora och arkitektur. Syftet är att i bokform publicera texter med en räckvidd utanför tidskriftens ram.

Recensioner | Reviews

”Till bokens förtjänster hör att Nyström ser förbi den glättiga ytan och lodar dess underliggande djup.” – Fredrik Sjöberg, Dagens Nyheter

Konsten att se långt är en initierad bok om Evert Taube, full av intressanta ingångar och uppslag. På ett inspirerande sätt hoppar han mellan Sveriges västkust och Argentinas slätter, mellan Taubes liv och verk, och får Taube att kännas aktuell på nytt. Inte minst hans öppenhet, hans intresse för andra kulturer, och hans livsglädje.” – Carl Magnus Juliusson, Göteborgs Posten

”Trots att det var längesedan Taube skrev sina visor och dikter känns de mer aktuella än någonsin utifrån Nyströms perspektiv … I en värld där det främmande tycks bli allt mer skrämmande är Nyströms bok viktig. Evert Taube som är något av det mest svenska vi har beskriver sin fascination för omvärlden på ett positivt sätt. Nyström ger i sin tur talande exempel på detta genom initierade analyser som både är intressanta och humoristiska.” – Karin Carlsson, Bohusläningen

Vi rekommenderar också… | Also recommended…