The Hymn of Acxiom. SSAA

Teng, Vienna   Dahlgren, Henrik (arr)        

35 kr

Förlag: Gehrmans
12 s. SSAA divisi
Artikelnr: E-11245


Dedicated to prof. Jan Yngwe and Vocal Art Ensemble of Sweden.

Somebody hears you, skriver Vienna Teng i sin låt The Hymn of Acxiom som kommer med ett allvarligt samtidsbudskap.