Elva stycken för gitarr ur mitt musikaliska skissblock

Olle Adolphson   Mats Bergström (bearbetning)        


Bo Ejeby Förlag
24 s. Gitarr. 2022.
Artikelnr: 1453

Kategorier: ,

190.00 SEK

I lager | In stock

Information

Det ena av två häften med nyupptäckt originalmusik för gitarr, komponerad av Olle Adolphson och i lätt bearbetning av Mats Bergström.

Innehåll:
Skeppsholmskyrkans klockor
Stycke utan titel
Alle mann hadde fota
Comme un p’tit coquelicot
Stycke utan titel
Stycke utan titel
Fiskeskärsmelodin
En liten flicka dansar (Majas visa)
Nils Dacke till minne
Innsbruck, ich muss dich lassen
Rättnu min tid

”Till spelaren.
Följande elva stycken är kanske inte i första hand tänkta för nybörjare, men de är heller inte särskilt svåra att spela – jag är själv inte tillräckligt tekniskt driven för att kunna skriva svårspelad musik. Och inte intresserad av det heller; här finns exempelvis inte en enda snabb löpning. Jag tror att de klingar väl.
Meningen med dem är att man skulle kunna använda dem utan att först behöva öva ihjäl dem – och sig själv – som så ofta är fallet med gitarrmusik. De har i alla fall tillkommit utan svårighet, ibland utan att jag själv riktigt har vetat hur det har gått till, ofta under arbetet med andra saker.
Hur de ska användas är efter vars och ens önskemål, tycke och smak. Några av dem kan kanske fogas ihop till en liten svit.
Det är viktigt att komma ihåg att dessa skisser icke så mycket önskar vara stor och mäktig musik som desto mer att vara till spelarens förströelse och nöje, liksom det har varit för mig.” – Olle Adolphson, Stockholm juni 1983

Ur bearbetarens kommentarer:
”Manuskriptet till denna samling gitarrstycken hittades så sent som 2021 bland kompositörens efterlämnade papper. Det är gåtfullt att Olle Adolphson aldrig ens nämnde dess förekomst vid något av alla de tillfällen då vi träffades under de sista drygt tio åren av hans liv. I stället försåg han mig med fem andra stycken. En förklaring skulle kunna vara att han helt enkelt inte lyckades lokalisera samlingen, som han färdigställt flera år tidigare. Under denna period flyttade han ett flertal gånger och hans arbetsmaterial förvarades i kartonger på olika adresser. Ren och skär glömska skulle också kunna vara en orsak. /…/
I Bengt Nyquists intervjubok Olle Adolphson och musiken (Ehrlingförlagen, 2003) berättar Olle att han för min räkning skriver musik till den gitarrbok jag tydligen arbetar med mellan mina konserter. Jag fick aldrig tillfälle att fråga vad han syftade på, men möjligen hade vi vid något tillfälle berört möjligheten att ge ut Olles gitarrstycken. I och med att föreliggande utgåva äntligen ser dagens ljus, kan man ju säga att det på sätt och vis låg en hel del i hans påstående. Det känns bra.” – Mats Bergström

”Eleven songs for guitar from my musical sketchpad”. Never before published music by one of Sweden’s most beloved troubadours. Edited by Mats Bergström.

Recensioner | Reviews

”Genom det hela löper Olles känsla för direkta, tilltalande melodier och fascination för täta klanger. Det bli som ’instrumentala visor’ och jag tycker mig nästan höra Olles karaktäristiska sångröst inom mig när jag spelar … Det här är musik med det där enkla, chosefria tilltalet som brukar känneteckna visor, men på samma sätt som en visas vardagliga formuleringar kan rymma stora djup finns det här en äkthet och en sann musikantisk glädje. Det är stycken som, om det slitna uttrycket ursäktas, kan nå rakt in i hjärtat.” Ange Turell, Gitarr och Luta

Vi rekommenderar också… | Also recommended…