Butiken på resa / On the road

Då och då lastar jag bilen full med musikböcker, noter och cd för att besöka kyrkomusikersamlingar, bokmässor och körledarkonvent. Här ser du de närmaste planerna. Välkommen!

On the Road
Occasionally I load up my car with music books, sheet music and CD’s, and visit choral conductors’ conventions and church musicians’ symposiums. These are my plans for the nearest future. Welcome! Current itinerary:

Aktuell resplan 2020:

19 april, Minibokmässa, Kulturhuset Kåken, Göteborg, kl 13–16   Inställt! Cancelled!

25 april, Litteraturmässan, ABF-huset, Stockholm   Inställt! Cancelled!

10-13 september, Nordiskt Kyrkomusiksymposium, Helsingfors Inställt! Cancelled!

24-27 september, Bokmässan, Göteborg Inställt! Cancelled!

9-11 oktober, FSK:s körledarkonvent, Uppsala

Hör gärna av dig om du planerar något arrangemang där du tror att jag skulle kunna deltaga som utställare och försäljare.
Bo Ejeby