BUTIKEN PÅ RESA | On the road

Då och då lastas bilen full med musikböcker, noter och cd för att besöka kyrkomusikersamlingar, bokmässor och körledarkonvent. Här ser du de närmaste planerna. Välkommen!

Occasionally Bo Ejeby Förlag hits the road with music books, sheet music and CD’s, and visit choral conductors’ conventions, festivals and church musicians’ symposiums. These are the plans for the nearest future. Welcome!

 

Aktuell resplan 2022:

14 mars kl 12-16. Utställning och repertoarpresentation. Storkyrkosalen, Stockholm. Upptaktsdag för kyrkomusiker. Arr. Sensus. Övriga medverkande förlag: Gehrmans Runow Media och Wessmans.

Hör gärna av dig om du planerar något arrangemang där du tror att Bo Ejeby Förlag skulle kunna deltaga som utställare och försäljare.