Ejeby on tour…

 

Då och då lastar vi bilen full med musikböcker och noter för att besöka kyrkomusikersamlingar, bokmässor och körledarkonvent. Här ser du de närmaste planerna. Välkommen!

Occasionally Ejeby Förlag hits the road with music books and sheet music, and visits choral conductors’ conventions, fairs, festivals and church musicians’ symposiums. These are the plans for the nearest future. Welcome!

Aktuell resplan

2024
12-13 juni. Musikforskning idag. Kungl. Musikhögskolan. Stockholm
19-22 september. Nordiskt kyrkomusiksymposium. Köpenhamn, Danmark
26-29 september. Chor.com. Hannover, Tyskland
26-29 september. Bokmässan. Göteborg
4-6 oktober. Nordisk körledarkonferens. Helsingfors, Finland

Hör gärna av dig om du planerar något arrangemang där du tror att Ejeby Förlag skulle kunna deltaga som utställare och försäljare.