Får man kopiera noter?

Många använder sig av kopierade noter när de sjunger, både vid övning och på konsert. Ofta fullt medvetna om att det är olagligt, ibland omedvetet. Regelverken kring upphovsrätt upplevs av många som snårigt, och det är det!

Vi säljer gärna enstaka exemplar av körnoter, väl medvetna om att man kan vilja ha endast ett exemplar för att exempelvis undersöka svårighetsgrad och ”känna på” musiken och den fysiska noten. Men vi vill påminna om att det är olagligt att kopiera noter i de allra flesta fall. Utan tillstånd från ägaren av upphovsrätten är det endast tillåtet att kopiera för privat bruk, till exempel om du ska öva hemma vid pianot. Det är med andra ord även olagligt att digitalisera noter genom scanning för att lägga upp på körens internsidor. På sikt är det troligt att vi på Ejeby Förlag också kommer att erbjuda noter i digitalt format, men för närvarande har vi inte den tjänsten. Vi gillar den tryckta noten!

Som något av en kompensation erbjuder vi generösa rabatter vid köp av hela köruppsättningar:

10–19 exemplar = 5 % | 20–35 exemplar = 10 % | >35 exemplar = 15 %

 

Vad är det jag betalar för?

När du köper originalnoter är du garanterad redaktionellt genom­arbetad musik, där förlaget inte bara garanterar den musikaliska kvaliteten, utan även har arbetat fram en estetiskt tilltalande ut­gåva med god och användarvänlig layout. Intäkterna möjliggör fortsatt ut­givning och, förstås, ersättning till skaparna av musiken.

Frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till oss på förlaget!

 


Ellinor Gyllenstierna, jurist hos branschorganisationen Musikförläggarna svarar på några frågor i tidningen Körledaren nr 2, 2018.

Hur är det, får man kopiera körnoter?

I de allra flesta fall behövs tillstånd från den som har upphovsrätten till det man vill kopiera. Ofta är det musikförlag som ger tillstånd, men det kan förstås även röra manusverk, det vill säga verk som inte är förlagda hos musikförlag. Då kontaktar man upphovsmannen direkt.

Man får kopiera för privat bruk – vad menas med det?

Med det menas att man som privatperson får göra några enstaka exemplar av ett verk för sitt personliga, privata användande. Att exempelvis kopiera körnoter för att öva hemma är tillåtet, men det är inte tillåtet att ta med sig noterna till den gemensamma körövningen eller att använda kopiorna i samband med ett körframträdande – då används inte kopiorna för ditt privata bruk.

Kan vi digitalisera vårt arkiv med köpta noter som kören har?

Nej, inte utan tillstånd. Att skanna in not- och sångtextblad, eller för den delen fota av, är detsamma som att kopiera. Oavsett om exemplaret man gör är digitalt eller analogt är det en kopia som man behöver tillstånd för att få göra om den ska användas för annat än privat bruk. Om du behöver göra en digital kopia för att öva hemma, det vill säga för privat bruk, går det bra.

Är det OK att repetera med kopierade noter och sedan sjunga utantill på konserten?

Ja, om du har fått tillstånd från den som har upphovsrätten, exempelvis ett musikförlag eller upphovspersonen själv, då kan du använda de kopierade noterna vid repetitionen med kören. Annars inte. Övar du hemma med kopierade noter och sjunger utantill på konserten, så behöver du inte be om tillstånd.