Om Ejeby Förlag

Ejeby Förlag ger ut böcker om musik: mest om vår tids musik, om upplevelsen av musik, om musiker och tonsättare, om musikens historia och om att skapa musik.

Förlaget ger också ut noter, till allra största delen musik för kör, såväl arrangemang inom olika genrer som originalmusik. Men här finns också några noga utvalda samlingar med visor.

Jag har ett mångårigt förflutet i svensk körsång, särskilt den göteborgska, varför körnoter dominerar min notutgivning. Innan jag startade förlaget 1991, då som Bo Ejeby Förlag, utbildade jag mig till lärare i svenska och musik, arbetade på folkhögskola fem år och tio år på Bokförlaget Korpen.

Jag var också med och startade och arbetade för Footprint Records under några år. Numera är Ejeby Förlag bara en av Footprints återförsäljare av CD.

Att jag döpte mitt förlag till just Bo Ejeby Förlag speglade ett enkelt faktum: sedan starten 1991 har jag gett ut böcker och noter som intresserar mig personligen och som jag tycker är angelägna och värdefulla. Så har det fortsatt i tre decennier, men sedan några år tillbaka består förlaget av ytterligare två personer, mina två döttrar, Klara och Kajsa Ejeby. År 2023 ombildade vi tillsammans förlaget till ett aktiebolag, och då kändes ett namnbyte naturligt. Således är vi alltså numera Ejeby Förlag. Jag hoppas att även deras intressen – i musik och annat – kommer att sätta spår i utgivningen.

Bo Ejeby

Kontakt

Ejeby Förlag
Heurlins Plats 1 A
SE-413 30 Gothenburg
SWEDEN

Besök:
Lagerhuset
Heurlins Plats 1 A, 4tr

Telefon: +46 706 85 91 47

Skicka e-post
www.ejeby.se