VÄLKOMMEN | Welcome

Bo Ejeby Förlag fyller 30 år 2021!

Detta jubileumsår presenteras mängder av nya noter och böcker om bl.a. Lars Gullin, Eric Ericson och av Alfred Brendel. Under året har vi dessutom arrangerat en kör-workshop, offentliga samtal, en kompositionstävling och flera bokreleaser. Välkommen att fortsätta firandet!

Bo Ejeby Förlags kompositionstävling är nu avgjord!

Hurra!
Vi hälsar stort grattis till vår kompositionstävlings tre finalister: Kjell Perder, Henrik Dahlgren och Sven Hagvil! Ett extra stort hurra utbringar vi förstås för vinnaren Henrik, i mitten på bilden ovan.

Det finns anledning att då och då reflektera över både det förgångna och det framtida. Tanken med tävlingen var att anknyta just till tidens gång och livets korthet, det som i någon av Shakespeares pjäser beskrivs som ”detta tidens smala näs”. Temat för tävlingen blev således ”Tidens smala näs”, och kompositörer tidigare utgivna på förlaget var inbjudna att delta. I juryn satt Bo Ejeby samt körledarna Karin Oldgren, Gunnar Eriksson och Gunno Palmquist. Här följer en presentation av finalisternas tävlingsbidrag, som inom kort kommer att finnas utgivet från förlaget.

1:a pris: Henrik Dahlgren, Psalm 103
Juryns motivering löd: ”En komposition som med ett visst mått av minimalistiska influenser, ett begränsat, välhushållat tonmaterial och ett effektivt rytmiskt bruk på ett självklart sätt tolkar den gamla psaltartexten.”

2:a pris: Sven Hagvil och Khalil Gibran (text), Of time you would make a stream
Juryns motivering löd: ”Musiken kännetecknas av uppriktighet och en närhet till texten. Den strama, motettartade stilen i klassisk polyfoni har på ett lyckat sätt fått ett modernt uttryck.”

3:e pris: Kjell Perder och Göran Sahlberg (text), Timmarna vid havet
Juryns motivering löd: ”En tonsättning som på ett kongenialt sätt fångar texten. Musiken har fått en varsam behandling av några modernistiska medel och en detaljrik notbild utan överdrifter.”