VÄLKOMMEN | Welcome

IMG_3227

Bo Ejeby Förlag lägger ner!

Nå, en sanning med modifikation. Men ett litet steg för mänskligheten är taget, och ett rätt stort steg för Bo Ejeby Förlag. Bo är nu struken ur förlagets namn men inte ur verkligheten och verksamheten. Vi avvecklar den enskilda firma som har varit Bo Ejeby Förlag, och har istället startat ett aktiebolag ihop: Bo, Klara och Kajsa. Vi driver tillsammans förlaget vidare och heter alltså numera bara Ejeby Förlag. Det mesta är sig ändå likt. Vi fortsätter ge ut noter och böcker som vi gillar. Och, förhoppningsvis, sådant som även ni läsare gillar.
Bo får medalj

Bo Ejeby får medalj av Kungliga Musikaliska Akademien

Den 29e november 2021 mottog Bo Ejeby Kungliga medaljen för Tonkonstens Främjande av H.K.H Kronprinsessan Viktoria. Under en helkväll på Kungl. Musikaliska Akademien och Grand Hôtel i Stockholm firades detta med konsert, hovsamma hovbugningar, middag och fest. Många glada hejarop har kommit till förlaget sedan utmärkelsen blev officiell. Vi är förstås omåttligt stolta och glada över detta erkännande!

På bilden syns även Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén. Foto: Felicia Margineanu.
Motiveringen löd:

 

Musikförläggaren Bo Ejeby (f.1947) grundare av Bo Ejeby förlag, Göteborg, tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för 30 års arbete i musikens tjänst genom en ytterst mångsidig utgivning av musikalier och skrifter om musik, alla präglade av hög kvalitet och personligt engagemang. Hans förmåga att genom sin utgivning förmedla ny musik såväl som nya rön inom musikvetenskapen är omvittnad. Allra mest har Bo Ejeby ägnat sig åt körmusik. Han har låtit spela in otaliga körfonogram och har publicerat en stor mängd körkompositioner och åtskilliga böcker om körmusik. Genom hans insatser har många verk av svenska tonsättare nått en internationell publik, inte minst i USA.

Bo Ejeby Förlag fyllde 30 år 2021!

Detta jubileumsår presenteras mängder av nya noter och böcker om bl.a. Lars Gullin, Eric Ericson och av Alfred Brendel. Under året har vi dessutom arrangerat en kör-workshop, offentliga samtal, en kompositionstävling och flera bokreleaser. Välkommen att fortsätta firandet!
Tävlingsfinalister

Bo Ejeby Förlags kompositionstävling är avgjord!

Hurra!
Vi hälsar stort grattis till vår kompositionstävlings tre finalister: Kjell Perder, Henrik Dahlgren och Sven Hagvil! Ett extra stort hurra utbringar vi förstås för vinnaren Henrik, i mitten på bilden ovan.

Det finns anledning att då och då reflektera över både det förgångna och det framtida. Tanken med tävlingen var att anknyta just till tidens gång och livets korthet, det som i någon av Shakespeares pjäser beskrivs som ”detta tidens smala näs”. Temat för tävlingen blev således ”Tidens smala näs”, och kompositörer tidigare utgivna på förlaget var inbjudna att delta. I juryn satt Bo Ejeby samt körledarna Karin Oldgren, Gunnar Eriksson och Gunno Palmquist. Här följer en presentation av finalisternas tävlingsbidrag, som inom kort kommer att finnas utgivet från förlaget.

1:a pris: Henrik Dahlgren, Psalm 103
Juryns motivering löd: ”En komposition som med ett visst mått av minimalistiska influenser, ett begränsat, välhushållat tonmaterial och ett effektivt rytmiskt bruk på ett självklart sätt tolkar den gamla psaltartexten.”

2:a pris: Sven Hagvil och Khalil Gibran (text), Of time you would make a stream
Juryns motivering löd: ”Musiken kännetecknas av uppriktighet och en närhet till texten. Den strama, motettartade stilen i klassisk polyfoni har på ett lyckat sätt fått ett modernt uttryck.”

3:e pris: Kjell Perder och Göran Sahlberg (text), Timmarna vid havet
Juryns motivering löd: ”En tonsättning som på ett kongenialt sätt fångar texten. Musiken har fått en varsam behandling av några modernistiska medel och en detaljrik notbild utan överdrifter.”