DVD

1 produkt

    Le chœur en liberté

    Under arbetet med den senaste delen av Kör ad lib (den gröna), som innehåller svenska och franska folkmelodier i olika kombinationer och arrangemang, blev Gunnar Eriksson inbjuden att leda workshops i franska Toulouse. Hela kursen dokumenterades av filmare och resultatet finns nu på denna DVD, producerad av Géraldine Toutain och Philippe Perron för Musique Danse Bourgogne och CRDP Bourgogne Midi-Pyrénées.

    Här får man följa Gunnar Eriksson i undersökandet och utvecklandet av olika improvisationsmodeller och andra övningar som i bästa fall kan leda fram till en konsertant version av en eller flera sånger.