Rea!

Ett svenskt juloratorium

Fredrik Sixten   Sofia Vokalensemble   Bengt Ollén   Helena Ek   Capella Nordica


Footprint Records

Artikelnr: FRCD069

Kategorier: , , ,

Det ursprungliga priset var: 149.00 SEK.Det nuvarande priset är: 49.00 SEK.

Information

Fredrik Sixten har komponerat det första juloratoriet med text på svenska.
Sopranen Helena Ek, Sofia Vokalensemble, en diskantkör från Stockholms Musikgymnasium, Capella Nordica och Fredrik Sixten framför detta juloratorium under ledning av Bengt Ollén.
Fredrik Sixtens tonsättning av julevangeliet har inspirerats av svensk folkton. Evangelistens roll, som sjungs av sopransolisten Helena Ek, har en tydligt folkmusikalisk karaktär och några kända folkliga koraler har flätats in i verket.
Koraltexterna är skrivna av Ylva Eggehorn; om dessa nya texter säger Fredrik Sixten: ”Vi ville visa att det råder mörker, fattigdom, främlingskap och död runt det oskyldiga barnet, Guds son, som ligger i krubban och som kommer att korsfästas. Trots detta är oratoriet fyllt av glädje och lovsång!”
”Ett svenskt juloratorium” uruppfördes i december 2009 i Göteborgs Domkyrka.
Fredrik Sixten, domkyrkoorganist i Härnösands domkyrka, är en av Sveriges för närvarande mest sjungna körtonsättare, som även funnit vägar utanför landets gränser. Bland hans tidigare cd-utgåvor märks En svensk Markuspassion (Caprice) och Jubilate (Ictus).

I Betlehem i Judéen

”Även om Ylva Eggehorns texter till koralerna inte väjer för mörkret strålar det ett vackert ljus från Fredrik Sixtens juloratorium. Verket uruppfördes 2009 och är här känsligt framfört av sopranen Helena Ek, två körer, en blåskvintett, stråkar och orgel. Infallsrikt, men ändå sammanhållet, och starkt präglat av svensk folkmusik.” Dan Backman, Svenska Dagbladet

P2:s CD-revyns jury hade många berömmande ord om framförandet; inte minst berömdes den ”strålande” sopranen Helena Ek. Betyget 3 radioapparater innehöll både en 4:a och en 3 1/2:a.

”Charmfullt oratorium i folkton”, lyder rubriken i Kyrkans Tidning. ”Lättsamt och samtidigt med allvar” och ”en helgjuten inspelning att glädja sig åt”, avslutar Kaj Engelhart sin recension och ger skivan betyget 4 av 5.

The soprano Helena Ek, Sofia Vokalensemble, a treble choir from Stockholms Musikgymnasium, Capella Nordica and Fredrik Sixten perform the first Swedish Christmas oratorio ever. Conductor is Bengt Ollén.
Fredrik Sixtens music to the Christmas story is inspired by Swedish folk tunes. The Evangelist part, sung by the soprano soloist, has a clearly folk music touch; some old Swedish folk hymns are also interwoven.
The hymns, sung by the two choirs, are written by the famous Swedish poet Ylva Eggehorn. Fredrik Sixten says about these lyrics: “Our intent was to show that there is darkness, poverty, alienation and death in store for the innocent child, the Son of God, lying there in a manger, who will later be crucified. Yet the oratorio is also full of joy and praise.”
“A Swedish Christmas oratorio” premiered in December, 2009, at the Gothenburg Cathedral.
Fredrik Sixten is a Swedish composer, cathedral organist and conductor. Born in 1962, he earned his BA at the Royal College of Music in Stockholm and studied composition with Sven-David Sandström. Today, he is a prominent composer of church music. One of the most performed and published composers of his generation; his music is now being embraced beyond Sweden’s borders. Among his earlier recordings are En svensk Markuspassion (A Swedish St. Mark Passion) and Jubilate.