Felicidad

-           

Denna CD är ett komplement till barnkörnoterna i Felicidad-serien, som också utges på Bo Ejeby Förlag. Här finns sångerna inspelade med barnkören Voices from Heaven och musiker, sångerna som instrumentalbakgrund och dessutom ryt


Bo Ejeby Förlag
Bo Ejeby Förlag
Artikelnr: BEF - 4662

Kategorier: ,

50.00 SEK

Information

Denna CD är ett komplement till barnkörnoterna i Felicidad-serien, som också utges på Bo Ejeby Förlag. Här finns sångerna inspelade med barnkören Voices from Heaven och musiker, sångerna som instrumentalbakgrund och dessutom rytmfigurer och ackompanjemangsförslag för piano till några av sångerna.