Kör ad lib. Blå

Gunnar Eriksson           


Bo Ejeby Förlag
48 s. Hft. 1995.
Artikelnr: 1005

Kategorier: ,

170.00 SEK

Information

Det första häftet i en serie med noter och idéer för att göra musik efter eget huvud.

Körledaren (bl. a. Göteborgs kammarkör och Rilkeensemblen) och arrangören Gunnar Eriksson har samlat musik av skilda slag och ger förslag till hur den kan brukas i körer, bl.a. för att komma loss ur noternas tvångströja. Materialet bygger på musik från medeltid och renässans, folkmusik från olika kulturer, psalmer och nutida s k minimalistisk musik. Bland mycket annat publiceras här för första gången originalkompositioner av Bo Holten, Terry Riley och Harald Svensson, liksom bearbetade versioner av stycken av György Ligeti och Folke Rabe.

Gunnar Eriksson skriver: ”Pröva att se körövningen som ett laboratorium och kören som en unik miljö för oväntade upplevelser.” I det här häftet finns många prov på Gunnar Erikssons närmast geniala förmåga att arrangera visor och sånger, bland annat i klassiska quodlibet-satser, konstfulla kanonsatser och andra lyckade kombinationer.

33 songs – from medieval hymns and traditional folk songs to minimalistic compositions – in arrangements or with ideas and improvisation models based on old and new tricks such as quodlibet, canon, polytonality and polyrhythms.
This book has long been a successful and inspiring toolbox for choral conductors and singers all over the world.
Notes in English and German are available from the publisher.

INNEHÅLL / CONTENTS
O Kriste, du som ljuset är
Världens frälsare, kom här
Kristallen den fina
Hymn till Magnus den helige
Alle, psallite – Alleluya
Amen
Agnus Dei
Ur Déploration sur la mort d´Ockeghem
Canon angelicus
Sanctus
Tempus adest floridum
In vernali tempore
Pass et medio
O bone Jesu
Ein feste Burg
Tysk julgröt
Drei Engel
De komma från öst och väst
Taga del i öst och väst
Till Österland vill jag fara
Ah ya Zein
Lele Jano
Janko
Guantanamera
Danse, ikke gråte nå
Folkharpa
Olson III
Ligeti-improvisation
I-A-O
Isaac og Ivan og Innsbruck
Omnia mutantur, nihil interit


År 2020 släpptes på YouTube en film där Gunnar Eriksson berättar om sin syn på musik: se ”Samtidigt som” här. För filmen står initiativet Konstens nödvändighet, med stöd av Akademin Valand och ideella krafter.

In a YouTube film Gunnar Eriksson talks about his musical views. You will find the film ”At the same time as” (”Samtidigt som”) here, English subtitles version.

Recensioner | Reviews

”Varje övning kommenteras och man imponeras av författarens välfyllda verktygslåda med olika kanonförfaranden, kvint- och tersparallellsjungningar, augmentationer, olika rytmik i stämmorna, quodlibetsjungning, 36-stämmighet, polymetriska förskjutningar och ostination. Vidare alternativa borduntoner, ackompanjemang av trummor, handklappning, okonventionella köruppställningar, individuella tempi, alla stämmor byter plats, samtidigt sjungande av 5 olika sånger med samma ackordföljd etc. / … / Nottryck och övrig typografi är lättlästa och av förnämlig kvalitet.” – Alvar Modin, Bibliotekstjänst

Vi rekommenderar också… | Also recommended…