Musiklära

Rosenborg, Helle           

95 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
32 s. Hft.
Artikelnr: E-790


En grundläggande lärobok i musiklära, framtagen för eleverna vid Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm av deras lärare Helle Rosenborg.

Här presenteras elementära kunskaper på ett lättfattligt och pedagogiskt sätt om notnamn och notvärden, klaver, taktarter, förtecken, skalor, intervall och ackord.

Lämplig för barn på grundskolenivå, men kan förstås även användas av vuxna som vill få en första inblick i musikens elementa.

”Lättlästa och lättfattliga 30 sidor!” (Annika Dzedina, Uttryck – Lärande estetik och kommunikation)