Nio okända sånger

Alice Tegnér           

120 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
20 sidor. 9 sånger. Röst och piano
Artikelnr: 1385


Nio okända sånger för röst och piano av Alice Tegnér!

Under sina sista år ackompanjerade Alice Tegnér en god vän och sångerska vid namn Lisbeth Lenell Carlsson. Hon skrev även sånger direkt för denna sångerska. Dessa har nu förmedlats till förlaget av Lisbeths dotter Lisskulla Fahlander, född 1934.
Ett par av sångerna nämns i Stina Palmborgs biografi Alice Tegnér. Dessa finns också förtecknade i Lennart Reimers verkförteckning i avhandlingen Alice Tegnérs barnvisor. Men Reimers konstaterar om dessa: ”Noter ej återfunna” respektive ”Inga noter återfunna”. En tredje sång, ”Advent”, är även den förtecknad av Reimers. Övriga sex sånger i denna samling tycks alltså hittills vara obekanta.
Den mapp med noter som Lisskulla Fahlander överlämnade innehöll Tegnérs handskrifter av ett dussintal sånger. Några av dem bestod bara av fragment, men majoriteten var kompletta. I några fall fanns det alternativa versioner, där enstaka toner eller ord kunde skilja sig åt. Vi har vid renskrivningen av noterna på några få ställen tvingats gissa oss till vad tonsättaren avsett.
De flesta av sångerna som här presenteras håller god Tegnér-klass, så det är med glädje vi på detta sätt kan förmedla ”ny” musik av en av vårt lands främsta sångskapare.

Innehåll:

Advent
Min själ prisar storligen Herren
Psalm på söndagens morgon
Såsom en vän
Ett hem
Madonnans vaggsång
Du glada Maj!
Lilla Lisskulla
Lilla blomsterflicka