Polarities

Joona Toivanen           


Footprint Records

Artikelnr: FRCD077

Kategorier: , ,

149.00 SEK

Information

Den internationellt uppmärksammade göteborgsbaserade finska pianisten Joona Toivanen återkommer nu med ett soloalbum – Polarities. Här utforskar Toivanen möjligheterna med sitt instrument och skapar en poetisk helhet av sina kompositioner.
Polarities innhåller det traditionella akustiska flygel- och piano-soundet, men Toivanen använder sig även av olika prepareringar och pålägg och skapar en mångsidig och nyanserad musikalisk helhet. ”Preparerat piano låter ofta väldigt perkussivt, men jag har försökt hitta även mjukare klanger. Det viktigaste är musiken, och de preparerade klangerna ska alltid bidra till kompositionernas melodier och stämningar”, säger Toivanen. Klangen har modifierats bland annat med hjälp av olika magneter, och musiken skiljer sig från traditionell solopianojazz: i stället för långa improvisationer är musiken baserad på de nya kompositionerna och klangerna.
Joona Toivanen (1981) kommer från Jyväskylä, Finland och har varit bosatt i Sverige sedan 2002. Han är aktiv i sin egen trio Joona Toivanen Trio, I Anders Hagberg Quartet och i det framgångsrika nordiska musik- och dokumentärfilmsprojektet Jazz & Fly Fishing.

Seconds before sleep

Darkroom

Solace

Finnish pianist Joona Toivanen, who has previously recorded with his trio, now releases his first solo piano album – Polarities.
Toivanen explores new ground by studying the possibilities of the piano as an instrument. He not only uses the traditional sonic landscape of the grand and upright piano, but also stretches the sound by the use of prepared piano and adding multiple layers into the music. ”The prepared piano often sounds very percussive but I tried to find some softer tones within that realm. The most important thing for me is to make the new sounds serve the compositions at large, to strive for the main goals of the music: the melodies and the moods”, Toivanen says. He uses for example magnets in altering the sound of his instrument, and the music also differs from the more traditional solo piano works in terms of structure. A large part of the music is composed, as opposed to often more freely improvisational solo piano concepts in jazz.
Joona Toivanen (born 1981) currently resides in Göteborg, Sweden. His other musical projects include Joona Toivanen Trio, the Nordic quartet Jazz & Flyfishing and the Swedish/Finnish Anders Hagberg Quartet.

Innehåll / Contents:

Early August, Early May
Seconds Before Sleep
Darkroom
Polarities
Three Small Rooms
Planned Obsolescence
Morning Music
Split Story
Elegy
Hymn
Solace
Last Day One
Sindhu