Protektionism eller lojalitet? Svenska musikerförbundet och utlänningarna åren 1933-1945

Paul Stempel           


Musikerförbundet
157 s. Hft. Ill.
Artikelnr: 6738

Kategorier: ,

195.00 SEK

Information

Det rådde stor arbetslöshet bland svenska musiker på 1930-talet. I det nazistiska Tyskland pågick samtidigt förtryck av judar och oliktänkande vilket skapade en stor ängslan för massinvandring till Sverige. Detta framkallade en retorik i musikerkretsar, liksom i samhället i övrigt. Det talades om invasion av utländska musiker trots att invandringen var ytterst begränsad.
Som remissinstans till Socialstyrelsen hade Svenska Musikerförbundet ett stort inflytande på vilka utländska musiker som tilläts uppehålla sig och arbeta i Sverige. Samtidigt som förbundet tog tydligt avstånd från nazismen och antisemitismen samarbetade man med nazityska myndigheter.
Hur de svenska fackföreningarna på det konstnärliga området reagerade på nazismen har hittills inte ägnats någon större uppmärksamhet. Utifrån delvis outforskat arkivmaterial framträder en komplicerad bild av hur Svenska Musikerförbundet agerade för att bevaka sina medlemmars intressen i en dramatisk tid.
Författaren beskriver det dåtida svenska musikklimatet där flera kända svenska och internationella musikpersonligheter passerar revy. Dessutom berättas om några intressanta utländska musikers öden när de konfronteras med den svenska verkligheten.

Paul Stempel är dirigentutbildad på Musikhögskolan i Stockholm och har även studerat för Sergiu Celibidache i Italien. Han har avlagt en fil. kand. vid Stockholms universitet med musikvetenskap som huvudämne. Bakom sig har han en verksamhet som kormästare och dirigent på bl.a. Stora teatern i Göteborg och har även gästspelat utomlands. Som regissör har han arbetat på bl. a. Operan i Stockholm och på Riksteatern. Bland administrativa tjänster kan nämnas chefsuppdragen på Norrlandsoperan och på två länsmusikinstitutioner.

”Paul Stempels bok må vara liten till omfånget, men innehållet är ett tungt vägande bidrag till invandringens historia i Sverige under en dramatisk tid.” (Folke Freund i tidningen Opus.)