Spara 115 kr

Rusinska (lemkiska) folksånger med svensk text

Stefanko, Roman (red.)           

195 kr 80 kr

Förlag: Kollage ZRS
42 s. SATB
Artikelnr: E-11398


Innehåll:

Terra incognita/Förord
Bra slår lien för den mannen
Det var julafton
Flickan gick till Donau
Uppe på berget
Varför kom du aldrig?
När jag ännu var en flicka
Mejram
Vänd om, flicka
Min gröna äng
Nedan fönstret
I gröna lunden
Herre, vad jag sköter om allt!

Bra slår lien för den mannen

Det var julafton

Vänd om, flicka

Min gröna äng