Som eldens glöd. Like a Mighty Flame

La Cappella   Karin Eklundh        


Footprint Records

Artikelnr: FRCD061

Kategorier: , ,

149.00 SEK

Information

Sånger om kärlek och hat.
Uppsalas damkör La Cappella sjunger starka sånger om kärlek och om det som kan hota kärleken. Kören leds vid tiden för inspelningen av Karin Eklundh.

Damkören La Cappella från Uppsala räknas idag som en av landets förnämsta körer med enbart kvinnliga sångare. Kören bildades 1986 av Robert Sund, leddes under 20 år (fram till 2014) av Karin Eklundh, som mycket målinriktat arbetat för att bredda repertoaren och det vokala uttrycket. La Cappella är lika hemmastadda i folkmusikaliska arrangemang från olika delar av världen som i nyskriven körmusik av högsta konstnärliga halt. Många tonsättningar har skrivits direkt för La Cappella, bland annat av Karin Rehnqvist.

På denna skiva, Som eldens glöd, sjunger kören nordisk/baltisk musik med texter om det alltid lika aktuella ämnet kärlek, men också om hotet mot kärleken. Körens musikaliska bredd avspeglas väl; här finns både svenska visor och karibiska rytmer, konstfulla nutida tonsättningar och improvisationer.

Låt människan

Dansa Kicki!

”Här finns djärvt expressiva uttryck och former, suggestiva drone- och borduneffekter, rituellt pådrivande rytmer och ilskna talkörer, alltsammans med hög vokal finish under Karin Eklundhs ledning. Men frågan är om inte de mer traditionellt folkloristiska-romantiska inslagen gör starkast avtryck, såsom Johan Pejlers Stör inte kärleken, med dess varma melodilinjer.” (Ulf Gustavsson, UNT. Betyg 4 av 5 kajor)

The women’s choir La Cappella from Uppsala, Sweden, is today the most excellent choir of its kind in the country. The choir was founded in 1986 by the internationally renowned conductor Robert Sund. Today it is led by Karin Eklundh, who steadily has been broadening the the repertory and the vocal expressions. La Cappella is as well at ease in folk music arrangements from Sweden or Africa as in fresh choral music of highest quality. Many compositions have been made directly for La Cappella, by among others Karin Rehnqvist.

On the new CD, Like a Mighty Flame, La Cappella sings Nordic/Baltic music to poems about love and about the threats against love.

Johan Pejler: Stör inte kärleken
Stefan Forssén & Bo Ejeby: Låt människan*
Erkgärds Mats Ersson, arr. Anders Nyberg: Dansa Kicki!
Sven Hagvil: Solitude*
Nisse Hansén, arr. Gunnel Haulin: Med ögon känsliga för grönt
Sten Källman: Berusa er*
Ingela Johnsdotter-Omnell: Brudmarsch från Svarttorp
Veljo Tormis: Raua needmine
Johann Sebastian Bach, arr. Knut Nystedt: Komm süßer Tod*
Knut Nystedt: Kärlekens lov
Karin Rehnqvist: När natten skänker frid

*Utgivna på noter av Bo Ejeby Förlag / Scores available and published by Bo Ejeby Förlag