Folkmusik / World


200 kr       Lägg i varukorg
Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker
Ternhag, Gunnar (red)  


260 s. Inb. Ill. Svenskt visarkiv

Symposiefördrag utgivna av Gunnar Ternhag Samlade visor – perspektiv på handskrivna visböcker innehåller tolv artiklar
Läs vidare! →


200 kr       Lägg i varukorg

110 kr       Lägg i varukorg
Texter om svensk folkmusik. Från Haeffner till Ling
Ronström, Owe (red.)  |  Ternhag, Gunnar (red.) 

Musikaliska akademien
287 s. Hft. 1994.

Innehållsrik idéhistorisk läsebok där moderna folkmusikforskare kommenterar sina föregångare. Tolv klassiska texter av Rickard Dybeck,
Läs vidare! →


110 kr       Lägg i varukorg