Nytt / News

Visar 1–20 av 37 resultat

  Tango à la Taube. En scenisk tablå

  Ur förordet:
  ”Körarrangemanget på Fritiof och Carmencita skrevs till sånggruppen Åtta Glas i Malmö, där Kjell var pianist. I Tango i Nizza berättas om vad som hände när Fritiof och Carmencita träffades igen i Frankrike flera år efter sitt första möte i Argentina. Husets Kör i Malmö gav sig ut på turné 1991. Till turnén arrangerade Lena Tango i Nizza för att sångerna skulle kunna framföras i en scenisk svit. När Christianstads Motettkör tog upp sviten 2017 beställde kören ett nytt piano‑arrangemang till Tango i Nizza för att understryka den klassiska tangostilen.

  Arrangemangen kan givetvis sjungas konsertant och var för sig, men om körsångarna lär sig styckena utantill kan följande tips för sceniskt framförande vara användbara:
  En barytonsolist utses, som givetvis agerar som Fritiof. Likaså behövs en sopran som föreställer Carmencita. Placera herrar på ena sidan av scenen och damer på den andra, så att den sjungna dialogen blir tydlig. Ett cafébord på varje sida blir en naturlig plats för några korister att sitta runt längst fram på scenen, medan övriga korister kan stå i grupper och föreställa cafégäster. Fritiof och Carmencita framförs i denna cafémiljö och därefter spelar pianisten ett stycke musik som får publiken att tänka på Frankrike. Tango i Nizza framförs, och på sista delen av sången blir det fint om körsångarna rör sig framåt på scenen och avslutar sången med Fritiof och Carmencita i centrum i en lycklig återförening.

  Pianoarren är inspirerade av Kjells medverkan i en serie konserter med Sven-Bertil Taube och den argentinske bandoneonisten Nestor Marconi, som arrangerade sånger av Evert Taube i argentinsk tangostil – allt från tango classico till nuevo.” – Kjell Edstrand och Lena Ekman Frisk

  Prisa Herren

  Psaltarens 150:e psalm, med sina klingande cymbaler, strängaspel och flöjter, är naturligtvis en högst lämplig text för en jublande lovsång. Så här skriver tonsättaren Emil Råberg själv:

  ”Försök gärna att plocka fram de onomatopoetiska uttrycken för respektive instrument i texten. Jag ser varje modulering och mediantisk förflyttning som en tonartshöjning, så att musiken ständigt stegras som ett enda långt crescendo.”

  Ur vinterns mörker

  En mjuk och stillsam sång om ljuset som stiger ur vinterns mörker. Textens innerlighet har tolkats på ett självklart sätt i musiken.

  ”Efter att ha varit pianist vid julkonserter i stor mängd fanns en längtan hos mig att skriva en julsång för kör. Men jag kände inte att jag hade orden för det och hittade heller inte någon text jag särskilt fastnade för. Jag skickade frågan till Joseph Halldorf som jag tidigare samarbetat med, och när jag så småningom fick hans text i min hand var det som om musiken redan fanns där i orden. Jag hoppas att du som jag i julens så välbekanta berättelse ska få se en glimt av något helt nytt.” – Ingunn Ligaarden

  Maria durch ein Dornwald ging

  ”Maria durch ein Dornwald ging är en gammal traditionell ‘makaronisk’ vers, alltså diktning som blandar olika språk, vanlig bland studenter som skämt under renässans och barock. Just den här texten på tyska och grekiska trycktes för första gången 1850, och då med sju verser.
  Det var tonsättningar av andra traditionella makaroniska carols, In dulci jubilo och framför allt There is no rose of such virtue, som gav mig inspiration till detta stycke, den kompositoriska utmaningen att få klangen och känslan i de olika språken att smälta samman till en enhet.

  Maria durch ein Dornwald ging uruppfördes av vokalensemblen ARS LONGA i Enskede kyrka den 17 december 2017.” – David Åberg

  Shore to Shore

  Shore to Shore är en komposition baserad på ett par textrader av författaren Björn Ranelid: ”Att leva är att simma från stranden jag till stranden du i havet vi.” Kim Loughran har översatt texten till engelska och tonsättaren David Åberg har fogat samman den med en vers ur Höga visan: ”Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den.”

  Shore to Shore is a composition based on a sentence by the Swedish author Björn Ranelid, translated by Kim Loughran: ”To live is to swim from the shore I to the shore you in the sea we.” This sentence has been joined by the composer David Åberg to a verse in the Song of Solomon: ”Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it.”

  I denna ljuva sommartid

  En quodlibet-sats med en traditionell koralmelodi från Malung som genomgående stämma. Kring denna vävs fragment av ”Uti vår hage” in och till sist också första versen av Gershwins ”Summertime”. Ett läckert och välklingande arrangemang av Sara Kollberg Clarke, ledare för Chalmers Kammarkör i Göteborg.

  Veri floris

  Veri floris sub figura
  quem produxit radix pura
  cleri nostri pia cura
  florem fecit mysticum.

  Beneath the figure of a true flower,
  which was produced by a pure root,
  the holy care of our clergy
  has fashioned a mystic flower.

  ”The notes on the origin of the Latin lyrics are as follows: ‘Anonymous conductus: Notre Dame, France 13th century. From manuscript: Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, pluteo 29.1.’ – The title refers to ‘the flower of truth’, and the lyrics compare faith to a vibrant red flower.” – Anders Jormin

  Veri floris is recorded by the Polish choir Camerata Silesia and Anders Jormin: Ama, Footprint Records FRCD 094.

  Doubt Thou the Stars

  Doubt thou the stars are fire,
  Doubt that the sun doth move,
  Doubt truth to be a liar,
  But never doubt I love.

  ”This moving declaration of love by William Shakespeare comes from his play Hamlet, act 2, scene 2. Whenever there are seemingly no words, these might do justice to the sentiments involved.” – Anders Jormin

  Doubt Thou the Stars is recorded by the Polish choir Camerata Silesia and Anders Jormin: Ama, Footprint Records FRCD 094.

  Radius solaris

  Radius solaris, descendit ut pluvia …

  Sunbeams fall – as if they were rain.
  You, who received the blessing that abides within,
  make the world beautiful for all God’s children.

  ”The Latin lyrics used in Radius solaris stem from an old, less-used version of Ave maris stella, an essential prayer in the Catholic church. The composition honours medieval vocal music as well as the later passacaglia form.

  The solo part, notated here for the violin, can also be played by a clarinet, an alto flute, a cello or an English horn. The piece can also be performed without an instrumental solo.” – Anders Jormin

  Radius solaris is recorded by the Polish choir Camerata Silesia and Anders Jormin: Ama, Footprint Records FRCD 094.

  Ama

  ”The lyrics of Ama were penned by Virgil and by Seneca the younger; influential Roman poets active two thousand years ago. Virgil is represented here by two stanzas: Amor vincit omnia et nos cedamus amori (Love conquers all things; let us too surrender to love) and Breve et irreparabile tempus omnibus est vitae (Lifetimes are brief and not to be regained), while Seneca’s contribution is Si vis amari, ama (If you want to be loved, love). Seneca was reputed to have corresponded with the apostle Paul.

  This composition was originally written for Trio Mediaeval. Here it is in an extended arrangement where men and women sing separately, only to join at the very end.

  The solo part, notated here for the violin, can also be played on a clarinet, an alto flute, a cello or an English horn. The piece can also be performed without an instrumental solo.” – Anders Jormin

  Ama is recorded by the Polish choir Camerata Silesia and Anders Jormin: Ama, Footprint Records FRCD 094.

  Voice Fragments

  ”I min tolkning handlar dikten om kommunikationen mellan ett du och ett jag – en kommunikation som intimt hör ihop med relationerna mellan röst och ord och mellan tala och lyssna.
  För mig innebär lyssnande att jag utöver att höra ord också noterar tonfall och kroppsspråk för att förstå vad du vill. Om jag väljer att inte lyssna sätter jag min förmåga till empati på spel, jag blir stum och världen blir fattigare.
  Kompositionen börjar med några ljud – a-ah, n-ng, s – fragment som också är byggklossar till ord, ljudklossar som används och återanvänds till att bära olika betydelser i olika sammanhang. Samma tillvägagångssätt gäller också i musik där enkla element bygger själva kompositionen men också kan förändra musikens innebörd.
  Verket ges här ut med engelsk text, men komponerades ursprungligen med svensk text och uruppfördes 2015 under titeln Röstfragment.” – Cecilia Franke

  ”In my interpretation, the poem Voice Fragments is about the communication between a you and a me – dialogues that are intimately tied to the relationship between voices and words or speaking and listening.
  With regard to myself, listening also involves paying attention to the tone of voice and body language of the speaker, and not only the words. If I choose not to listen, I would be compromising my ability to empathize, which would cause me to forfeit my voice and also make the world a poorer place.
  The piece begins with sounds – a-ah, n-ng, s –, fragments that are also building blocks for words, units used and reused in various combinations to convey meaning. The same principle applies to music, where simple elements are used to build compositions, and they can also alter the meaning of the piece.
  This version is in English, but the original composition had Swedish lyrics and was first per-formed as Röstfragment in 2015.” – Cecilia Franke

  April och tystnad

  April och tystnad är en tonsättning av Tomas Tranströmers dikt ur samlingen Sorgegondolen (1996) och inleds med de välkända raderna:

  Våren ligger öde.
  Det sammetsmörka diket
  krälar vid min sida
  utan spegelbilder.

  Kompositionen för 6-stämmig blandad kör är tillägnad Lunds Vokalensemble.

  Tusen röster

  Tusen röster kan framföras i diskantkör eller blandad kör. I diskantkör utesluts helt enkelt tenor- och basstämman.

  Sången skrevs 2017 i samband med Adolf Fredriks musikklassers arbete med jämställdhet.

  Hope & Future

  Hope & Future är två korta stycken för barn- eller diskantkör och piano till en text om sammanhållning, mångfald och musikens förenande språk med makt att förändra.

  Musiken är en del av ett större verk, Suite for Hope (durata 7 min.), ursprungligen komponerat för blandad stråkorkester. En version för full symfoniorkester och kör fick sin premiär vid musiklägret Side By Side by El Sistema i Göteborg 2016.

  Hope & Future are two short pieces for children’s or youth choir and piano about unity, diversity and the unifying language of music with the power of making a change.

  The music is part of a larger work, Suite for Hope (durata 7 min.), originally composed for a

  mixed string orchestra. In 2016 a full symphonic version with choir had its first performance at Side By Side by El Sistema, a Global Music Camp in Göteborg Sweden.

  HOPE
  Let us sing and play together
  with the language of music.
  Let us work for understanding,
  make this world a better place.
  Unity. Diversity.

  FUTURE
  Make this world a better place
  with the power of music.
  Make this world a better place for us!
  Make this world a better place for us!

  Sicut cervus

  ”The church in the Stockholm borough of Hjorthagen, a name that translates literally into “deer enclosure”, has a statue of a deer by the altar. This statue represents the thirsty animal of Psalm 42, and a setting of this psalm is performed on Sundays as a communion anthem. This piece was commissioned by the current organist and choir director of the church, Karin Oldgren.
  The setting aims to capture the sweet longing for the Lord depicted by the lyrics.” Pär Olofsson, musician in Oscarskyrkan, Stockholm

  Flykten valde oss. 3 körer SATB

  Flykten valde oss är ett suggestivt «vandrande körverk» för 3 körer SATB till Stig Dagermans text som först publicerades i samlingen Dagsedlar 1953. Texten berör ett ständigt aktuellt tema och gestaltas musikaliskt genom att nyttja körernas placering och rörelser i förhållande till rummets naturliga akustik.

  Verket var en beställning till Nääs Körfestival 2017 och uruppfördes av Härlanda Voices, Kören Saltstänk, Hemsjökören & Skallsjö Vokalensemble under ledning av dirigenten Gunno Palmquist.

  Verket kan med fördel sjungas av körer på olika nivåer. Det finns ett förslag till en enkel koreografi. Till en början står de tre körerna placerade på olika ställen i lokalen, till exempel på scenen och på var sin sida av publiken. Publiken sitter eller står på detta sätt i musikens centrum. Efter ett tag sätter körerna igång en kollektiv vandring, där det slutliga målet är att forma en stor cirkel runt publiken. Verket tonar ut i ett långt slutackord under vilket en av körerna fortsätter sin vandring ut ur konsertlokalen medan de övriga sångarna blir stående kvar.

  ”Flykten valde oss” finns också i en reducerad version för kör SATB med solo eller mindre sologrupp i varje stämma. Denna version lämpar sig alltså för en kör i en mer konventionell sättning.

  Läs mer om dikten och om uruppförandet!

  Här är en inspelning från uruppförandet.

  Ubi caritas

  No. 3 from Three Latin motets. A six parts a cappella setting of the old Ubi caritas text from the 7th century.

  ”The Three latin motets were composed for the communion service at Oscarskyrkan in Stockholm. They have also been performed at concerts and at various choral competitions throughout Europe.
  The pieces make up a small suite, where the hymns by Thomas Aquinas frame the ancient Ubi caritas as a centerpiece. Beginning with the epic multi-verse setting of Tantum ergo and ending with the dance-like ritornello structure of O sacrum convivium, the suite makes up a nice ternary form with the warm stillness of Ubi caritas in the middle.
  While composing, I aimed to evoke the antiquity of the texts by assigning them to mock-plainchant melodies and then treating them in a cantus firmus setting. All three pieces are written in a neo-romantic style.

  The Ubi caritas is an ancient hymn associated with Maundy Thursday and the service of the washing of the feet. It is believed to have its roots in the earliest Christian church, before the mass was formalized. The service of Maundy Thursday revolves around the Last Supper and the washing of the disciples’ feet by Jesus Christ.” Pär Olofsson, musician in Oscarskyrkan, Stockholm.

  See also Tantum ergo and O sacrum convivium by Pär Olofsson.

  O sacrum convivium

  No. 2 from Three Latin motets. A four parts a cappella setting of the old O sacrum convivium text by Thomas Aquinas.

  ”The Three latin motets were composed for the communion service at Oscarskyrkan in Stockholm. They have also been performed at concerts and at various choral competitions throughout Europe.
  The pieces make up a small suite, where the hymns by Thomas Aquinas frame the ancient Ubi caritas as a centerpiece. Beginning with the epic multi-verse setting of Tantum ergo and ending with the dance-like ritornello structure of O sacrum convivium, the suite makes up a nice ternary form with the warm stillness of Ubi caritas in the middle.
  While composing, I aimed to evoke the antiquity of the texts by assigning them to mock-plainchant melodies and then treating them in a cantus firmus setting. All three pieces are written in a neo-romantic style.

  The prose text of O sacrum convivium is a celebration of the holy sacrament, describing it as a banquet. The piece depicts a fairly joyous meal with dance-like rhythms and mock-antiphonal features that evoke the murmur of conversation.” Pär Olofsson, musician in Oscarskyrkan, Stockholm.

  See also Tantum ergo and Ubi caritas by Pär Olofsson.

  Tantum ergo

  No. 1 from Three Latin motets. A four parts a cappella setting of the old Tantum ergo text by Thomas Aquinas.

  ”The Three latin motets were composed for the communion service at Oscarskyrkan in Stockholm. They have also been performed at concerts and at various choral competitions throughout Europe.
  The pieces make up a small suite, where the hymns by Thomas Aquinas frame the ancient Ubi caritas as a centerpiece. Beginning with the epic multi-verse setting of Tantum ergo and ending with the dance-like ritornello structure of O sacrum convivium, the suite makes up a nice ternary form with the warm stillness of Ubi caritas in the middle.
  While composing, I aimed to evoke the antiquity of the texts by assigning them to mock-plainchant melodies and then treating them in a cantus firmus setting. All three pieces are written in a neo-romantic style.

  The Tantum ergo is used in veneration of the holy sacrament and consists of the final three stanzas of a longer text, known as the Pange lingua. The words express the doctrine of bread and wine and its transformation into the blood and body of Christ in the eucharist ceremony.” Pär Olofsson, musician in Oscarskyrkan, Stockholm.

  See also O sacrum convivium and Ubi caritas by Pär Olofsson.

  Fjällvind

  Tonsättaren Susanna Lindmark inspireras ofta av den norrländska fjällvärlden, av naturen och människorna som lever där. Till den rytmiskt glädjefyllda tonsättningen Fjällvind har hon valt en dikt av den samiska poeten Paulus Utsi.

  Musiken, som kommit till på beställning av Framnäs Folkhögskola 2015, är skriven för fyrstämmig blandad kör, sopransax, kontrabas och slagverk.