Literally Speaking. Sound Poetry and Text-sound Composition

Teddy Hultberg (red.)           


Bo Ejeby Förlag
96 s. Hft. Ill. 1993.
Artikelnr: 041

Kategorier: , , ,

170.00 SEK

Information

Essäer om ljud-poesi och text-ljud-kompositioner med betoning på de svenska pionjärinsatserna. Denna gränsöverskridande intermedia-konstform har sina rötter i dadaismen och futurismen och fick sina första mer utvecklade uttryck under 60- och 70-talen. Genren går också över gränsen till bildkonsten, vilket boken ger många fina prov på.
Om och av Lars-Gunnar Bodin, Henri Chopin, Torsten Ekbom, Öyvind Fahlström, Sten Hanson, Bernhard Heidsieck, Åke Hodell, Bengt Emil Johnson, Ilmar Laaban, Jerome Rothenberg m. fl. Ett femtiotal illustrationer. Text på engelska (och franska).

Recensioner | Reviews

”Bo Ejeby Förlag överraskar återigen, med en av dessa väsentliga men hittills outgivna böcker, Literally Speaking, en synnerligen konstfull läs- och blädderbok över den sonora poesin i Europa i svärtat tryck (ikonorex specialmatt papper, elfenbensvitt).” – Mikael Strömberg, Aftonbladet

”Ett citat som återkommer på flera ställen i Literally Speaking är Tristan Tzaras ’la pensée se fait dans la bouche’: tanken föds i munnen. Det som skapar spänningen i denna antologi kring ljuddiktens historia och den speciella uttrycksform som kallas text-ljud-kompositioner, är just betoningen av talets betydelse för det poetiska språkarbetet.” – Magnus Haglund, iDAG

Vi rekommenderar också… | Also recommended…