Spela Fritt. Improvisation i liv och konst

Stephen Nachmanovitch           


Bo Ejeby Förlag
208 s. Ill. Pocket. Övers. Sven Smedberg. 2004/2021.
Artikelnr: 530

Kategorier: , ,

59.00 SEK

Information

Denna inspirerande bok, i svensk översättning av Sven Smedberg, handlar om det spontana skapandets inre källor och om varifrån konsten i vidaste mening kommer. Den handlar om varför vi skapar och vad vi lär oss när vi gör det. Om flödet av obehindrad kreativ energi: glädjen att skapa konst i alla dess olika former.

Spela fritt riktar sig till alla människor som vill söka kontakt med, vårda och stärka sin kreativa förmåga. Den integrerar material från ett brett urval av källor inom konst, vetenskap och andliga traditioner. Boken är fylld av roande och belysande anekdoter och originella metaforer, som visar hur inspirationen växer inifrån, hur inspirationen kan bli blockerad, hamna på fel spår eller förmörkas av vissa oundvikliga livsfakta, och till sist hur den kan frigöras – hur vi kan frigöras till att tala, sjunga, dansa, skriva, måla eller spela, med vår egen autentiska röst.
Spela fritt är en bok för alla som musicerar. Men också för den som är kreativ på andra sätt eller som vill utveckla sin förmåga att skapa och att leva fritt.

Författare är Stephen Nachmanovitch, amerikansk violinist, lärare och improvisatör i gränslandet mellan musik, dans och teater. Läs mer om honom på freeplay.com.

Recensioner | Reviews

”Det är en mycket positiv och uppbygglig framställning som också vill fungera som vägledning i existentiella labyrinter. Liv och konst hänger ju samman, kan i alla fall göra det … Nachmanovitch understryker också att skapande inte är förbehållet en professionell elit. Alla kan bli involverade i att skapa sig själva och världen.” – Peter Ortman, Helsingborgs Dagblad

”Spela fritt är en intressant genomgång av skapandets villkor … med lukrativa exempel som höjer läsnöjet och pekar på mycket matnyttigt och användbart. Det är också en praktisk handbok för den hårt trängde kreatören som känner sig ha fastnat i eviga återvändsgränder.” – Benny Holmberg, Tidningen Kulturen

”… en text som är både behaglig och provocerande att läsa. Spela fritt är ingen faktabok utan snarare en hjälp till självhjälp. Full av energikickar och klokhet.” – Mikael Strömberg, Aftonbladet

”Jag önskar att Free Play fann vägen till varje skola, kontor, sjukhus och fabrik. Det är en synnerligen uppiggande bok och en synnerligen viktig sådan.” – Yehudi Menuhin, violinist

”… den viktigaste bok om improvisation som jag hittills stött på.” – Keith Jarrett, pianist

”Alla improvisationsböckers moder.” – Jeffrey Agrell, University of Iowa

Vi rekommenderar också… | Also recommended…