Välkommen | Welcome

Kompass

VÄLKOMMEN | Welcome

Trots att vårt förlags verksamhet vanligtvis kretsar kring musik, kunde vi inte låta bli detta avsteg i utgivningen. Johan Werkmästers bok ”De tysta hotellen – och andra rum för resande” är nämligen en pärla. Det är en samling mycket fina reseskildringar skriven av författaren, kritikern och flitige resenären Johan Werkmäster. Omsorgsfullt och nyfiket skriver han för såväl ressugna som fåtöljresenärer. Boken är skriven i en tid då det var omöjligt för alla att resa – coronapandemin. Välkommen på release av boken på Hôtel Eggers i Göteborg, 7 juni kl 17-18!

Christian Schultzes nya bok ”Kören som arbetsplats” har redan nått hem till flera av er därute i landet. Kul! I boken skriver han bland annat, efter 40 års erfarenheter av att leda kör, hur man bäst startar upp en ny kör, vårdar den och får den att växa. Musikaliskt, numerärt och socialt. Han belyser också hur man som körledare tar hand om sig själv i yrket, hur relationerna mellan körmedlemmar och körledare kan se ut, och en massa annat man som körledare möter i sitt arbetsliv – förutom att musicera med en massa sångare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Subscribe to our newsletter

NYHETER | News

NOTER | Sheet music

BÖCKER | Books

CD | Music