Eric Ericson genom mina glasögon

Cecilia Rydinger           


Bo Ejeby Förlag
172 s. Inbunden. Rikt illustrerad. English summary (25 pp.) 2021.
Artikelnr: 3075

Kategorier: , , ,

290.00 SEK

Information

Including 25 pages English summary.

Cecilia Rydinger porträtterar den internationellt hyllade kördirigenten Eric Ericson (1918–2013). Boken är till stor del baserad på den stora samling i hans namn som sedan 2011 finns i Kungliga bibliotekets arkiv: brev till och från dirigentkollegor, tonsättare, konsertarrangörer och forskare med flera, men också privata brev inom familjen. I tillägg foton, föredrag och tal samt partitur med Eric Ericsons anteckningar – och mycket annat. Ur detta rika material växer en levande bild fram av en av vår tids mest framstående svenska musiker.

Genom sin närhet till föremålet för sin studie – först som student och sångare i hans kör på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, senare som kollega, mångårig vän och sentida efterträdare som dirigent för manskören Orphei Drängar – ger Cecilia Rydinger ett personligt porträtt av Eric Ericson, speglat i hennes egen utveckling som musiker, pedagog och ledare på många olika plan.

Cecilia Rydinger söker analysera och förstå hur Eric Ericson med sin personlighet gjorde ett sådant stort avtryck på det internationella körlivet över lång tid, på vilket sätt hans gärning fortsatt är levande idag och kan komma att bli av betydelse även i framtiden. Denna bok ska följas av ytterligare en, med fördjupade studier av Eric Ericson som ”den konstnärliga pedagogen och den pedagogiska konstnären”.

Cecilia Rydinger (f. 1961) var sånganförare för Allmänna Sången i Uppsala 1988–2009 och är sedan 2008 dirigent för Orphei Drängar. Hon var under åren 1994–98 chefdirigent vid Värmlandsoperan och är sedan 2007 professor i orkesterdirigering vid Kungl. Musikhögskolan, där hon också var rektor åren 2012–19. Cecilia Rydinger är sedan 2004 ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och tilldelades år 2005 medaljen Litteris et Artibus.

Grafisk form: Jocke Wester

Lyssna gärna på Körpoddens avsnitt där författaren samtalar med Karin Eklundh om boken. Finns där poddar finns, eller här via SoundCloud.

Recensioner | Reviews

”Boken är en gedigen, levande och hängiven berättelse om någon som levt ett rikt liv i musikens tjänst … Det personliga anslaget genomsyrar hela boken och gör texten inbjudande … Efter att ha läst den här berörande och fantastiska boken tror jag att om det finns en sak som Eric hade velat fortsätta föra vidare, är det nyfikenhet. På människor. På musik.” Elias Aaron Johansson, Körledaren

”… en mycket subjektiv och mycket läsvärd bok … Hon har fog för sin lovsång: hon tar till orda med tyngd från sin egen position som markant kördirigent (Orphei Drängar) och betydelsefull musikadministratör.” Carlhåkan Larsén, Opus

”… ett varmt och sympatiserande porträtt … Som helhet ger framställningen en god och säker bild av Eric Ericson, både som person och dirigent.” Gert-Ove Fridlund, Bibliotekstjänst

”När jag lägger ifrån mig boken är jag hänförd. Det är inte boken för den som önskar en kritisk ingång med smaskiga detaljer om privatlivet. Nej, detta är en bok för den som vill ta del av 1900-talets mäktigaste körgestalt i rollen som dess uppbyggare, bevarare, pedagog och konstnär: Eric Ericson, en sann riddare!” Andreas Söderberg, KMT

Vi rekommenderar också… | Also recommended…