Biografi / Biography

Visar alla 14 resultat

  En revolution i huvudet. The Beatles inspelningar och 60-talet

  Bästa boken om Beatles musik nu i storpocket!

  Om The Beatles och deras musik kommer det kanske en hyllmeter nya böcker varje år. Bland alla dessa böcker står sig Ian MacDonalds En revolution i huvudet med säkerhet som den mest lovordade. Idag betraktas den som standardverket om gruppens musik.

  MacDonald skriver om alla låtar som Beatles spelade in. Han detaljgranskar dem och han värderar dem. Samtidigt förmedlar MacDonald en levande bild av The Beatles som grupp och av medlemmarnas liv och ställer dem och deras musik i relief mot det händelserika 60-talet: politiken, kulturen, ungdomsrevolten, drogerna.

  Här är några av omdömena om boken:
  Very good. (Sir George Martin)
  ”En bibel för varje Beatles-fan!” (Tidningen Vi)
  En revolution i huvudet … har också långa texter om populärmusikens inälvor, strider och omfamningar, översatt av Erik Andersson till ett språk som fängslar och gör läsaren ny.” (Ingmar Glanzelius, DN)
  ”Den bästa bok som skrivits om The Beatles och därmed en av de bästa böcker som skrivits om sextiotalet. Rekommenderas å det varmaste.” (Tidningen Pop)
  I härlig översättning dessutom med tajmning och sinne för kantslag på virvelkaggar och ostämda Höffnergitarrer … MacDonalds gehör imponerar. (Mikael Strömberg, AB)
  Som helhet är detta ett imponerande … arbete vars tillförlitliga uppgifter och självständiga kommentarer fyller en stor lucka i litteraturen om rockhistoriens mest betydande band. (Gert-Ove Fridlund, Btj.)

  Tillfälligheternas spel

  Den amerikanske tonsättaren John Cage (1912–1992) är kanske mest känd som upphovsman till det ”ljudlösa” stycket 4 minuter, 33 sekunder. Detta verk – och många andra i hans rika produktion – har orsakat irritation, skratt, vrede, men också varit en öppning till en ny musik. Cage ville få oss att lyssna, han önskade oss ”Happy new ears!”

  I Tillfälligheternas spel ger Karl Aage Rasmussen ett insiktsfullt porträtt av John Cage – hans liv, hans tänkande och hans musikaliska universum: ”Sannolikt är det för litet att kalla honom en av sin tids mest inflytelserika konstnärer. Kanske var han helt enkelt den mest inflytelserika, därför att hans tankar och idéer strålade ut i alla riktningar, till bildkonst, poesi, performing arts, dans, film, estetik och filosofi; det finns knappast ett enda konstområde som inte har blivit berört av hans tankar och aktiviteter.”

  Översättning från danska: Bo Ejeby.

  ”En medryckande men också kritiskt reflekterande introduktion till John Cage … en inlevelsefull klarhet”. Martin Nyström, Dagens Nyheter

  ”Fint porträtt av en av 1900-talets mest intressanta tonsättare.” Johan Norberg, Tidningen Vi

  ”… en fin och begriplig introduktion till 1900-talets intressantaste ljudkonstnär”. Carita Forslund, enkeltuttryckt.nu

  ”… Rasmussens filosofiskt tänkvärda biografi …” Johanna Paulsson, Nutida musik

  Hör Eric Schüldts timslånga program Text och musik om John Cage och boken Tillfälligheternas spel:
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/965010?programid=4914

  Iskra – gränslös musik

  Iskras banbrytande improvisationsmusik utmanade traditionens gränser. Oblygt blandade man konventionella instrument med leksaker och hemmagjorda ljudverktyg och skapade en musik med helt egna förutsättningar. Släppte man sina förväntningar på hur musik borde låta var den lätt att ta till sig.

  Iskras musik kunde vara ett fantasifullt äventyr eller som någon skrev - som ren erotik. Jazzen – i sin friaste form – har varit en utgångspunkt, men egentligen finns det ingen etikett som passar för denna gränslösa, fria musik.

  Journalisten Bo C Bengtsson berättar om Iskras tjugo år under de politiskt och kulturellt dynamiska 70- och 80-talen, då gruppen skapade sig ett eget utrymme på den svenska musikscenen. Med konserter, musikverkstäder och radio- och TV-produktioner för både vuxna och barn nådde Iskra en stor publik.

  Iskras medlemmar har under åren växlat något, men dessa sex musiker är ”iskrorna”: slagverkaren Sune Spångberg, saxofonisten Allan Olsson, basisterna Arvid Uggla och Tuomo Haapala, gitarristen Jörgen Adolfsson, trumpetaren Tommy Adolfsson.

  ”För oss i gruppen var Iskra vårt sociala nav, vår läroanstalt och våra sinnens förlösare. Vår musik skapades i stunden och kunde uppfattas som svårtillgänglig men många kom att uppskatta vårt tonspråk och vår musikaliska attityd. För både lyssnare och oss utövare hade musiken frigörande, sinnesutvidgande och själshelande funktioner och åren i Iskra bidrog till att forma oss till dem vi är idag.”

  Boken om Iskra är rikt illustrerad med fotografier och tidningsklipp.

  I samband med att boken kom ut släpptes också ett digitalt album med samma titel som boken. Albumet Iskra – gränslös musik innehåller tretton låtar, varav flera tidigare outgivna, och ges ut av Caprice Records för lyssning på Spotify, iTunes och liknande tjänster.

  Författaren Bo C Bengtsson är en kultur- och nöjesjournalist med musik som favoritområde. Mötet med Iskra förändrade för alltid hans musiksyn och under många år följde han gruppens utveckling.

  ”Det har blivit en väldisponerad och välskriven bok.” Peter Bornemar, digmusic.se

  ”Mycket intressant om en svensk institution bland improvisationsmusik och pionjärer inom det som lite slarvigt kallas modern jazz. Snarare var det väl så att de bara utforskade musik tillsammans och verkar ha haft väldigt roligt.” Johan Norberg, Tidningen Vi

  ”Bo C Bengtsson skildrar gruppens bakgrund och dess musikaliska utveckling, han gör det med omsorg, kärlek, god kunskap, med närvaro och noggrannhet.” Bo Bjelvehammar, Tidningen Kulturen

  ”Det är en intressant läsning för vänner av jazz och improviserad musik, särskilt om man vill förstå hur intimt musikscenen var sammankopplad med händelserna i samhället på 70-talet. Med tanke på dagens krassa konsumism i vilken musik och unga artister underställs stora men billiga maskinerier i form av snäva artisttävlingar kan 70-talet verka besynnerligt.” Jan-Erik Holmberg, Hufvudstadsbladet

  ”Det är en fascinerande historia som Bengtsson berättar … Bengtssons bok är upplysande och mycket välkommen.” Magnus Nygren, OJ

  ”Bo C Bengtssons bok om ISKRA är ett yvigt collage av bilder och citat sammanhållet av en berättande text med många glimtar av författarens egna upplevelser och möten med medlemmarna. Det är just så en bok om ISKRA bör se ut för att göra rättvisa åt brokigheten och konkretionen i musiken och dess ’allsinnlighet’.” Peter Hackman, rootsy.nu

  Röster och ekon. Gunnar Eriksson med egna ord

  Körledaren Gunnar Eriksson berättar om sitt liv och sin musik – i synnerhet körmusik.

  Jan Lennart Höglund, bland annat tidigare producent på Sveriges Radio P2, som känt Gunnar sedan 50-talet, samtalar med honom om de tidiga årens verksamhet i Svenska Missionsförbundet, men följer honom också fram till i dag. Martin Nyström, huvudkritiker för klassisk musik och opera på Dagens Nyheter, talar med Gunnar om hans konstnärliga ambitioner med utgångspunkt från en konsert 2015 med Rilkeensemblen.
  Dessa två nya intervjuer inramar tidigare publicerade intervjuer från olika tider och sammanhang. Gunnars egna texter, tre porträtt av betydelsefulla tonsättare i hans värld, Arne Mellnäs, Sven-Eric Johanson och Per Nørgård, samt förorden från de tre »ad lib-samlingarna« ger ytterligare bitar till bilden av hans musikaliska och konstnärliga värld.
  Boken avslutas med en diskografi över de inspelningar på EP, LP, CD och DVD som Gunnar varit inblandad i sedan början av 1960-talet.

  Röster och ekon är rikt illustrerad med foton och Gunnar Erikssons egna teckningar.

  Att närma sig Mahler

  ”Den här boken om tonsättaren Gustav Mahler är varken ett försök till en genomgripande nytolkning eller en detaljrik biografisk grundbok med verkanalyser. Det är en liten bok tillkommen enbart av lust att dela en livslång fascination för en man och hans musik med intresserade läsare, skriven av en tonsättare vars egen musik tidigt starkt påverkades av Mahler; en bok som tecknar en biografisk skiss och kastar en ljusglimt över sitt ämne från olika, även nutida håll. Varken mer eller mindre. Den ställer inga krav på musikfackliga insikter, bara på ett visst intresse för Mahlers musik.” Karl Aage Rasmussen

  Den danske tonsättaren och skribenten Karl Aage Rasmussen har författat en rad uppmärksammade essäböcker om musik och musiker. På svenska finns sedan tidigare hans böcker om pianisterna Glenn Gould och Svjatoslav Richter.
  Översättning Bo Ejeby

  ”… musikessäistik på absolut högsta nivå”. (Michel Ekman, Hufvudstadsbladet)

  ”… beundransvärt djuplodande och kringsynt.” (Carlhåkan Larsén, Opus)

  Dagens Nyheters Martin Nyströms positiva recension bär rubriken: ”Elegant granskning av modernitetens Mahler”. Nyström skriver bland annat: ”Elegant frilägger Rasmussen Mahlers inneboende modernitet och hur den med sina närmast filmiska korsklippningar, oberäkneliga brottytor och montageliknande sammansättningar av motsägelsefulla uttryck föregår det sena 1900-talets stilpluralism och postmodernism.”

  ”… Rasmussens rika Mahlerbok – en heltäckande presentation av liv och verk trots att den är på bara 150 sidor.” (Carl-Johan Malmberg, Svenska Dagbladet)

  Den som kan lite om klassisk musik men vill höra mer bortom Bach, Mozart och Beethoven, hamnar oundvikligen hos Mahler. Man gör honom extra rättvisa genom att läsa lite, det blir roligare att lyssna då.” (Johan Norberg, Tidningen Vi)

  Zetterquist. En värmländsk konstnärsfamilj

  Zetterquist är en dokumentation av ett stycke europeisk kulturhistoria under drygt hundra år, som den speglas i ett antal konstnärer och musiker i den värmländska konstnärssläkten Zetterquist. En lättillgänglig och saklig framställning av fyra generationer Zetterquists kulturbärande betydelse och hur de spelat framträdande roller i livaktiga kulturmiljöer i Värmland och annorstädes. Den tar sin början i det slutande artonhundratalet, i wienklassicism och romantik som följs av det moderna genombrottet och slutar i samtidens svårbedömbara ifrågasättande av det moderna projektet. Den beskrivs lämpligen genom en uppräkning av de tolv personer som porträtteras.

  Det börjar med Pappa Lars, 18601946. Skolad i Stockholm och Paris, professor vid Musikaliska akademien, konsertmästare i både Kungliga Hovkapellet och Konsertföreningen, spelman. Prominent medlem av Rackstadkolonien, associerad med Valdemar Dahlgren och Folkliga Musikskolan på Ingesund, tidig tillskyndare till spelmanstävlingar i Arvika och övriga Värmland och till uppkomsten av Sellskapet Wermlänningarne och därmed en mer än 75-årig tradition att spela F. A. Dahlgrens bygdespel.

  Bland Lars Zetterquists barn tilldrar sig Lasse, i egenskap av cellist och lärare på Folkliga Musikskolan på Ingesund, och Jérôme, bildkonstnär, elev på Wilhelmssons konstskola i Stockholm, och spelman, särskilt intresse. Genom Jérômes äktenskap med Märta Swenson utvidgas kretsen med ytterligare en namnkunnig målare, också hon elev på Wilhelmssons konstskola; Märta företar en livslång utforskning av det tjugonde seklets modernism.

  Nästa generation domineras av de tre kusinerna och målarna Kajsa, Jörgen och Olle. Med Kajsa, dotter till Jérôme och Märta Zetterquist och utbildad på Konstfackskolan, hos Signe Barth och hos Lennart Rodhe på Konstakademien, fortsätter Stockholms-perspektivet från pappa Lars, men det utvidgas åt fjäll och Norge och förstärks genom hennes livslånga förbindelse med Per Adde, född i Filipstad, också han målare.

  Med bröderna Jörgen och Olle, söner till Knut och Hillevi Zetterquist, är perspektivet Värmland och Göteborg. De är båda elever till Endre Nemes på Valands konstskola. Med Olles hustru Denice Larson från New York, också hon Valandselev knyts ytterligare en målare till kretsen. Jörgen för det musikaliska arvet vidare som kornettist och ledare av en rad tradjazzband. Hans äktenskap med Britta Göran införlivar hennes far skulptören Niklas Göran och hans maka Gerd, textilkonstnär och målare och därmed förbindelsen med de berömda smederna på Myra i Rackstad. Och i den övriga familjen Göran återfinns ytterligare ett antal musiker och konstnärer.

  Fjärde generationen omfattar kusinerna Petter, Nina och Johan. Petter och Johan är söner till Jörgen och Britta Zetterquist. Petter målar i traditionen och broder Johan arbetar i ett internationellt och konceptuellt sammanhang. Hans förbindelse med fotografen Annika von Hausswolff från Göteborg är både personlig och professionell och tillsammans intar de en långt framflyttad konstnärlig förpostposition. Olles och Denice Zetterquists dotter Nina anknyter till den textila traditionen från Gerd, men också till den starka Göteborgstraditionen av textilkonstnärer med namn som Sandra Ikse.

  Musik och konst är sammanflätade, i släkten Zetterquist råder ett konstnärligt växelbruk.
  Här finns också en axel mellan det urbana och det provinsiella. Ett växelbruk mellan det folkligt lokala och internationella strömningar. Mellan det traditionsbevarande och det nydanande.

  Författaren Sven Smedberg är poet och tidigare rektor på Ingesunds folkhögskola. Bildredaktören Per-Inge Fridlund, tidigare intendent för Rackstadmuseet, har tillsammans med Sven Smedberg även författat boken Tjusning om Racken-konstnärerna.

  Alice Tegnér – Musikskapare

  REA-priset är giltigt under tiden 27 februari – 30 mars. Men förhandsbeställningar kan göras.

  Alice Tegnér (1864-1943) är först och främst känd som barnvisekompositör. Många av våra allra mest kända och bästa barnsånger har skrivits av henne.
  I den här boken blir bilden av Alice Tegnér väsentligt mer komplex. Hon hade ambitionen – men hindrades delvis av sin tids fördomar – att utvecklas till en bredare konstmusikalisk tonsättare. Vid sidan av barnvisorna blev det mest bruksmusik, skriven för särskilda tillfällen och för undervisningen: sånger, körmusik och pianostycken. Ett större verk, en violinsonat, utgör närmast ett 20 minuters undantag i produktionen; annars är det mesta småstycken – men av högsta kvalitet!
  Alice Tegnér Sällskapets ordförande, Gudrun Tegnér, har uppdragit åt flera engagerade författare att skriva om olika sidor av Alice Tegnérs verksamhet. Redaktören själv skriver om Alices liv, med utgångspunkt från bland annat tidigare okända brev. Andra behandlar Alices förhållande till folkmusiken, konstmusiken, barnmusiken m.m.
  Några texter av Alice Tegnér själv publiceras här för första gången.

  Textdelens innehåll:
  Alice Tegnér och Ett liv fyllt av musik, Gudrun Tegnér
  Fru Musica på Djursholm, Ingemar von Heijne
  Curriculum vitae, Alice Tegnér
  Mörker, Alice Tegnér
  Alice Tegnér och konstmusiken, Eva Öhrström
  Alice – redaktör för Sjung, svenska folk! Gustaf Zethelius
  Alice Tegnér och den folkliga musiken, Marie Länne Persson
  Om rytm, Alice Tegnér
  Alice Tegnér och barnvisekulturen, Kajsa Paulsson
  Kära Alice! Birgitta Bäckström
  Musik – i fast form, Gudrun Tegnér
  Alice Tegnér och hennes kompositioner, Astrid Selling Sjöberg och Ingrid Pi Björngreen Nilsson
  En rik källa, Bo Ejeby

  Förutom dessa texter innehåller boken inte mindre än 72 musikstycken av Alice Tegnér – solosånger, körsånger, pianostycken och musik för cello och piano. Denna musik har inte tidigare publicerats eller har bara funnits i sedan länge utgångna samlingar. Urvalet har gjorts ur en stor samling av Alice Tegnérs efterlämnade manuskript. Här finns en rik källa att ösa ur för sångare och musiker, allt från enkla vismelodier till genomkomponerade romanser och från små karaktärsstycken för pianoelever till stycken i Chopins anda.

  Som komplement till bokens texter och noter finns en bifogad CD med nyinspelat material. För soloinsatserna svarar sopranen Karolina Andersson och barytonen Olle Persson; körsångerna framförs av Rilkeensemblen under ledning av Gunno Palmquist, och pianosolist och ackompanjatör är Magnus Ricklund.

  Lira Musikmagasin ger boken utmärkelsen ”Lira gillar”:
  ”… denna omfattande och mycket rekommenderade biografi … Respektfullt men långt ifrån romantiserande breddar boken den gängse uppfattningen om henne. … Konflikten mellan den musikaliska passionen och förväntningarna som maka och moder är en ständigt återkommande punkt i medförfattarnas välskrivna sakprosa.” Tomas Jonsson, Lira

  ”Alices mångfacetterade liv skildras i boken, och jag fascineras av berättelserna som blir levande i de olika skribenternas texter … Dessa skribenter bidrar till att göra bilden av Alice så bred som möjligt. Och man har lyckats fullt ut, Alice har blivit levande, vilket inte var en dag för tidigt … Efter att ha läst, spelat, sjungit och lyssnat, kan jag inte annat än rekommendera denna bok. Länge leve Alice!” Carin Åkesson, Sändaren

  Putte Wickman, klarinettist

  REA-priset är giltigt under tiden 27 februari – 30 mars. Men förhandsbeställningar kan göras.

  Putte Wickman var en av världens främsta klarinettister, känd för sin vackra ton och för sin musikaliska bredd.

  Den här boken är baserad på en lång intervju med Putte, där han berättar om sitt liv som musiker under mer än sex decennier. Den livfulla berättelsen kryddas med dråpliga anekdoter om färgstarka kollegor, omfattande konsertturnéer och mer eller mindre galna upptåg – något som präglade spjuvern Putte under alla år.
  Till denna berättelse har Jan Bruér fogat minnen förmedlade av en rad människor som kände Putte väl – musikervänner, familjemedlemmar, journalister etc. Tillsammans bildar dessa minnen en mosaik som ges ytterligare liv av ett rikt bildmaterial. Många av bilderna har aldrig tidigare varit publicerade.
  Boken avslutas med en diskografi, som täcker allt som spelats in och getts ut i Putte Wickmans namn.
  Som bonus har Jan Bruér ställt samman en CD med delvis unikt material från Puttes hela karriär mellan 1945 och 2005. Skivan inleds med historieberättaren Wickman och vad som hände när han boxades med Miles Davis.

  Jan Bruér är jazzforskare och musikproducent. Sin första kontakt med Putte Wickman hade han 1956, då han som 13-åring intervjuade musikanten för en lokaltidning.

  Följande personer har bidragit med sina minnen av Putte Wickman:
  Svend Asmussen, Hans Backenroth, Hasse Burman, Claes Crona, Kjerstin Dellert, Anders Eljas, Göran Fristorp, Martin Fröst, Per Goldschmidt, Rune Gustafsson, Lars Jansson, Hasse Kahn, Erik Kjellberg, Vicky von der Lancken, Gunnar Lindgren, Lisa Linn, Jan Lundgren, Wenche Myhre, Göran Olson, Janne Schaffer, Jonas Sima, Gustaf Sjökvist, Bosse Sylvén, Viktoria Tolstoy, Lars Westin, Basse Wickman, Sylvia Wickman, Rune Öfwerman , Pétur Island Östlund.

  ”Boken var väntad. Den måste komma, det bara är så. Men det blev en annorlunda biografi sammanställd av Jan Bruér. Det är fakta och minnesord. ’Putte Wickman, klarinettist’ är titeln som egentligen säger allt … Boken måste rekommenderas och det inte bara till jazzintresserade.” (Lennart Götesson, Dala-Demokraten)

  ”Den läsvärda boken är inte bara en biografi över en av våra främsta jazzmusiker utan också ett intressant stycke svensk jazzhistoria från 1940-talet till nutid.” (Hans-Erik Bergman, Sundsvalls Tidning)

  ”Ett styck svensk jazzhistoria och en bra introduktion till att lyssna på Putte Wickmans inspelningar. Kan också läsas som exempel på hur en jazzmusikerbiografi ska berättas, och vilka roller jazzmusikern förväntas uppfylla.” (Alf Arvidsson, alfarvidssonblogg)

  ”… en viktig bok som bör läsas av alla musikintresserade. Den handlar om en stor musikant i vår tid.” (Leif Wigh, OrkesterJournalen)

  ”Sammanfattningsvis blir det hela ett färgstarkt puzzel av texter och bilder som berättar en rik historia om ett rikt liv i musiken. Ett extra plus förtjänar boken för den avslutande diskografin … Boken ’Putte Wickman, klarinettist’ är ett värdigt testamente.” (Claes Olson, musikindustrin.se)

  Den kreativa lögnen. Tolv kapitel om Glenn Gould

  Glenn Gould (1932-1982) var en av det förra århundradets allra främsta pianister, samtidigt omstridd och geniförklarad. Den danske tonsättaren och författaren Karl Aage Rasmussen tecknar ett färgrikt porträtt av den legendariske musikern och diskuterar ingående den kult som uppstod kring hans person och hans inspelningar.
  Gould var på många sätt en excentrisk person. Som pianist var han både älskad och kritiserad för sina säregna tolkningar av Mozart och Beethoven. Som människa var han känd för att vara extremt hypokondrisk och för att inte släppa någon annan människa in på livet. Han slutade tidigt att uppträda på konsertscenerna, med motiveringen att publiken bara kom i hopp om att han skulle spela fel: De ser konserten som ett gladiatorspel, sa han. Efter tiden som konsertpianist ägnade Gould återstoden av sitt liv åt grammofoninspelningar, radiodokumentärer och skriftställeri.

  ”Sammantaget är boken Den kreativa lögnen otroligt bra. Och det här är nog en bok att komma tillbaka till – många gånger.” (Katarina Karlsson-Algesten, Mitt i musiken, SR)
  ”Bo Ejeby är all heder värd för sina Gould-insatser på svensk bokmarknad. Inget annat förlag har lyft ett finger.” (Tommy Sundin, Västerbottens-Kuriren)
  Om den danska utgåvan:
  ”Kanske det bästa som skrivits om Gould, och dessutom en förnämlig meditation om musik och liv i vår tid.” (Jakob Levinsen, Berlingske Tidende)
  ”En bok om musik som förtjänar lika många läsare som huvudpersonen, Glenn Gould, har lyssnare.” (Peter Michael Hornung, Politiken)

  Wallneriana. Tretton samtal med Bo Wallner

  Bo Wallner (1923-2004) hör som pedagog, skribent, folkbildare och ideolog till den senare hälften av 1900-talets centrala gestalter i svenskt musikliv.
  Vid Musikhögskolan i Stockholm undervisade han drygt 40 årskullar i musikens historia och formlära, i en roll där han från början bytte ut föreläsarens mot animatörens och tankeväckarens.
  Genom sina mångåriga kontakter med tonsättare i olika generationer fick han djupa inblickar i det samtida musikskapandet och stod som ideolog nära den lika uppskattade som omdebatterade Måndagsgruppen. Sin omfattande och mångskiktade författarbana krönte han med en omfångsrik och djuplodande biografi över Wilhelm Stenhammar.
  Om denna betydande livsgärning samtalar här Bo Wallner med förutvarande producenten vid Sveriges Radio P2 Jan Lennart Höglund. De tretton samtalen sändes ursprungligen som en radioserie vårvintern 1997.
  Wallneriana ingår i Musikaliska akademiens skriftserie.

  Ericskrönikan – Tio samtal med Eric Ericson

  Polarpristagaren Eric Ericson är vår – och hela världens – främsta körledare. I ”Ericskrönikan” berättar han om sitt liv och sin verksamhet som dirigent och pedagog. På ett personligt och okonstlat sätt ger han sin syn på musik och musicerande, berättar om viktiga händelser och skeenden under sitt långa körliv och förmedlar bilder och intryck av människor han mött.
  Sverige räknas som ett av de allra främsta körländerna i världen. Här finns både en bredd och en elit. Till stor del är detta en mans förtjänst: Eric Ericsons. Han har utbildat en lång rad av våra körledare, som i sin tur blivit mycket framgångsrika både inom landet och internationellt. Arbetet som lärare och professor vid Musikhögskolan i Stockholm betraktar han som sin kanske viktigaste gärning.
  I många år var han anställd som kormästare på Sveriges Radio, med Radiokören och det som kom att heta Eric Ericsons kammarkör som sina instrument. Dessa båda körer har han lett fram till absolut världsklass.
  Samtalen i ”Ericskrönikan” leds av Jan Lennart Höglund, producent på Musikradion P2, som också ursprungligen sände samtalen.
  Boken är illustrerad med bilder ur Eric Ericsons privata arkiv. ”Ericskrönikan” ingår i Musikaliska Akademiens skriftserie.

  Johann Sebastian Bachs orgelverk. En handbok. Upplaga 2

  Organisten och orgelprofessorn Hans Fagius bok om Johann Sebastian Bachs samtliga orgelverk utkom första gången 2010. Det är en handbok som vänder sig till både interpreter och lyssnare. Boken, som fick ett entusiastiskt mottagande och erhöll strålande recensioner, har varit slutsåld en tid men ges nu ut igen.

  Inför nyutgivningen har Hans Fagius gått igenom hela boken på nytt. I det nya förordet skriver han: ”Sedan denna bok utkom i slutet av 2010 har det hänt en hel del inom Bachforskningen. I boken fanns tidigare en del sakfel som nu har rättats. Vissa språkliga detaljer har putsats till. Och det har tillkommit åtskilliga hänvisningar till nya viktiga böcker. Två nya notutgåvor av Bachs samtliga orgelverk har också initierats under senare år. Olika detaljer från dessa nya böcker och utgåvor har fått utgöra grunden för denna revidering.”

  I bokens första del ges en kortfattad biografi över Bachs liv; någon modernare sådan finns inte på svenska. Här berättar Fagius också om Bachs verksamhet som organist, om orgelmusikens funktion och om de orglar som Bach spelade på. Läsaren får också insikter i Bachs intresse för musikalisk retorik och talsymbolik.

  Bokens huvuddel utgörs av verkbeskrivningar av samtliga orgelverk. Varje genre och varje samling inleds med en kort berättelse om bakgrund och innehåll. Verken beskrivs ofta i detalj och med värderande synpunkter. I varje verkbeskrivning ger Hans Fagius också förslag till hur styckena kan registreras och dessutom vissa idéer om interpretation. Ett stort antal illustrerande notexempel förtydligar resonemangen.

  ”Med fyra ord skulle jag kunna sammanfatta min och tror jag många svenska organisters första och spontana intryck av denna bok: Äntligen allt på svenska! Hans Fagius … delar generöst med sig av sitt stora kunnande, och det på ett sätt som även gör det intressant för alla läsare, inte bara inbitna ’orgelfreaks’ … Rätt använd kommer Hans Fagius bok om Bachs orgelverk att bli till stor nytta och nöje för många i vårt land, både professionella musiker och kunskapstörstande amatörer, såväl i som utanför den kyrkliga miljön.” Martin Riessen, Orgelforum

  ”Redan förordet är värt pengarna.” Så börjar Mats Åberg sin recension i Kyrkomusikernas Tidning. Här är några fler omdömen från samma långa och positiva recension: ”Det Hans Fagius gjort är ett enastående arbete … Det finns … en aldrig sinande ström av mer eller mindre akademiska artiklar om Bachs musik. Här har vi istället en livs levande människa som är både musikforskare och musikant. Det finns alltför få av den sorten … Intressantast i Del II [verkanalyserna] är enligt min mening hur Hans Fagius tecknar varje enskilt verks bakgrund. Vi får veta när och var de komponerades, Bachs inspirationskällor, paralleller till andra verk och jämförelser i sidled och djupled. Författaren lägger i dagen en oerhörd kunskap … Det är en härligt tjock och vacker bok att hålla i sin hand. Och de många notexemplen, orgelfasaderna och rubrikerna gör texten genombruten och layouten tilltalande.” Mats Åberg, KMT

  ”Fagius bok, som sammanfattar mer än fyrtio års umgänge med Bachs orgelmusik, är kanske i första hand en handbok för organister. Men den har i sin ambition att komma åt orgelns betydelse för Bach blivit något mycket mer än så. Inte minst för dess första del som faktiskt är den första biografin över Bach på svenska i modern tid. Ett avsnitt som belyser Bachs oerhörda nyfikenhet och samlarflit.” Martin Nyström, DN, under rubriken ”Bachs orgelverk med kunnig drive”.

  ”… förutom att ha en rigorös, rejält detaljerad genomgång av orgelverken, alla!, inkluderande personliga tankar om hur de ska framföras, finns här den första biografin på länge om Bach, där Fagius också kopplar senare tidens forskningsrön med intresseväckande skrivningar om hur Bach resonerade till det rent biografiska materialet. Bli icke skrämd, Fagius lägger fram sin sak på ett både inträngande och engagerande sätt som en god pedagog.” Betyg 5/5. Jan-Erik Zandersson, Nya Upplagan

  ”Denna grundliga bok är till glädje för både organister och vanliga lyssnare, om än på olika plan. På ett initierat sätt visar den hur också instrumental musik kan vittna om den kristna tron.” Stefan Pehrson, Världen idag

  Författaren Hans Fagius är välkänd för alla orgelvänner. Hans är född 1951 i Norrköping och är sedan många år en av Sveriges allra främsta och mest aktiva konsertorganister. Efter studier för Bengt Berg, Alf Linder och Maurice Duruflé har han flitigt turnerat som organist i de flesta världsdelar med en repertoar som spänner över alla epoker, men främst med barockmusik och romantisk musik. Som grammofonartist har Hans Fagius, i första hand på det svenska märket BIS, spelat in musik av Liszt, Saint-Saëns, Widor, Karg-Elert, Duruflé och Mendelssohn, samt inte minst en komplett version av Bachs orgelverk.

  Efter att i flera år ha varit lärare vid musikhögskolorna i Göteborg och Stockholm är Hans sedan 1989 professor vid Det kgl. danske Musikkonservatorium i Köpenhamn. Han är en eftertraktad lärare vid olika mästarkurser, och är regelbundet jurymedlem vid internationella orgeltävlingar över hela världen. Sedan 1998 är han ledamot av Kungliga Musikaliska Akademin, 2005 mottog han Lunds kommuns kulturpris och 2008 Gotthard Arnérs stipendium för orgelkonstens främjande.

  Del I: Bakgrund till musiken
  Förord
  Kort biografi
  Bachs musikaliska språk
  Orgelmusikens funktion
  Bachs orglar

  Del II: Verkbeskrivningar
  De fria orgelverken
  Koralbundna verk
  Orgelbüchlein
  Schüblerkoralerna
  Leipziger Choräle eller Achtzehn Choräle
  Clavier-Übung Dritter Theil
  ”Kirnbergersamlingen” och ”Einzeln überlieferten Choräle”
  Neumeisterkoralerna
  Koralpartitor

  Som bilaga till boken medföljer en CD-skiva, inspelad av Hans Fagius på orgeln i Eslövs kyrka i juni 2010. Förutom några representativa verk från olika perioder och i olika stilar finns här också två stycken som inte tidigare presenterats på den kompletta inspelning som Fagius gett ut på Bis Records: Fantasi c-moll BWV 1121 och koralfantasin över Wo Gott der Herr nicht bei uns hält BWV 1128.

  Innehåll CD
  Preludium och fuga C-dur BWV 531
  Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, koralfantasi BWV 1128
  Fantasi c-moll BWV 1121
  Koraler ur Orgelbüchlein:
  Helft mir Gottes Güte preisen BWV 613
  Das alte Jahr vergangen ist, à 2 Clav. & Ped. BWV 614
  In dir ist Freude BWV 615
  Mit Fried und Freud ich fahr dahin BWV 616
  Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf BWV 617
  Preludium och fuga G-dur BWV 541
  Concerto a-moll (efter A. Vivaldis Concert a-moll för två violiner, stråkar och continuo op. 3 nr 8) BWV 593
  Triosonat G-dur BWV 530
  Ur Leipziger Choräle:
  Schmücke dich, o liebe Seele, à 2. Clav. et Pedal BWV 654
  Preludium och fuga h-moll BWV 544

  Orgeln i Eslövs kyrka är byggd 1952 av Flentrop Orgelbouw, Zandaam, Holland. Den genomgick en omfattande renovering 2004, såväl tekniskt som klangligt. Trots att instrumentet måste ses som en neobarock orgel och är kraftigt inspirerat av orgelrörelsens ideal, framstår den som idealisk för Bachs musik, och ett av de främsta instrumenten i sin stil i Sverige.

  Av och till Satie. En brevbiografi

  En av förlagets äldsta – och mest sålda – böcker är Ornella Voltas brevbiografi om den franske tonsättaren Erik Satie. Nu finns den i pocket!

  Av alla färgstarka personligheter i förra sekelskiftets Paris var Erik Satie (1866-1925) en av de mest excentriska och mytomspunna. Han var en centralfigur i de kretsar där modernismens pionjärer möttes: Debussy, Stravinskij, Poulenc, Apollinaire, Cocteau, Man Ray, Picabia, Picasso…
  Ornella Volta har skapat en livfull biografi över Saties liv med utgångspunkt i hans egna lakoniska, kvicka och elaka brev. Men också med hjälp av brev till Satie och inte minst de många vännernas och ovännernas brev om honom.
  Bokens många illustrationer är utförda av Cocteau, Man Ray, Picasso, Satie själv och många andra samtida.

  Av och till Satie har en inledning av John Cage, en av Saties stora lärjungar. Han skriver till Ornella Volta: ”Jag har just läst färdigt din bok. Jag älskar den. Det är inte många andra jag kan säga det om.”

  Ornella Volta är konstnärlig ledare vid Archives de la Fondation Erik Satie i Paris.

  ”…en av årets vackraste böcker, därmed helt i samklang med Saties spirituella musik.” (Carl Olov Sommar, Ö-C)
  ”I den underbara boken Av och till Satie kommer man denna särpräglade personlighet förunderligt nära.” (Bertil Palmqvist, Arbetet)
  ”En föredömlig volym.” (Ingemar Unge, Vi)
  ”En mycket smakfull utgåva.” (Martin Nyström, Expressen)
  ”För Satie-beundraren är den en sann skattkammare, men den erbjuder även stor glädje för den som i största allmänhet är intresserad av sekelskiftets konstnärliga pulsslag i Paris.” (Kristina Lundblad, Ariel)

  Johann Sebastian Bach – ett förpliktande arv

  Paul Hindemith – en av vårt sekels stora tonsättare – ger i denna bok sin syn på föregångaren Johann Sebastian Bach.

  Hindemith (1895-1963) hyllar naturligtvis Bach för hans oöverträffade musik, men han visar också på en del mänskliga sidor hos Bach som tenderar att döljas eller förnekas då man gör en människa till ett monument.

  Hindemiths text är ett tal hållet 1950 vid 200-årsminnet av Bachs bortgång. I ett efterord till denna svenska utgåva skriver Gunnar Bucht om sina två äldre kollegor ur ett personligt och nutida perspektiv.

  ”Paul Hindemiths tal om Bach är fascinerande. Det förtjänar att sträckläsas och sedan läsas en gång till…”(Björn Stålne, Musiknytt, P2)

  ”Man frapperas av tyngden och kraften i Hindemiths välformulerade utläggningar från 1950.”(Gert-Ove Fridlund, Gränslöst)