Wallneriana. Tretton samtal med Bo Wallner

Jan Lennart Höglund           


Bo Ejeby Förlag
126 s. Inb. Ill. 2005.
Artikelnr: 424

Kategorier: , ,

190.00 SEK

Information

Bo Wallner (1923-2004) hörde som pedagog, skribent, folkbildare och ideolog till den senare hälften av 1900-talets centrala gestalter i svenskt musikliv.

Vid Musikhögskolan i Stockholm undervisade han drygt 40 årskullar i musikens historia och formlära, i en roll där han från början bytte ut föreläsarens mot animatörens och tankeväckarens.

Genom sina mångåriga kontakter med tonsättare i olika generationer fick han djupa inblickar i det samtida musikskapandet och stod som ideolog nära den lika uppskattade som omdebatterade Måndagsgruppen. Sin omfattande och mångskiktade författarbana krönte han med en omfångsrik och djuplodande biografi över Wilhelm Stenhammar.
Om denna betydande livsgärning samtalar här Bo Wallner med förutvarande producenten vid Sveriges Radio P2 Jan Lennart Höglund. De tretton samtalen sändes ursprungligen som en radioserie vårvintern 1997.
Wallneriana ingår i Musikaliska akademiens skriftserie.

Recensioner | Reviews

”Här framtonar bilden av en skärpt och kunnig stilist som satte sin prägel på musiklivet i många sammanhang, lärare vid Musikhögskolan i Stockholm, nära knuten till den modernistiska Måndagsguppen samt djupborrande forskare, speciellt i den monumentala biografin över Wilhelm Stenhammar – bortåt 2000 sidor!” – Henry Frid, Skånska Dagbladet

Vi rekommenderar också… | Also recommended…