Wallneriana. Tretton samtal med Bo Wallner

Jan Lennart Höglund           


Bo Ejeby Förlag
126 s. Inb. Ill. 2005
Artikelnr: BEF - 424

Kategorier: , ,

190.00 kr

Information

Bo Wallner (1923-2004) hörde som pedagog, skribent, folkbildare och ideolog till den senare hälften av 1900-talets centrala gestalter i svenskt musikliv.

Vid Musikhögskolan i Stockholm undervisade han drygt 40 årskullar i musikens historia och formlära, i en roll där han från början bytte ut föreläsarens mot animatörens och tankeväckarens.

Genom sina mångåriga kontakter med tonsättare i olika generationer fick han djupa inblickar i det samtida musikskapandet och stod som ideolog nära den lika uppskattade som omdebatterade Måndagsgruppen. Sin omfattande och mångskiktade författarbana krönte han med en omfångsrik och djuplodande biografi över Wilhelm Stenhammar.
Om denna betydande livsgärning samtalar här Bo Wallner med förutvarande producenten vid Sveriges Radio P2 Jan Lennart Höglund. De tretton samtalen sändes ursprungligen som en radioserie vårvintern 1997.
Wallneriana ingår i Musikaliska akademiens skriftserie.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…