La Folia

Margareta Jersild   Märta Ramsten        


Bo Ejeby Förlag
288 s. + CD. Inb. Ill. 2008.
Artikelnr: 486

Kategorier: , , ,

250.00 SEK

Information

En storslagen bok om en anspråkslös liten melodi!

En europeisk melodi i svenska musikmiljöer – så lyder undertiteln till musikvetarna och musiketnologerna Margareta Jersilds och Märta Ramstens bok om folia-melodin.

La folia, Folies d´Espagne, Den spanska dårskapen – namnen är många på detta outslitliga tema som vandrat genom musikhistorien i mer än 400 år och varierats i det oändliga. Ursprungligen från Spanien och Portugal har melodin tagit sig upp genom Europa och fått ett starkt fäste i Sverige, inte minst i folkliga musikmiljöer.

Corellis variationer över folia-temat är välkänt, likaså den svenska, politiska Sinclairsvisan. I våra dagar har bland andra Olle Adolphson och Alf Hambe använt sig av temat. Författarna har spårat och följt folian i olika musikmiljöer allt ifrån dess första nedslag på svensk mark.

En cd med svenska foliainspelningar medföljer boken. I bokens appendix publiceras för första gången foliatemat med variationer ur svenska lut-, gitarr- och klavertabulaturer från cirka 1700 (transkriberade) samt den västgötske hautboisten Blidströms notbok från 1715 (i faksimil).

Margareta Jersild och Märta Ramsten är båda docenter i musikvetenskap och tillhör landets ledande musiketnologer. Båda har en rik produktion av böcker och artiklar inom området. Märta Ramsten har också medverkat i olika programserier i Sveriges Radios P2.

Recensioner | Reviews

”Det här är en fantastisk sammanställning av folians väg till Sverige, dess utveckling, bruk och utbredning … Till boken följer en CD. Det här är en guldgruva och här blir utvecklingen och variationen tydligt åskådliggjord. Författarna har verkligen lyckats illustrera folians svenska resa under tre sekel.” – Max Thoursie, Tidig Musik

”Alla möjliga arkivalier och inspelningar har två renommerade visforskare, Margareta Jersild och Märta Ramsten, inventerat, penetrerat och klassificerat i en beundransvärd, faktarik bok, La Folia.” – Carlhåkan Larsén, Sydsvenskan

”Deras avgränsade djupstudie ger i kraft av sina ambitioner ett avgörande bidrag till förståelsen av hur folian faktiskt blev svensk. Men i en vidare mening lyckas den också förmedla några av de svårfångade mekanismer och processer som ytterst handlar om melodiers vandringar, interaktion mellan olika musikmiljöer och sist, men inte minst, samspelet mellan gehörs- och skrifttradition.” – Magnus Gustafsson, Svensk Tidskrift för Musikforskning

”Denne boka er et interessant og overbevisende eksempel på hvordan et studium med utgangspunkt i en enkel melodi eller tonerekke kan bli til et omfattende og spennende resultat som handler om mer enn en melodi, dens vandringer og varianter. Vi får presentert mye god kunnskap om musikalisk praksis og uttrykk i de ulike sosiale lag og samfunnsforhold gjennom historia … Dette er enspirert og grundig arbeid, skrevet slik at det blir spennende lesning. En solid fagbok som trygt kan anbefales.” – Ingrid Gjertsen, Spelemannsbladet

Vi rekommenderar också… | Also recommended…