Upptakter i den svenska vokalmusikens historia

Folke Bohlin           


Bo Ejeby Förlag
Ca 150 s. Hft. 2014.
Artikelnr: 639

Kategorier: , ,

210.00 SEK

Information

Det gemensamma temat för detta urval av personliga och vetenskapliga uppsatser är sångliga ”begynnelser”. Folke Bohlin skriver om några svenska körers ursprung och framväxt: OD, Lunds Studentsångare och Uppsala Akademiska Kammarkör, om hur man börjar sjunga på svenska i den medeltida gudstjänsten, om den äldste inhemske diktaren av latinsk liturgisk sång, om den lutherska psalmsångens stegvisa införande, om begynnelseorden i Studentsången (”Sjungom studentens …” eller ”Sjung om studentens …”), om den första svenska operan med mera.

Folke Bohlin har rika erfarenheter av svenskt körliv – som körsångare, köradminstratör, kördirigent och körforskare – och är professor emeritus i musikvetenskap vid Lunds universitet.

Innehåll:
ATT SÄTTA SÅNG I GÅNG – SJÄLVUPPLEVT
Musiken i biskopsgården
En kör blir till (om Uppsala Akademiska Kammarkör)
OD:s första Caprice. En programförklaring
Lundasymposium om nutida musik

HUR BÖRJADE DET? OM VISSA SÅNGER OCH SÅNGTRADITIONER
Brynolffrågan. En granskning av Ingmar Milvedens Neue Funde
Till frågan om församlingssång före reformationen
Den reformatoriska sångrörelsen i Östersjöområdet
Tidig mässång på svenska i Västerås stift
Luthers Credo-psalm och Den svenska mässan 1531
Sveriges äldsta koralsamling. Ett fynd i Gamla Uppsalas kyrkoarkiv
Den första svenska operan – ett kungadrama med efterspel
Fyrstämmig studentsång. Ett 200-årsminne
J.C.F. Hæffners Svenska sånger (1818)
När grundades Lunds Studentsångförening?
Bron och studentsångarna
Hur börjar Studentsångens text? En musikforskares svar på den gamla stridsfrågan
När blev OD OD?
Den melodiska vokabulären i några Bäck-motetter

UPPTAKTER TILL VOKALMUSIKFORSKNING
Projektförslag om en svensk koralregistrant
Förslag till nordiskt körforskningsprojekt
Körforskning. En lägesrapport och ett organisationsförslag

Recensioner | Reviews

”Sveriges bästa bidrag till de senaste 100 årens internationella kultur är dess sångares. Med sina Upptakter i den svenska vokalmusikens historia har Folke Bohlin gett ett lärt och läsvärt bidrag till mitt personliga påstående.” – Folke Freund, Opus

”Antologin … speglar en mångsidig, engagerad och långvarig gärning i musikens tjänst.” – Henrik Tobin, Kyrkomusikernas Tidning

Vi rekommenderar också… | Also recommended…