Sjungande berättare. Vissång som estradkonst 1900-1970

Marita Rhedin           


Bo Ejeby Förlag
285 s. Inb. + CD. 2011.
Artikelnr: 608

Kategorier: , ,

240.00 SEK

Information

2017 tilldelades Marita Rhedin Olrogstipendiet! Juryns motivering lyder:
”Marita Rhedin tilldelas Olrogstipendiet för sin doktorsavhandling Sjungande berättare som innehåller unik forskning kring vissången som estradkonst 1900-1970, den litterära visan och dess företrädare på scenen. Med denna forskning kring uppförandepraxis bidrar hon till ökad förståelse för tradition och förnyelse över tid och stimulerar musikstuderande på olika nivåer att förfina och medvetandegöra det egna musikaliska uttrycket.”

Med utgångspunkt i inspelningar av vissångare från 1900-talets början fram till slutet av 1960-talet har Marita Rhedin studerat hur svensk vissång och dess uppförandepraxis utvecklats.

Särskilt är det den så kallade litterära visans uppsving under 1930-talet och början av 40-talet som behandlas, med företrädare som Evert Taube, Karin Juel och Gunnar Turesson. Men även visan som estradkonst under tidigt 1900-tal, med så vitt skilda artister som Sven Scholander, Delsbostintan, Skånska Lasse och Nils G. Svanfeldt, ägnas stort utrymme. 1960-talets ”visvåg” exemplifieras med hjälp av Fred Åkerström och Cornelis Vreeswijk.

En CD-bilaga med 12 spår illustrerar författarens resonemang.

Marita Rhedin är sångerska och sångpedagog. Läs mer om henne på Göteborgs Universitets hemsida. Detta är Rhedins doktorsavhandling i musikvetenskap.

Recensioner | Reviews

”Mycket av det hon skriver framstår som självklart när man läser det, detta sagt i positiv bemärkelse. Man tänker: ja, naturligtvis är det så, varför har jag inte tänkt på det förut? … Jag har haft mycket nöje av att läsa den här boken. Den är välskriven och tankeväckande, jag kan varmt rekommendera den till alla visintresserade.” – Finn Zetterholm, Visor

”… ovanligt välskriven och lättläst avhandling där vi kan följa vissångens framväxt på estraden via mönsterbildande sångare.” – Märta Ramsten, Svensk Tidskrift för Musikvetenskap

”Avhandlingsformens vetenskapliga krav borgar inte sällan för ett kompakt läsmotstånd, men i detta fall är det inte sällan rätt underhållande. Inte minst har Rhedin en väl utvecklad stilkänsla i valet av citat ur historiens gömmor.” – Jonas Bergroth, Lira

Vi rekommenderar också… | Also recommended…