Lars Johansson Lucidor. Wärldslige & Andelige wisor

Martin Bagge   Lasse Lucidor        

180.00 SEK

Information

Ingen vet hur 1600-talsskalden Lucidors visor lät, eftersom musiken till dem inte bevarats. Efter ett långt och intensivt forskningsarbete har dock Martin Bagge – välkänd tolkare av Bellmans och Dalins visor – lyckats rekonstruera ett tjugotal av sångerna. De melodier som kommit till användning är hämtade ur samtida psalm- och visböcker från Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike, men också från operalitteraturen.
Till sin hjälp med arrangemangen m.m. har Martin Bagge haft Mikael Paulsson, lutenist och musikalisk ledare för barockoperaensemblen ”Utomjordiska”. Sångerna återges med melodi, generalbas och modern ackordanalys.
Lucidors texter har beundrats av många av våra poeter: Bellman, Karlfeldt, Taube, Ferlin och Vreeswijk. Nu är det återigen möjligt – efter 340 år – att sjunga denna färgstarka poesi – ur en vacker bok i stort format och med illustrationer från Lucidors egen tid.

Separat finns också en CD på Footprint Records (FRCD 018) med musiken, framförd av Martin Bagge, Mikael Paulsson och ensemblen Corona Artis, allt framfört på tidstrogna instrument.

Skulle Jag sörja då vore Jag tokot

Innehåll:

Hwarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Skulle Jag sörja då wore Jag tokot
Så måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
I Männ af höga Sinnen
Mit Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ängslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Hwad begär du Hierta lilla?
Ich liebe dich
Soll denn/ lieblichste Climene
Iris aldrabäste Wänn
Lät hwem som will gå
Grymme Tartar/ stygge Took
Nys när Frigga satt i bade
Vsle Men’ske Barn betrakta
Mälare Nymphers Chor / Berg Råårs Chor
O Chloris alla Herdars wän
Klagt jhr klugen Pierinnen
O Syndig Man/ som säker äst og trygger
Herre Gud för tig iag klagar
It samtaal emellan Döden och en säker Menniskia
O Ewighet! dijn längd mig fast förskräkker

Recensioner | Reviews

”Svensk visa har fått ett tillskott i klass med Bellman och Taube, på ett språk som lyser i varje fras, med smidiga melodier av unik tidsfärg. Och ändå är de helt nyfunna… Redan att läsa den oerhört vackra boken – med insiktsfulla introduktioner av förutom Bagge och Paulsson också professor Stina Hansson – är en lycka. Detta blir en hörnsten i vår svenska viskonst.” –

”… ett praktverk… Samlingen, som dessutom innehåller korta men goda texter om Lucidor, borde ha en plats bredvid samlingar av Bellman och Taube på de flesta bibliotek.” – Morgan Palmqvist, Bibliotekstjänst

”… ett mycket ambitiöst, grundligt och vällovligt projekt som kan bidra till att levandehålla Lasse Lucidors skaldekonst.” – Anna Lundström, Nerikes Allehanda

”En ovanlig och härlig bok!” – Kammarmusiknytt

Vi rekommenderar också… | Also recommended…