Ack, Libertas!

Lars Wivallius   Jan Olof Rudén   Martin Bagge   Mikael Paulsson  


Bo Ejeby Förlag
104 s. Inb. 2011.
Artikelnr: 554

Kategorier: , ,

180.00 SEK

Information

Wivallius dikter har fått musik!

Lars Wivallius (1605–69) var en av det svenska 1600-talets flitigaste och mest begåvade poeter. Dock är han med rätta känd i lika mån som skald och skojare. Åtskilliga är de lögner och bedrägerier som Wivallius stod för – och som han straffades för med frihetsberövanden under många år.
Just detta att Wivallius fängslades och sattes i förvar har också gett upphov till många av hans allra främsta dikter, präglade av en obändig längtan till friheten – ”Ack, Libertas!”
Till hans mer kända dikter hör Klagevisa över denna torra och kalla vår. Den sjöngs troligen till den melodi som brukar kallas Dagvisan (Den signade dag). Men man vet annars inte mycket om vilka melodier dikterna är tänkta till. Nu har musikforskaren Jan Olof Rudén funnit och samlat 25 melodier från Wivallius egen tid och fört samman dessa med hans dikter. Till sin hjälp har Rudén haft musikerna Martin Bagge och Mikael Paulsson, som tidigare gjort ett likartat arbete med Lasse Lucidors dikter, publicerade i boken ”Wärldslige & Andelige Wisor”. Läs mer om Rudéns arbete på ordommusik.se.

Separat finns också en CD med klingande musik, framförd av sångaren Martin Bagge, lutenisten Mikael Paulsson och ensemblen Mare Balticum.

Innehåll:

Itt hastigt bud att färdas hän
Lobet nicht, Herre, den Namen dein
Wie sollt ich, Herr, in solchem Zwang
Morgen- und Abendgesang
Min hjärtans tröst och lilja
Ack ve, ack ve, min jämmer stor
Jeg skylder ingen før min død
Om jeg nu dør og falder ner
Gustavus ein Schwed geboren
Gärna det sker fast man är vrer
Mirabile fantasticon
Ack Herre min Gud, hur är mina fiender många
Amor han kan som en tyrann
Ack fader dock betrakter
Jag hörde fågel näktergal
Ack libertas, du ädla ting!
Maria Eleonoras klagovisa
Lärkans sång är allsintet lång
Varer nu glad mine fiender all
Som en sjöman uti stor far
Min Gud du mig benåde
Vill du, o Gud, med din grymhet
Ropa till Gud, min själ, med flit
Klagevisa över denna torra och kalla vår
Väktaresång. Företal
O tröstrike sol

Vi rekommenderar också… | Also recommended…