Är jag född så vill jag lefva

Carl Michael Bellman   Mikael Paulsson (arr)        


Bo Ejeby Förlag
68 s. SATB + soloröst. 2020.
Artikelnr: 1389

Kategorier: , ,

95.00 SEK

Information

Inte mindre än 16 nya arrangemang av Carl Michael Bellmans sånger, de flesta välkända, några mindre bekanta. Sångerna låter sig lätt formas till ett sceniskt spel, men kan förstås också sjungas separat i vanligt konsertsammanhang. Visornas arrangör är lutenisten och körledaren Mikael Paulsson, som i många år ägnat sig åt Bellmans musik, bland annat som ackompanjatör åt landets kanske främsta Bellmantolkare Martin Bagge. Om samlingen Är jag född så vill jag lefva skriver Mikael Paulsson:

”Sångerna i denna samling utgör den musikaliska delen av föreställningen Är jag född så vill jag lefva – En dag i Bellmans liv, som hade premiär på Allégården i Göteborg i april 2017. Martin Bagge framträdde som Carl Michael Bellman och Kammarkören Mikaeli Sångare utgjorde hans följe.
Arrangemangen är alltså till största delen skrivna för barytonsolo och kör, men de flesta fungerar utmärkt som rena körstycken. De utgår i allt väsentligt från Olof Åhlströms sättningar för klaver.
Sångerna, som är försedda med ackordanalys, kan med fördel sjungas med något ackordinstrument som ackompanjemang, gitarr eller dylikt, gärna förstärkt av en cello eller annat instrument i basstämman.”

”If I’m born I want to live”. 16 songs from Swedish songwriter, composer, musician, poet and entertainer Bellman (1740-1795), arranged for mixed choir and solo voice, accompaniment ad lib.

Innehåll | Contents:
Solen glimmar blank och trind
Stolta stad!
Blåsen nu alla
Hvila vid denna källa (lyssna på YouTube)
Fjäriln vingad syns på Haga
Ulla! min Ulla!
Böljan sig mindre rör
Är jag född så vill jag lefva
Movitz blåste en Concert
Käraste bröder, systrar och vänner (lyssna på YouTube)
Gubben Noach
Nå skrufva fiolen (lyssna på YouTube)
Glimmande Nymph!
Afton-qväde
Bort alt hvad oro gör
Så lunka vi så småningom

Vi rekommenderar också… | Also recommended…